Inwestycje na Kalinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 27

Dzielnice: Kalinowszczyzna

Opis skrócony:
Projekt przewiduje szereg inwestycji i remontów na terenie Dzielnicy Kalinowszczyzna. Mają one na celu poprawę infrastruktury, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i dorosłych, polepszenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz podniesienie atrakcyjności i poprawę wizerunku Dzielnicy. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Opis rozszerzony:
Projekt w całości realizowany będzie na terenach należących do Gminy Lublin.
Szczegółowy wykaz działań:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich zadań,
- budowa nowego parkingu w postaci utwardzonego placu dla pojazdów na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
- modernizacja boiska sportowego (wykonanie drenażu i instalacja przyłącza energetycznego do zasilania imprez plenerowych) oraz budowa otwartej siłowni plenerowej w Osiedlu 40-lecia (ul. Daszyńskiego),
- remont chodnika i zatok postojowych przy ul. Niepodległości (na odcinku od budynku Niepodległości 2 do budynku Niepodległości 12),
- utworzenie nowych miejsc parkingowych (około 10 stanowisk) przy ul. Krzemienieckiej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Okrzei),
- montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lwowskiej (przy budynku Lwowska 13) oraz przeniesienie przystanku autobusowego 2101 do zatoki przy budynku szkoły (Lwowska 11),
- remont i modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.

Realizację wszystkich działań zaplanowano na jeden rok budżetowy (2018).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Budowa utwardzonego placu dla pojazdów na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie220 000,00 zł
Modernizacja boiska sportowego (wykonanie drenażu i instalacja przyłącza energetycznego do zasilania imprez plenerowych) oraz budowa otwartej siłowni plenerowej w Osiedlu 40-lecia (ul. Daszyńskiego)210 000,00 zł
Remont chodnika i zatok postojowych przy ul. Niepodległości (na odcinku od budynku Niepodległości 2 do budynku Niepodległości 12)230 000,00 zł
Utworzenie nowych miejsc parkingowych (około 10 stanowisk) przy ul. Krzemienieckiej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Okrzei)100 000,00 zł
Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lwowskiej (przy budynku Lwowska 13) oraz przeniesienie przystanku autobusowego 2101 do zatoki przy budynku szkoły (Lwowska 11)280 000,00 zł
Remont i modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie100 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Paweł Babula814665954rada.dzielnicy.kalinowszczyzna@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów