LSM - Pora na Wallenroda czyli dofinansowanie remontu i przebudowy ulicy wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych.

Numer identyfikacyjny projektu: O - 22

Dzielnice: Rury

Opis skrócony:
W jak fatalnym stanie jest ulica Konrada Wallenroda w Lublinie wiedzą wszyscy, którzy z niej korzystają. W podobnym tragicznym stanie są chodniki czy parkingi znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Niniejszy projekt zakłada dofinansowanie kwotą 1 170 000 zł przebudowy całej ulicy lub jednego z jej etapów, przebudowa obejmuje zarówno drogę jak i chodniki czy miejsca parkingowe znajdujące się przy tej ulicy. Projekt również dotyczy sfinansowania zmian projektowych kwotą 30 000 zł zwiększających liczbę miejsc parkingowych przy tej ulicy względem tych już zaprojektowanych, których liczba jest mniejsza od liczby miejsc parkingowych znajdujących się aktualnie przy ulicy Konrada Wallenroda.
Katastrofalny stan tej ulicy, chodników i parkingów dokumentują załączone zdjęcia.

Opis rozszerzony:
Ulica Konrada Wallenroda stała się od dawna ulicą ogólnomiejską, choćby z racji umiejscowienia przy niej Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Niepublicznej Szkoły Języka Niemieckiego, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, a także z uwagi na istniejące w jej bezpośredniej okolicy liczne banki, ZUS, czy dwie szkoły. Liczba miejsc parkingowych nie wystarcza dla mieszkańców nie mówiąc już o licznych petentach, którzy przyjeżdżają w te okolice załatwić różne sprawy.

Dofinansowanie przebudowy ulicy Konrada Wallenroda wraz z chodnikami i parkingami kwotą blisko 1,2 mln złotych ma za zadanie zdopingować miasto Lublina do szybkiego przystąpienie do realizacji tej inwestycji. Liczne poparcie przez mieszkańców tego projektu dodatkowo powinno zwróci uwagę włodarzom miasta na opłakany stan tej ulicy co zwiększy szanse na realizację tego projektu w 2020 roku.

Proponowane zmiany projektowe polegają na:
- doprojektowaniu parkingu na około 30 miejsca parkingowe na działce nr 9/4 w okolicach ul. Rymwida i Konrada Wallenroda oraz w w okolicy budynków: Rymwida 6, 8, K. Wallenroda 2, 2c, 2d, 2e, 2f, Grażyny 1, Parafii św. Józefa w Lublinie, Sądu Rejowego Lublin - Zachód, ZUS-u - miejsca parkingowe w części maksymalnie oddalonej od budynków mieszkalnych,

- zwiększeniu projektowanej zatoki miejsc parkingowych skośnych w okolicy Przedszkola nr 36 przy ulicy Wallenroda 4 w Lublinie o 3 miejsca przez dalsze przesuniecie chodnika w kierunku ogrodzenia przedszkola oraz zmiany usytuowania latarni,

- zlikwidowanie "skośnych" zakończeń miejsc parkingowych równoległych do osi drogi na wysokość budynków Konrada Wallenroda nr 8 i 10 (tak jak to jest obecnie co nie powoduje ograniczeń dla osób wyjeżdżających z garaży), da to dodatkowe około 3 miejsca parkingowe,

- na wysokości budynku Konrada Wallenroda 2 zaprojektowanie miejsc parkingowych równoległych bez ograniczeń skosami w postaci podniesionego chodnika, a jedynie malując linie na powierzchni drogi.

Szacunkowe koszty projektu:
Zmiany istniejącej dokumentacji projektowej polegające na zwiększeniu liczby miejsc parkingowych. 30 000,00 zł
Dofinansowanie przebudowy ulicy Konrada Wallenroda lub jednego z jej etapów.1 170 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
DSCN9013.jpg
DSCN9110.jpg
DSCN9088.jpg
DSCN9030.jpg
DSCN9112.jpg
DSCN9007.jpg
DSCN9032.jpg
DSCN9065.jpg
DSCN9064.jpg
DSCN9067.jpg
DSCN9066.jpg
DSCN9061.jpg
DSCN9075.jpg
DSCN9068.jpg
DSCN9071.jpg
DSCN9069.jpg
DSCN9072.jpg
DSCN9077.jpg
DSCN9083.jpg
DSCN9079.jpg
DSCN9081.jpg
DSCN9092.jpg
DSCN9089.jpg
DSCN9090.jpg
DSCN9093.jpg
DSCN9094.jpg
DSCN9099.jpg
DSCN9095.jpg
DSCN9102.jpg
DSCN9104.jpg
DSCN9103.jpg
DSCN9105.jpg
DSCN9114.jpg
DSCN9108.jpg
DSCN9109.jpg
DSCN9106.jpg
DSCN9118.jpg
DSCN9016.jpg
DSCN9115.jpg
DSCN9018.jpg
DSCN9028.jpg
DSCN9014.jpg
DSCN9009.jpg
DSCN9033.jpg
DSCN9029.jpg
DSCN9046.jpg
DSCN9035.jpg
DSCN9043.jpg
DSCN9036.jpg
DSCN9041.jpg
DSCN9050.jpg
DSCN9052.jpg
DSCN9053.jpg
DSCN9056.jpg
DSCN9060.jpg
DSCN9059.jpg
DSCN9062.jpg
DSCN9074.jpg
DSCN9070.jpg
DSCN9087.jpg
DSCN9097.jpg
DSCN9091.jpg
DSCN9086.jpg
DSCN9098.jpg
DSCN9107.jpg
DSCN9100.jpg
DSCN9116.jpg
DSCN9117.jpg
DSCN9101.jpg
DSCN9119.jpg
DSCN9010.jpg
DSCN9021.jpg
DSCN9022.jpg
DSCN9023.jpg
DSCN9024.jpg
DSCN9026.jpg
DSCN9039.jpg
DSCN9037.jpg
DSCN9080.jpg
DSCN9058.jpg
DSCN9047.jpg
DSCN9057.jpg
DSCN9096.jpg
DSCN9078.jpg
DSCN9063.jpg
DSCN9084.jpg
DSCN9082.jpg
DSCN9048.jpg

Autorzy projektu:
Dariusz Michałowski

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna - koszt realizacji przebudowy ul. K. Wallenroda wynosi około 8 000 000,00 zł. Nie można zrobić etapami, ponieważ konieczna jest kompleksowa przebudowa.

Powrót do listy projektów