Latarnie na ul. Przeskok oraz parkingi na ul. Nadłącznej

Numer identyfikacyjny projektu: M - 17

Dzielnice: Za Cukrownią

Opis skrócony:
Projekt zakłada wybudowanie 16 miejsc postojowych przy ul. Nadłącznej oraz 6 latarni przy ul Przeskok

W ramach zmian w sieci drogowej na ul Nadłącznej została utworzona droga serwisowa. Między ul. Nadłączną ,a Stadionową powstał pas zieleni, który powinien zostać wykorzystany na parkingi. W pobliżu znajdują się zakłady pracy. Osoby dojeżdżające do pracy parkują na ulicy, zajmując całą jej długość, co przyczynia sie do braku miejsc postojowych dla mieszkańców.
Latarnie - teren który chcemy oświetlić jest bardzo często uczęszczany przez mieszkańców dzielnicy . W większości dzieci chodzą tą drogą do szkoły.

Opis rozszerzony:
W 2016 roku w ramach zmian w sieci drogowej na ul Nadłącznej została utworzona droga serwisowa. Między ul. Nadłączną ,a Stadionową powstał pas zieleni, który powinien zostać wykorzystany na parkingi. W pobliżu znajdują się zakłady pracy. Osoby dojeżdżające do pracy parkują na ulicy, zajmując całą jej długość, co przyczynia sie do braku miejsc postojowych dla mieszkańców. Na realizację powyższego zadania wyraziła zgodę Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Dróg i Mostów. Głównym problemem jest zdobycie środków na realizację powyższego zadania.

Latarnie - teren który chcemy oświetlić jest bardzo często uczęszczany przez mieszkańców dzielnicy . W większości dzieci chodzą tą drogą do szkoły.

Szacunkowe koszty projektu:
1.Budowa latarni oświetleniowych wraz z projektem ( Przeskok)70 000,00 zł
2. Budowa miejsc parkingowych wraz z projektem ( Nadłączna) 80 000,00 zł
SUMA:150 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Małgorzata Matfiejczuk691-400-558zacukrownia@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów