Inwestycje w Zemborzycach i Głusku

Numer identyfikacyjny projektu: D - 20

Dzielnice: Głusk, Zemborzyce

Opis skrócony:
Inwestycje składają się z cząstkowych zadań inwestycyjnych w postaci:
1. Budowa stacji Roweru Miejskiego.
2. Dostęp do Internetu w postaci Hot Spotu w parku w Głusku.
3. Utwardzenie brakującej nawierzchni na ulicy Handlowej w Głusku.
4. Remont nawierzchni ulicy Zdrowej w Dzielnicy Głusk,
5. Utwardzenie nawierzchni ulicy Parafialnej w Głusku.
6. Doświetlenie ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta.
Pokażmy, że potrafimy razem wesprzeć inwestycje w naszych dzielnicach.

Opis rozszerzony:
Szczegółowa charakterystyka poszczególny zadań wygląda następująco:
1. Stacja roweru Miejskiego planuje się zlokalizować na działce nr 101/1 Obr. 67 Ark. 2, planowany koszt inwestycji wynosi do 120 tys zł.
2. Budowa Hot Spotu planowana jest w parku dzielnicowym na działce nr 101/1 Obr. 67, Ark. 2, planowany koszt inwestycji zgodnie z Cennikiem Miejskim wynosi do 3 tys zł.
3. Wykonanie części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Handlowej (Dz.40 Obr.67 Ark.1) - długość 132m, szerokość 6m, pow. zabudowy 792 m2.
4. Remont nawierzchni ulicy Zdrowej w Dzielnicy Głusk, na odcinku o długości 470 mb i szerokości 3,3 m (od działki nr 545, arkusz 5, obr. 67 do działki nr 348, arkusz 4, obr. 67) poprzez położenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonej powierzchni, utwardzonej kilka lat temu destruktem – koszt 174 544,8 tys zł.
5. Wykonanie części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Parafialnej (Dz.197 Obr.66 Ark.1) na długości 130m od obecnie zakończonego asfaltu do bramy cmentarnej, szerokość nawierzchni 5m, pow. zabudowy 650 m2
6. Wykonanie oświetlenia ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta ( działki od 60/1 do 60/5 Obręb 54 Zemborzyce Górne II) – Koszt przygotowania projektu to około 5% projektowanej inwestycji (27 500 zł) , koszt 50 lamp wg cennika miejskiego to 550 000 zł.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)57 143,00 zł
Stacja Roweru Miejskiego w Głusku.120 000,00 zł
Hot Spot w parku w Głusku.3 000,00 zł
Budowa części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Handlowej (132mx6m)142 560,00 zł
Remont nawierzchni ulicy Zdrowej w Dzielnicy Głusk167 545,00 zł
Budowa części brakującej nawierzchni asfaltowej na ulicy Parafialna (130 x 5m)159 752,00 zł
Lampy uliczne 50 szt550 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Piotr Wójcik661905902Piotr081@gmail.com
Renata Bieńko538120328renatab0@vp.pl
Małgorzata Wojciechowska667194872mw28042001@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: niemożliwa jest realizacji
budowy ulic Parafialnej i Zdrowej. Są to drogi gruntowe i należy
zbudować je od podstaw, a to jest możliwe w cyklu 2 letnim – czyli
nie mieści się w ramach zasad Budżetu Obywatelskiego. Koszt ul.
Handlowej to 240 000 zł.

Powrót do listy projektów