Latarnie na Lipniaku - kontynuacja

Numer identyfikacyjny projektu: M - 41

Dzielnice: Węglin Północny

Opis skrócony:
Projekt jest kontynuacją realizowanej obecnie inwestycji z budżetu obywatelskiego 2018 "Latarnie na Lipniaku" - budowa oświetlenia drogowego w ul. T. Jacyny - Onyszkiewicza na odcinku od ul. Raszyńskiej do skrzyżowania z ulicą F.Skubiszewskiego.
Celem naszego projektu jest wykonanie oświetlenia w pozostałej części ul. T. Jacyny - Onyszkiewicza oraz stworzenie infrastruktury technicznej dla budowy w przyszłości oświetlenia drogowego na innych ulicach w osiedlu Lipniak.
Realizacja oświetlenia nie rozwiąże problemów mieszkańców związanych z brakiem ulicy ale do czasu jej realizacji zwiększy bezpieczeństwo, szczególnie dzieci w rejonie szkoły i przedszkola. Realizacja dodatkowej szafy sterującej oświetleniem drogowym w rejonie skrzyżowania ul. F.Skubiszewskiego i ul. T.Krwawicza umożliwi w przyszłości realizację oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części osiedla.

Opis rozszerzony:
Wykonanie koncepcji drogowej ul. T.Jacyny-Onyszkiewicza od skrzyżowania z ulicą Tarninowa do skrzyżowania z ul. F. Skubiszewskiego oraz zaprojektowanie i wybudowanie odcinka oświetlenia drogowego typu LED w pasie drogowym ul. T. Jacyny - Onyszkiewicza od skrzyżowania z ulicą Tarninowa do skrzyżowania z ul. F. Skubiszewskiego. Przewidywane zasilanie nowej szafy sterowniczej i projektowanego odcinka sieci oświetlenia drogowego ze stacji transformatorowej nr 1126 w rejonie skrzyzowania ul. T. Jacyny - Onyszkiewicza z ul. Tarninową. Na podstawie informacji zawartych w miejskim geoportalu objęty koncepcją drogową odcinek ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza oraz trasa oświetlenia drogowego wraz z szfą sterującą będą zlokalizowane w apsie drogowym na działkach o nr ew.
566/3, Ark. 3,Obr.72 (lokalizacja stacji trafo),
566/1, Ark. 3,Obr.72,
655, Ark. 1,Obr.72,
708/1,Ark. 2,Obr.72,
707/30,Ark. 2,Obr.72,
703/1,Ark. 2,Obr.72,
702/16,Ark. 2,Obr.72,
702/34,Ark. 2,Obr.72,
701/16,Ark. 2,Obr.72,
700/14,Ark. 2,Obr.72,
700/26,Ark. 2,Obr.72,
699/21,Ark. 2,Obr.72,
1406/15,Ark. 2,Obr.72.
Wybudowanie szafy sterującej oświetleniem drogowym zasilanej ze stacji transformatorowej 1047 w rejonie skrzyżowania ulicy F.Skubiszewskiego z ul. T. Krwawicza oraz połączenie kablem zasilającym z istniejącą siecią oświetlenia drogowego w pasie ul. F. Skubiszewskiego na działce o nr ew. 697/56, Ark. 2, Obr. 72 dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obciążonej sieci oraz stworzenia możliwości przyszłej rozbudowy.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Szafa do sterowania oświetleniem drogowym w rejonie skrzyżowania ul. T.Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Tarninowej z przyłączeniem do projektowanej sieci ośw. drogowego55 000,00 zł
Lampy LED oświetlenia drogowego 14 szt. w ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza168 000,00 zł
Szafa do sterowania oświetleniem drogowym w rejonie skrzyżowania ul. T.Jacyny-Onyszkiewicza i ul. T.Jacyny-Onyszkiewicza55 000,00 zł
Rezerwa na nieprzewidziane koszty6 000,00 zł
SUMA:299 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Piotr Mierzwa501713116ps.mierzwa@gmail.com
Dorota Lipka

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów