Inwestycje w Zemborzycach i Głusku

Numer identyfikacyjny projektu: D - 20

Dzielnice: Głusk, Zemborzyce

Opis skrócony:
Inwestycje składają się z cząstkowych zadań inwestycyjnych w postaci:
1. Budowa stacji Roweru Miejskiego.
2. Dostęp do Internetu w postaci Hot Spotu w parku w Głusku.
3. Utwardzenie brakującej nawierzchni na ulicy Handlowej w Głusku.
4. Doświetlenie ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta.
Pokażmy, że potrafimy razem wesprzeć inwestycje w naszych dzielnicach.

zastrzeżeniami: niemożliwa jest realizacji
budowy ulic Parafialnej i Zdrowej. Są to drogi gruntowe i należy
zbudować je od podstaw, a to jest możliwe w cyklu 2 letnim – czyli
nie mieści się w ramach zasad Budżetu Obywatelskiego. Koszt ul.
Handlowej to 240 000 zł.

Opis rozszerzony:
Szczegółowa charakterystyka poszczególny zadań wygląda następująco:
1. Stacja roweru Miejskiego planuje się zlokalizować na działce nr 101/1 Obr. 67 Ark. 2, planowany koszt inwestycji wynosi do 120 tys zł.
2. Budowa Hot Spotu planowana jest w parku dzielnicowym na działce nr 101/1 Obr. 67, Ark. 2, planowany koszt inwestycji zgodnie z Cennikiem Miejskim wynosi do 3 tys zł.
3. Wykonanie części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Handlowej (Dz.40 Obr.67 Ark.1) - długość 132m, szerokość 6m, pow. zabudowy 792 m2.
4. Wykonanie oświetlenia ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta ( działki od 60/1 do 60/5 Obręb 54 Zemborzyce Górne II) – Koszt przygotowania projektu to około 5% projektowanej inwestycji (27 500 zł) , koszt 50 lamp wg cennika miejskiego to 550 000 zł.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Stacja Roweru Miejskiego w Głusku.180 000,00 zł
Hot Spot w parku w Głusku.3 000,00 zł
Budowa części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Handlowej (132mx6m)240 000,00 zł
Lampy uliczne 50 szt550 000,00 zł
SUMA:1 033 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Piotr Wójcik661905902Piotr081@gmail.com
Renata Bieńko538120328renatab0@vp.pl
Małgorzata Wojciechowska667194872mw28042001@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: niemożliwa jest realizacji
budowy ulic Parafialnej i Zdrowej. Są to drogi gruntowe i należy
zbudować je od podstaw, a to jest możliwe w cyklu 2 letnim – czyli
nie mieści się w ramach zasad Budżetu Obywatelskiego. Koszt ul.
Handlowej to 240 000 zł.

Powrót do listy projektów