Kalina Rowerem - Budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul.Kalinowszczyzna oraz zakup i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami

Numer identyfikacyjny projektu: D - 12

Dzielnice: Kalinowszczyzna

Opis skrócony:
Szanowni mieszkańcy Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz wszyscy mieszkańcy miasta Lublin oddając głos na niniejszy projekt przyczyniacie się do rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną w sercu dzielnicy Kalinowszczyzna. Ułatwi to korzystanie z całego systemu i pozwoli na skrócenie drogi do najbliższej stacji przesiadkowej.
Ponadto zakpione zostaną ławki, kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia roślinności w okolicy ul. Kiwerskiego.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada budowę stacji oraz włączenie jej do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. Stacja daje możliwość wypożyczenia i zwrotu roweru miejskiego. Na dzień dzisiejszy system roweru miejskiego ewidentnie pomija dzielnicę Kalinowszczyzna pomimo faktu, iż drogowa infrastruktura rowerowa jest tu bardzo dobrze rozbudowana. Dzielnica jest świetnie skomunikowana drogami rowerowymi z innymi dzielnicami miasta, natomiast liczba stacji rowerowych jest bardzo mała mimo iż dzielnica liczy ponad 20 tys. mieszkańców.
Proponowana lokalizacja to działka nr 13 ark. 3 Identyfikator działki 066301_1.0014.AR_3.13. Działka jest w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
Biorąc pod uwagę proponowaną lokalizację stacji rowerowej najbliższe stacje znajdują się w następujących miejscach:
1. Stacja sponsorska Tarasy Zamkowe - VIVO - Aleja Tysiąclecia
2. Stacja sponsorksa PKN Orlen - ul. Mełgiewska
3. Rondo Gen. Leona Berbeckiego
4. ul. Niepodległości 12
5. ul. Walecznych
Jak widać z 5 powyższych stacji dwie są stacjami sponsorkismi i gdyby nie inwestycja środków prywatnych w system LRM Kalinowszczyna byłaby wyposażona jedynie w 3 stacje LRM. Tym bardziej wnioskodawcy uważają, że Miasto Lublin również winno doinwestować rozwój systemu na dzielnicy Kalinowszczyzna.
Proponowana lokalizacja nowej stacji LRM to ul. Kalinowszczyzna w rejonie skrzyżowania z ul. Wołyńską i ul. Tatarską.
Nowa stacja powstanie u zbiegu osiedli XXX - Lecia oraz Kolejarz, tuż przy wjeździe do wąwozu. Na ul. Kalinowszczyzna wyznaczone są pasy rowerowe, które zachowane będą również po przebudowie ulicy. Znacznie ułatwia to bezpieczne wprowadzenie roweru do ruchu drogowego.
Z posiadanych danych demograficznych wynika iż na obu tych osiedlach zamieszkuje ponad 4 tysiące osób. Ponadto wiele mieszkań jest wynajmowanych przez studentów.
Bezpośrednie sąsiedztwo stacji to dwie przychodnie zdrowia, punkty usługowe (sklep i apteka) ponadto w trakcie budowy vis a vis lokalizacji stacji budowany jest market "Biedronka". Ponadto w niewielkiej odległości znajudą sie dwa przystanki MPK.
Z uwagi na powyższe proponowana lokalizacja jest punktem skupiającycm różnego rodzau usługi oraz wypozynek na terenie wąwozu co wpływa na dużą liczbę osób odwiedzających to miejsce.

Drugim elementem projektu jest zakup wraz z montażem nowych ławek i koszy na śmieci przy ul. Kiwerskiego w Lublinie.
Projekt zakłada zakup 4 ławek wraz z montażem na działce nr 3/2 arkusz 3 identyfikator działki 066301_1.0014.AR_3.3/2 na wzniesieniu wąwozu bezpośrednio przy ul. Wojciecha Kiwerskiego 3. Również w tej lokalizacji planuje się nasadzenia nowej roślinności - krzewów w ilości ok 50 szt. Jest to teren zielony, użytkowany przez mieszkańców osiedla XXX - lecia głównie jako teren spacerów. Ze wzniesienia rozpościera się niezwykły widok na cały wąwóz. Można tu bezpiecznie odpoczywać lecz brakuje miejsca aby dłużej usiąść i odpocząć. Dzięki wyposażeniu tego terenu w niezbędną infrastrukturę tj. ławki oraz kosze na śmieci miejsce to stanie się bardziej przyjazne również starszej części mieszkańców, którzy stanowią przecież znaczną część mieszkańców Kalinowszczyzny. Nowe nasadzenia sprawią, że miejsce to stanie się jeszcze bardziej przyjazne i zachęci do odpoczynku na świeżym powietrzu.
Kosze na śmieci przy ławkach pomogą zachować porządek. Ponadto część koszy na śmieci planuje się umieścić na ul. Kiwerskiego - działka 066301_1.0014.AR_9.26/1. Jest to droga prowadząca do Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Kościoła pw. św Agnieszki.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)8 785,00 zł
Koszt budowy stacji na 10 rowerów wraz z utwardzeniem terenu160 000,00 zł
Zakup i montaż 4 ławek6 000,00 zł
Zakup i montaż 6 koszy na śmieci7 200,00 zł
Nasadzenia 50 krzewów2 500,00 zł
SUMA:184 485,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
LRM.jpg
lokalizacja stacji LRM.jpg
Lokalizacja lawek i koszy na smieci.png

Autorzy projektu:
Artur Szymaniak602341290artur.szymaniak@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów