Latarnie na Lipniaku – kontynuacja ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Feliksa Skubiszewskiego

Numer identyfikacyjny projektu: D - 11

Dzielnice: Węglin Północny

Opis skrócony:
Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zrealizowanego projektu BO 2018 „Latarnie na Lipniaku” dotyczącego oświetlenia drogowego fragmentu ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza oraz ul. F. Skubiszewskiego ze środków Rady Dzielnicy Węglin Północny. Celem jest wykonanie oświetlenia ulic najważniejszych dla osiedla Lipniak, służących największej ilości jego mieszkańców i gości. Realizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, głównie dzieci i młodzieży szkolnej i obejmuje:
- ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza, która jest najbardziej obciążona komunikacyjnie (dojazd do szkoły, przedszkola, budowanego żłobka i gęstej zabudowy mieszkaniowej w północnej części osiedla).
- ul. F. Skubiszewskiego, która stanowi kontynuację ciągu pieszo-rowerowego od DDK Węglin prowadzącego ulicami Lipniak i T. Krwawicza do „Zacisza” rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. F. Skubiszewskiego, dalej w kierunku ul. Tarninowej i doliny cieku spod Konopnicy.
- ul. R. Ślaskiego, która jest całkowicie zurbanizowana.

Opis rozszerzony:
- Wykonanie koncepcji drogowej ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza od skrzyżowania z ul. Tarninową do skrzyżowania z ul. C. Szczepańskiego oraz zaprojektowanie i realizacja sieci zasilającej i 10 słupów oświetlenia drogowego LED od słupa nr 13 oraz szafy oświetlenia drogowego zasilanej ze stacji transformatorowej K-1026 przy skrzyżowaniu ul. Tarninowej i ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza.
- Wykonanie koncepcji drogowej fragmentu ul. F. Skubiszewskiego od skrzyżowania z ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza do skrzyżowania z ul. R. Ślaskiego oraz zaprojektowanie i realizacja sieci zasilającej i 3 słupów oświetlenia drogowego LED od istniejącego słupa nr 8.
- Wykonanie koncepcji drogowej ul. R. Ślaskiego od skrzyżowania z ul. F. Skubiszewskiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską oraz zaprojektowanie i realizacja sieci zasilającej i 5 słupów oświetlenia drogowego LED od projektowanego słupa nr 11 w ul. F. Skubiszewskiego.

Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana jest w pasach drogowych ulic na działkach o nr ewidencyjnych:
566/3, Ark.3, Obr.72 (lokalizacja stacji trafo K-1026),
566/1, Ark.3, Obr.72,
655, Ark.1, Obr.72,
708/1, Ark.2, Obr.72,
707/30, Ark.2, Obr.72,
703/1, Ark.2, Obr.72,
702/16, Ark2, Obr.72,
702/34, Ark.2, Obr.72,
701/16, Ark.2, Obr.72,
699/20, Ark.2, Obr.72,
700/25, Ark.2, Obr.72,
700/13, Ark.2, Obr.72,
701/20, ark.2, Obr.72,
701/21, Ark.2, Obr.72.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja15 000,00 zł
Szafa sterowania oświetleniem drogowym w rejonie skrzyżowania ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Tarninowej z przyłączeniem do projektowanej sieci oświetlenia drogowego60 000,00 zł
Lampy LED oświetlenia drogowego 10 szt. w ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza kontynuacja sieci od lampy nr 13120 000,00 zł
Lampy LED oświetlenia drogowego 3 szt. w ul. F. Skubiszewskiego kontynuacja sieci od lampy nr 836 000,00 zł
Lampy LED oświetlenia drogowego 5 szt. w ul. R. Ślaskiego do ul. Raszyńskiej60 000,00 zł
Rezerwa na nieprzewidziane koszty8 000,00 zł
SUMA:299 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
plan.pdf

Autorzy projektu:
Paweł Mierzwa501 713 116
Dorota Lipka509 736 830

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów