Jaśniej w Głusku - budowa oświetlenia ulicznego

Numer identyfikacyjny projektu: D - 48

Dzielnice: Głusk

Opis skrócony:
Projekt dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego przy ulicy Zdrowej w Lublinie. Ulica jest nieoświetlona, nie posiada chodnika, więc ruch pieszy jest połączony z ruchem drogowym. Wykonanie oświetlenia znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się po ulicy.

Opis rozszerzony:
Projekt dotyczy wykonania przyłącza kablowego z szafką oświetleniową z pomiarem, zasilania kablowego oraz budowy kablowej sieci oświetleniowej wraz z montażem 20 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi typu ulicznego przy ul. Zdrowej (od działki 534 do działki 568) , na podstawie wykonanego projektu "Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego z przyłączem i szafką oświetleniową SOK z pomiarem przy ul. Zdrowej w Lublinie", projektant mgr inż. Zygmunt Szymczyk PTU PROELBUD Zygmunt Szymczyk.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)5 000,00 zł
Przyłącze kablowe z szafką oświetleniową SOK35 116,00 zł
Oświetlenie drogowe wzdłuż ul. Zdrowej252 775,00 zł
SUMA:292 891,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Ireneusz Szymański516010530irs111.is@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: brak działek we władaniu Gminy Lublin.

Powrót do listy projektów