Grzebowisko dla małych zwierząt domowych

Numer identyfikacyjny projektu: M - 48

Dzielnice: Ponikwoda

Opis skrócony:
Wykonanie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem grzebowiska dla małych zwierząt domowych.Lublin jest jednym z nielicznych miast które nie posiada tak potrzebnego miejsca.Duża część mieszkańców miasta ma problem: co zrobić ze szczątkami swojego czworonożnego przyjaciela gdy ten odejdzie za tzw "Tęczowy most".Pochówki organizowane na własną rękę są niezgodne z prawem a termin "utylizacja" trudno powiązać z pożegnaniem przyjaciela.Grzebowisko byłoby jedynym rozwiązaniem.I nie chodzi o to( jak wielu przeciwnikom tego projektu by się mogło wydawać) o stawianie zwierzakom nagrobków,ale o miejsce gdzie legalnie można by zakopać zwłoki zwierzaka nie narażając się na łamanie przepisów prawa i ukaranie.

Opis rozszerzony:
Wyznaczenie miejsca na grzebowisko na terenach miejskich w dzielnicy Rudnik,z dala od zabudowań mieszkalnych.
Wytyczenie sektorów dla psów,kotów i pozostałych zwierzaków domowych.Roboty budowlane przy utwardzeniu placu pod kontener socjalny,wykonanie ogrodzenia,wytyczenie alejek i miejsca na parking.Nasadzenie roślin,zakup kontenera socjalnego,chłodni,narzędzi,kartonów biodegradowalnych itp.
Przetarg i wybór firmy która poprowadzi legalne grzebowisko dla zwłok zwierzęcych.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Anna Kwiatkowska605760337ankakw@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: opracowywane jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, w którym przewidziano miejsce pochówku małych zwierząt. Niestety na razie tereny te stanowią własność prywatną, a wykup gruntu jest niezgodny z zasadami Budżetu Obywatelskiego.

Powrót do listy projektów