Latarnie na Lipniaku

Numer identyfikacyjny projektu: M - 9

Dzielnice: Węglin Północny

Opis skrócony:
Wybudowanie oświetlenia drogowego w ulicy Jacyny Onyszkiewicza jest namiastką potrzeb mieszkańców osiedla Lipniak, ale i może dobrą kontynuacją dwóch przegłosowanych przez mieszkańców Lublina i obecnie realizowanych projektów z Budżetu Obywatelskiego lat poprzednich tj. Traktu pieszo-rowerowego łączącego nasze osiedle ze starszą częścią Węglina Pn.(ukończenie inwestycji- VI 2017) i "Zacisza" przy ulicy Skubiszewskiego z doświetleniem części ulicy Krwawicza (obecnie na etapie uzgodnień projektu, wykonanie przewidywane jest do końca 2017).Ulica Onyszkiewicza wymaga doświetlenia w pierwszej kolejności, ponieważ jest jedną z najczęściej uczęszczanych arterii na osiedlu Lipniak. W następnych latach będziemy kontynuować nasze zabiegi o oświetlenie innych ulic jak i o środki z Budżetu Miasta na budowanie w osiedlu dróg, chodników i odwodnienia. Potrzeby są ogromne, a środków finansowych mało, dlatego każdy Państwa głos jest na wagę złota. Głosowanie 25.IX-10.X 2017.

Opis rozszerzony:
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego przy ulicy Tadeusza Jacyny Onyszkiewicza ( od numeru 1 do 28) w osiedlu Lipniak w Lublinie. Ulica ta stanowi łącznik do innych ulic osiedla, jest intensywnie uczęszczana i wymaga zapewnienia bezpieczeństwa w postaci doświetlenia.
Do osiągnięcia tego celu potrzebne jest zaprojektowanie i wybudowanie ciągu 10 lamp drogowych typu LED i szafki oświetlenia drogowego.
Usytuowanie latarni - wzdłuż ulicy Onyszkiewicza na odcinku od skrzyżowania ulicy Tadeusza Jacyny Onyszkiewicza z ulica Raszyńską do skrzyżowania ulicy Tadeusza Jacyny Onyszkiewicza z ulicą Feliksa Skubiszewskiego, w pasie drogowym.
Pas drogowy znajduje się W obrębie 72 Konopnica II, arkusz 2, działka nr 1406/15

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)10 000,00 zł
Szafka oświetlenia drogowego40 000,00 zł
Latarnie drogowe x 10100 000,00 zł
0,00 zł
SUMA:150 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Dorota Lipka509736830lipkadorota6@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów