Kolorowe marzenie dzieci

Numer identyfikacyjny projektu: D - 26

Dzielnice: Konstantynów

Opis skrócony:
Kiedy śmieje się dziecko, cały świat się śmieje”
Od 1 września 2017r.w budynku Gimnazjum nr 7 im. J.Kochanowskiego Miasto Lublin utworzyło publiczną Szkołę Podstawową nr 57 im.J.Kochanowskiego z oddziałami dwujęzycznymi. Infrastruktura , jaka sprawdziła się przy gimnazjum, jest niewystarczająca w przypadku szkoły podstawowej, w której większość stanowią uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. Ograniczenia lokalowe powodują, że sale świetlicowe są wypełnione uczniami. Idealnym rozwiązaniem jest budowa placu zabaw, który zlikwidowałby ten problem.
Przebywanie na placu zabaw-tak potrzebne dzieciom, wpływa nie tylko na ich sprawność fizyczną, ale też sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci, nawiązując kontakty z rówieśnikami, tworzą wzajemne relacje i uczą się prawidłowych zachowań. Aktualnie dzieci muszą korzystać z oddalonego o ok.800 m osiedlowego placu zabaw.

Opis rozszerzony:
Od 1 września 2017 roku w budynku Gimnazjum nr 7 im. J Kochanowskiego ul. Z.Krasińskiego 7 Miasto Lublin utworzyło publiczną Szkołę Podstawową nr 57 im. J.Kochanowskiego z oddziałami dwujęzycznymi. Dotychczasowa infrastruktura dostosowana była do klas gimnazjalnych. Aktualnie większość uczniów stanowić będą uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej. W celu uniknięcia zbytniego przeciążenia w salach świetlicowych a także aby wspomóc rozwój sprawności fizycznej uczniów, niezbędna staje się budowa placu zabaw.
Plac zostałby posadowiony na terenie szkoły. Działka 8/1, arkusz mapy 4, obręb osiedla LSM , grupa rejestrowa 4. W skład placu wchodziłby zestaw edukacyjno-zabawowy z huśtawkami, ewentualnie urządzenia linowe czy urządzenia sprawnościowe. Najprawdopodobniej ze względu na obecna trawiaste podłoże, konieczna będzie wymiana podłoża.
Na terenie placu chcemy również zamontować 8-9 ławeczek.
W celu zabezpieczenia placu przed zniszczeniem, całość powinna zostać ogrodzona.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)11 100,00 zł
Zestaw plac zabaw95 000,00 zł
Przygotowanie podłoża pod plac70 000,00 zł
Montaż ogrodzenia placu50 000,00 zł
Montaż 8-9 ławek7 000,00 zł
SUMA:233 100,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
zgoda Dyrektor Szkoly na plac.pdf

Autorzy projektu:
Monika Rycerz514795943Monika.rbiuro@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna: koszt 300 000 zł

Powrót do listy projektów