Inwestycje w oświacie. Inwestycje na Czechowie.

Numer identyfikacyjny projektu: O - 33

Dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Konstantynów, Śródmieście

Opis skrócony:
W ramach projektu zostaną wykonane inwestycje w oświacie, głównie w dzielnicy Czechów, planuje się wykonanie następujących zadań:

1. budowę nowych placów zabaw przy: Przedszkolu nr 2 (ul. Lawinowa), Przedszkolu nr 56 (ul. Kurantowa), Przedszkolu nr 58 (ul. Radzyńska), Przedszkolu nr 70 (ul. Smyczkowa), Przedszkolu nr 75 (ul. Żelazowej Woli), Przedszkolu nr 76 (ul. Paderewskiego) oraz Żłobku nr 7 (ul. Braci Wieniawskich),
2. remont elewacji budynków: Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 56, Przedszkola nr 58, Przedszkola nr 70,
3. remont oświetlenia zewnętrznego terenu: Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Smyczkowa), Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Kosmowskiej), Szkoły Podstawowej nr 43 (ul. Śliwińskiego), Szkoły Podstawowej nr 45 (ul. Radzyńska),
4. utworzenie oddziałów przedszkolnych w: Szkole Podstawowej nr 19 (ul. Szkolna), Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Krasińskiego).

Opis rozszerzony:
Opis poszczególnych punktów projektu:

1. W ramach projektu planuje się wykonanie nowych placów zabaw przy placówkach oświatowych usytuowanych na Czechowie Północnym i Czechowie Południowym. Place zabaw zostaną wykonane przy następujących placówkach: Przedszkole nr 2 (ul. Lawinowa), Przedszkole nr 56 (ul. Kurantowa), Przedszkole nr 58 (ul. Radzyńska), Przedszkole nr 70 (ul. Smyczkowa), Przedszkole nr 75 (ul. Żelazowej Woli), Przedszkole nr 76 (ul. Paderewskiego), Żłobek nr 7 (ul. Braci Wieniawskich). Place zabaw zlokalizowane przy przedszkolach (6 placówek) zostaną wykonane z urządzeń zabawowych stalowych malowanych proszkowo (nie dopuszcza się wykonania urządzeń drewnianych) i będą składać się z następujących elementów: zestaw wielofunkcyjny, zjeżdżalnia, zestaw wspinaczkowy, huśtawka wahadłowa 2 osobowa, huśtawka wagowa - 2 szt., mały domek, drabinka wolnostojąca, poręcze z równoważnią, sprężynowiec - 2 szt., karuzela. Wszystkie istniejące obecnie urządzenia zabawowe na terenie remontowanych placów zabaw zostaną usunięte (tutaj możliwe są wyjątki w przypadku urządzeń w dobrym stanie na wniosek dyrektora danej placówki i po akceptacji autora projektu). Dodatkowo na placu zabaw przy Przedszkolu nr 70 zostaną także wykonane dwie drewniane piaskownice 6-kątne, a w pozostałych przypadkach poddane renowacji zostaną istniejące piaskownice betonowe (Przedszkole nr 2 - 2 szt., Przedszkole nr 56 - 3 szt., Przedszkole nr 58 - 4 szt., Przedszkole nr 75 - 2 szt., Przedszkole nr 76 - 3 szt. w tym jedna pełniąca obecnie rolę kwietnika). Na terenie ogrodu Przedszkola nr 75 przy ul. Żelazowej Woli planuje się także rozbiórkę istniejących zadaszeń metalowych. Przy Żłobku nr 7 zostanie wykonany plac zabaw z urządzeń zabawowych drewnianych mocowanych w kotwach (nie dopuszcza się wykonania urządzeń metalowych oraz drewnianych mocowanych bezpośrednio do ziemi) i będzie składać się z następujących elementów: zestaw wielofunkcyjny dla małych dzieci, pomost wiszący z drewna, huśtawka wagowa na sprężynach - 2 szt., zjeżdżalnia mała, domek, piaskownica 6-kątna - 2 szt., karuzela, sprężynowiec, huśtawka bocianie gniazdo. Również w tym przypadku wszystkie istniejące urządzenia zabawowe zostaną rozebrane. Podłożem wszystkich placów zabaw będzie trawa naturalna, miejscowo piasek (pod urządzeniami, które tego wymagają ze względów bezpieczeństwa). Dodatkowo wykonana zostanie rozbiórka nawierzchni asfaltowej na terenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 76 (ul. Paderewskiego).

2. W ramach projektu planuje się wykonanie remontów elewacji obiektów Przedszkola nr 2 (ul. Lawinowa), Przedszkola nr 56 (ul. Kurantowa), Przedszkola nr 58 (ul. Radzyńska), Przedszkola nr 70 (ul. Smyczkowa). W przypadku Przedszkola nr 2 w ramach remontu planuje się miejscowe (wg. potrzeb) uzupełnienie styropianu oraz wykonanie tynku elewacyjnego wraz z malowaniem całości ścian zewnętrznych obiektu. W przypadku Przedszkola nr 56, Przedszkola nr 58 oraz Przedszkola nr 70 planuje się oczyszczenia całości ścian zewnętrznych obiektu (z ewentualnym miejscowym uzupełnieniem tynku) i następnie ich malowanie. Elewacje wszystkich 4 obiektów należy wykonać w tych samych barwach tj. kolor jasnoszary RAL 7047 na całej powierzchni z kolorem niebieskim RAL 5012 między oknami (okna wraz z kolorem niebieskim tworzą poziome pasy w elewacji). Ostateczny kolor elewacji podlega zatwierdzeniu autora przed realizacją.

3. W ramach projektu planuje się wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego terenu Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Smyczkowa), Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Kosmowskiej), Szkoły Podstawowej nr 43 (ul. Śliwińskiego) oraz Szkoły Podstawowej nr 45 (ZSO nr 1, ul. Radzyńska) w następującym zakresie:
- Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Smyczkowej - wymiana istniejących 3 słupów oświetleniowych typu parkowego na drodze wewnętrznej szkoły na odcinku od ul. Skrzypcowej do budynku szkolnego na nowe; planuje się wykonanie słupów typu parkowego aluminiowych, prostych, o wysokości 4,5-5 metrów, anodowanych na kolor zielony Cl75 (nie dopuszcza się słupów innego typu) wraz z montażem na nich opraw parkowych typu LED o mocy 39-40W (nie dopuszcza się stosowania opraw typu kula),
- Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Kosmowskiej - wymiana istniejącego słupa oświetleniowego betonowego znajdującego się tuż za wjazdem na teren szkoły od ul. Kosmowskiej na nowy słup betonowy typu EOP-9 (nie dopuszcza się zastosowania słupa metalowego) wraz z montażem nowej oprawy sodowej z kloszem PC (nie dopuszcza się zastosowania klosza wykonanego w postaci szyby szklanej) o mocy 250W; ponadto przewiduje się podłączenie wymienionego słupa do miejskiej sieci oświetlenia od linii oświetlenia drogowego w ul. Kosmowskiej oraz usunięcie pozostałych niesprawnych słupów betonowych z terenu szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 43 przy ul. Śliwińskiego - wymiana istniejących czynnych 11 słupów oświetleniowych betonowych znajdujących się na terenie szkoły na nowe słupy betonowe typu EOP-9 (nie dopuszcza się zastosowania słupów metalowych) z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 39-40W (nie przewiduje się wymiany linii kablowej zasilającej oświetlenie); ponadto przewiduje się usunięcie pozostałych niesprawnych słupów betonowych z terenu szkoły usytuowanych wokół placu asfaltowego i boisk,
- Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Radzyńskiej (ZSO nr 1) - wymiana istniejących 15 słupów oświetleniowych typu parkowego na terenie szkolnym na nowe; planuje się wykonanie słupów typu parkowego aluminiowych, prostych, o wysokości 4,5-5 metrów, anodowanych na kolor zielony Cl75 (nie dopuszcza się słupów innego typu) wraz z montażem na nich opraw parkowych typu LED o mocy 39-40W (nie dopuszcza się stosowania opraw typu kula, nie przewiduje się wymiany linii kablowej zasilającej oświetlenie); ponadto przewiduje się usunięcie niesprawnych słupów betonowych z terenu szkoły usytuowanych wokół placu asfaltowego,

4. W ramach projektu planuje się wykonanie remontu 1 sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Szkolnej oraz 1 sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Krasińskiego w celu ich dostosowania do potrzeb funkcjonowania oddziału przedszkolnego (zerówki) wraz z ich uruchomieniem w w/w szkołach począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Szacunkowe koszty projektu:
Wykonanie nowych placów zabaw przy Przedszkolach numer: 2, 56, 58, 70, 75, 76600 000,00 zł
Wykonanie nowego placu zabaw przy Żłobku nr 7100 000,00 zł
Wykonanie remontu elewacji budynków Przedszkoli numer: 2, 56, 58, 70200 000,00 zł
Remont oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 530 000,00 zł
Remont oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 3410 000,00 zł
Remont oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 4380 000,00 zł
Remont oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 45 (ZSO nr 1)120 000,00 zł
Remont sal z przeznaczeniem na zerówki w SP nr 19 oraz SP nr 5760 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna - projekt nie został uzgodniony z dyrektorami placówek. Brak ich zgody uniemożliwia realizację projektu.

Powrót do listy projektów