Kultura się liczy! - Domy Kultury Przestrzeni

Numer identyfikacyjny projektu: O - 13

Dzielnice: Czechów Południowy, Hajdów-Zadębie, Rury, Sławin

Opis skrócony:
Projekt zakłada stworzenie w 4 dzielnicach Sławin, Czechów Pd, Rury i Hajdów-Zadębie - Domów Kultury Przestrzeni. Są to dzielnice z dużymi brakami lub niewystarczającym dostępem do kultury. Domy Kultury Przestrzeni będą miały w swojej ofercie liczne spotkania, warsztaty, wykłady. Bedzie w nich: teatr, muzyka i plastyka. Celem głównym będzie edukacja mieszkańców w zakresie kultury przestrzeni, wypracowanie z nimi sposobów poprawy jakości życia, tak aby wszysktim się dobrze żyło. Oferta będzie dla wszystkich grup wiekowych. Program będzie tworzony w oparciu o patrycypację - współtworzenie przez mieszkańców. Tematy: ekologia, miejsca do uprawiania sportu, zieleń, projektowanie przestrzeni, design, historia dzielnic, nowe technologie, jakość życia, społeczeństwo obywatelskie, sztuka.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada stworzenie w 4 dzielnicach Sławin, Czechów Pd, Rury i Hajdów-Zadębie - Domów Kultury Przestrzeni. Są to dzielnice z dużymi brakami lub niewystarczającym dostępem do kultury.
Sławin posiada tylko filię Biblioteki Publicznej, na 12564 mieszkańców, dodatkowo biblioteka nie może prowadzić działalności domu kultury ponieważ jej zadania są zupełnie inne.
Czechów Pd posiada Osiedlowy Dom Kultury i filię Biblioteki Publicznej na 22 875 mieszkańców, jest to niewystarczająca oferta, a potrzeby znaczne.
Rury posiadają Osiedlowy Dom Kultury na 28290 mieszkańców - analogiczne sytuacja jak na Czechowie Pd.
Hajdów - Zadębie nie posiada żadnej instytucji kultury na 2356 mieszkańców.

Program zakłada zwiększenie potencjału kultury w dzielnicach, zgodnie z zapotrzebowaniem na nią mieszkańców. Zwłaszcza dzielnica Sławin, Rury i Czechów Pd są to dzielnice, gdzie znaczną grupą są dzieci. Najbardziej dynamicznie rozwija się dzielnica Sławin - zwłaszacza osiedla przy "Botaniku". Mieszkają tam głównie rodziny z dziećmi - a brak jest infrastruktury sportowej, stąd potrzebne są zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

W Domach Kultury Przestrzeni znajdzie się miejsce na zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne. Jednak to będą też miejsca szeroko rozumianej edukacji, zwłaszcza jako uzupełnienie programów szkolnych w ofercie dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy będą mogli tam rozwijać swoje pasje. Metody będą różne: spotkania, wykłady, warsztaty, drama, teatr, spektakle itd.
Znajdzie się miejsce na "kąciki hobbystyczne" - w zależności od woli i potrzeb mieszkańców. Jeśli np. będzie zainteresowanie stolarstwem stworzymy takie miejsca na mini stolarnie w proponowanych Domach Kultury Przestrzeni.
W każdym przypadku dzielnice będą miały koorydantora, a rada będzie się składała z czterech koordynatorów, którzy będą czuwać nad programem. Dodatkowo zajęcia będą prowadzić wykwalifikowani instruktorzy, edukatorzy, specjaliści, znaczna ich grupa to będą też mieszkańcy dzielnic, żeby pokazać ich potencjał.
Zakładamy duży współudział mieszkańców w tworzeniu "domów". To będą także miejsca, w których będziemy rozmawiać o problemach dzielnicy i wypracowywać konkretne projekty oraz działania na rzecz ich rozwoju - np, warsztaty z projektowania przestrzeni, wspólne tworzenie projektów zagospodarowania zieleni.

Całość będzie tworzona przy pomocy i wsparciu Rad Dzielnic.

Oferta będzie dla wszystkich grup wiekowych. Wszyscy mieszkańcy znajądą coś dla siebie. Ważne, żeby to były Domy mieszkańców, nie wąskiej grupy odbiorców. Dodatkowo przez współdziałanie mieszkańcy będą mogli się zintegrować i "poznać swojego sąsiada".

Co znajdzie się w programie:
- warsztaty teatralne, spektakle (w tym teatr lalkowy)
- warsztaty muzyczne (przestrzeń i dźwięk)
- warsztaty projektowe - towrzenie makiet i opracowywanie zmian w przestrzeni dzielnic
- warsztaty taneczne (przestrzeń i ruch)
- edukacja obywatelska (współudział w zarządzaniu dzielnicą, miastem)
- warsztaty partycypacji - narzędzia partycypacji
- warsztaty artystyczne - między innymi towrzenie projektów, obiektów, murali dla dzielnicy
- warsztaty fotograficzne
- wykłady i spotkania z ciekawymi osobami poświęcone historii dzielnicy
- warsztaty ekologiczne
- warsztaty ogrodnicze (zieleń przydomowa, w tym balkony)
- warsztaty stolarskie
- warsztaty wzornicze, design
- opracowanie publikacji o dzielnicy (historia, wspomnienia)
- opracowanie szlaku turystycznego dla dzielnic (najciekawsze obiekty z punktu widzenia mieszkańców), spacery z mieszkańcami-przewodnikami, QR code w przestrzeni dzielnicy-

Szacunkowe koszty projektu:
Warsztaty: materiały, wynajęcie lokalu w 4 dzielnicach, koszty wynajęcia, zakupu sprzętu125 600,00 zł
Koordynacja w 4 dzielnicach (4 koorydnatorów) przez rok62 400,00 zł
Honoraria dla instruktorów, edukatorów za 1400 godzin warsztatów, wykładów w 4 dzielnicach112 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Paulina Zarębska-Denysiuk605-615-959pola_lub@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów