Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk

Numer identyfikacyjny projektu: M - 34

Dzielnice: Głusk

Opis skrócony:
Remont nawierzchni ulicy Zdrowej w Dzielnicy Głusk, na odcinku 470 mb poprzez położenie powierzchni asfaltowej na zniszczonej nawierzchni z destruktu asfaltowego.
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnienie bezkolizyjnego korzystania z drogi oraz wzmocnienie rozwoju dzielnicy poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej.

Opis rozszerzony:
Remont nawierzchni ulicy Zdrowej w Dzielnicy Głusk, na odcinku o długości 470 mb i szerokości 3,3 m (od działki nr 545, arkusz 5, obr. 67 do działki nr 348, arkusz 4, obr. 67) poprzez położenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonej powierzchni, utwardzonej kilka lat temu destruktem. Obecny stan nawierzchni z licznymi ubytkami, nierównościami utrudnia mieszkańcom przejezdność i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo korzystania z drogi.
Poprawa stanu technicznego drogi jest konieczna z uwagi na ciągle powiększającą się liczbę mieszkańców ulicy Zdrowej, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo dzieci przemieszczających się do pobliskiej szkoły i przedszkola.
Łączny koszt projektu obejmuje: dokumentację, oczyszczenie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie ubytków, ułożenie warstwy z masy asfaltowej, roboty porządkowe.
Łączny koszt projektu nie powinien przekroczyć kwoty 174 544,8 zł.
W przypadku, kiedy wartość zadania przekroczy limit przeznaczony na realizację projektu wnioskujemy o wykonanie remontu na odcinku do wysokości środków.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)7 000,00 zł
Oczyszczenie istniejącej nawierzchni6 204,00 zł
Uzupełnienie ubytków wraz z zagęszczeniem oraz wyrównanie nawierzchni destruktem asfaltowym26 367,00 zł
Skropienie nawierzchni asfaltem1 696,00 zł
Ułożenie warstwy wiążącej betonu asfaltowego gr. 4 cm63 591,00 zł
Ułożenie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego gr. 4 cm65 142,00 zł
Roboty porządkowe5 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Formularz wniosku BO 2019 Lepsza Zdrowa.doc

Autorzy projektu:
Ireneusz Szymański516010530irs111.is@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów