Inwestycje na Kalinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 38

Dzielnice: Kalinowszczyzna

Opis skrócony:
Projekt przewiduje inwestycje i remonty oraz doposażenie szkół na terenie Dzielnicy Kalinowszczyzna. Projekt ma na celu poprawę stanu infrastruktury, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, polepszenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz polepszenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Opis rozszerzony:
Projekt w całości realizowany będzie w 2019 r. na terenach należących do Gminy Lublin.

Szczegółowy wykaz działań:
- remont ulicy Krzemienieckiej w Osiedlu PSM "Kolejarz" (na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wołyńskiej),
- montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lwowskiej (przy budynku Lwowska 13),
- remont sanitariatów na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
- doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, w szczególności zakup serwera i nowych komputerów do pracowni informatycznych, zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych, zakup ściennych ekranów projekcyjnych),
- doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego),
- doposażenie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Reymonta w przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych).

Szacunkowe koszty projektu:
Remont ul. Krzemienieckiej w Osiedlu PSM "Kolejarz" (na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Wołyńskiej). Środki finansowe na dokumentację projektową zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin w ramach dokumentacji przyszłościowej.400 000,00 zł
Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lwowskiej (przy budynku Lwowska 13) wraz z kosztami opracowania dokumentacji projektowej.200 000,00 zł
Remont sanitariatów na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie (dokumentacja projektowa została już opracowana przez Wydział Inwestycji i Remontow Urzędu Miasta Lublin).300 000,00 zł
Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, w szczególności zakup serwera i nowych komputerów do pracowni informatycznych, zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych, zakup ściennych ekranów projekcyjnych).200 000,00 zł
Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego).50 000,00 zł
Doposażenie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Reymonta w przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych).50 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Paweł Babula814665954rada.dzielnicy.kalinowszczyzna@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: w remontu budowy ul.Krzemienieckiej - opinia negatywna. Inwestycja znajduje się w tegorocznym budżecie a z budową trzeba się wstrzymać do czasu zakończenia projektu. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych (na azylu) pomiędzy przystankami przy budynku nr 13 przy ul. Lwowskiej jest możliwa do wykonania i ma uzasadnienie z uwagi na bliskie sąsiedztwo szkoły oraz lokalizację w tym rejonie licznych sklepów, dla dotarcia do których niezbędne jest przekraczanie jezdni. Niezbędne jednak jest zapewnienie odległości min. 10 m pomiędzy miejscami postojowymi, a przejściami dla pieszych, co będzie wymagało skrócenia zatok postojowych od strony przejść dla pieszych. Nie jest jednak możliwe wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei. W tym miejscu może być rozważana sygnalizacja świetlna obejmująca zakresem całe skrzyżowanie z ul. Okrzei uwzględniająca prawdopodobnie również potrzebę przebudowy skrzyżowania (zakres w dostosowaniu do założeń sterowania ruchem)

Powrót do listy projektów