LUBELSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI

Numer identyfikacyjny projektu: M - 52

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Lubelska Akademia Koszykówki to nowoczesny program szkolenia sportowego dla dzieci ze szkół podstawowych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie 10 centrów sportowych, zrzeszających okoliczne szkoły podstawowe z terenu Gminy Lublin. W ramach centrów realizowane będą zajęcia sportowe – regularne treningi koszykówki prowadzone przez doświadczonych trenerów, dostosowane do wieku uczestników, a także cykliczne turnieje koszykówki dla dzieci. Zwieńczeniem całości projektu będzie organizacja dużego międzyszkolnego turnieju koszykówki. W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt sportowy, pozwalający poszczególnym centrom koszykarskim na prowadzenie atrakcyjnych treningów. Dodatkowo każdy uczestnik programu zostanie wyposażony w strój sportowy.

Dzięki realizacji projektu szeroka grupa dzieci pod okiem specjalistów z dyscypliny nauczy się gry w koszykówkę, pozna i rozwinie nowe umiejętności.

Opis rozszerzony:
Do projektu Lubelska Akademia Koszykówki mogą zgłaszać się wszystkie szkoły podstawowe działające w Lublinie, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin. Placówki szkolne będą współtworzyły centra sportowe, które skupią kilka szkół zlokalizowanych blisko siebie. W założeniach projektu ma powstać do 10 takich centrów sportowych. To niewątpliwie przyczyni się do integracji środowiska szkolnego.

W ramach centrów realizowane będą zajęcia sportowe – regularne treningi koszykówki prowadzone przez doświadczonych trenerów, dostosowane do wieku uczestników, a także cykliczne turnieje koszykówki dla dzieci. Treningi, w wymiarze 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, prowadzone będą przez specjalnie zatrudnionych nauczycieli/trenerów/instruktorów – animatorów koszykówki. Ich zadanie to przeprowadzenie naboru do grupy, prowadzenie treningów, nauka podstawowych zasad i techniki gry w koszykówkę oraz zachęcanie dzieci do udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Jednocześnie organizator projektu zapewni każdemu z animatorów możliwość osobistego rozwoju, poprzez organizację szkoleń trenerskich oraz doposaży szkoły w koszykarski sprzęt sportowy.

W celu podniesienia prestiżu zajęć treningi realizowane w ramach projektów będą również wzbogacone poprzez udział najlepszych zawodników z klubów sportowych działających w Lublinie, którzy uczestnicząc w szkolnych treningach, postarają się przekazać młodym adeptom koszykówki praktyczną wiedzę i umiejętności zdobyte na parkiecie.

W ramach projektu zakładane jest również aktywne uczestnictwo dzieci w meczach lubelskich drużyn grających w najwyższych klasach rozgrywkowych. Przed meczami chcielibyśmy przeprowadzać akcję „dziecięca eskorta gwiazd”. Przedsięwzięcie polegać będzie na wyjściu drużyn na przedmeczową prezentację w towarzystwie uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie. Zakładane jest również umożliwienie dzieciom oglądania meczów na żywo. W tym celu chcielibyśmy, aby na obiektach miejskich, gdzie rozgrywane są mecze wydzielona została specjalna strefa/trybuna.

Ponadto, projekt zakłada, organizację raz w miesiącu weekendowego turnieju tzw. „kolejki Lubelskiej Akademii Koszykówki”. W rolę gospodarza turnieju wcieli się jedna ze szkół uczestniczących w projekcie (co kolejkę inna), a areną zmagań małych sportowców będą obiekty miejskie (do dyspozycji np. Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie, Hala Globus lub sale gimnastyczne w szkołach biorących udział w projekcie). W ramach całego projektu odbędzie się 10 turniejów - kolejek oraz duży turniej finałowy. Dla każdego uczestnika w ramach nagrody za udział w projekcie przewidziane będą nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe medale i dyplomy.

Integralną częścią projektu będzie jego aktywna promocja wizerunkowa wśród mieszkańców Lublina. Narzędzia, które planujemy wykorzystywać do promowania ,,Lubelskiej Akademii Koszykówki” to m.in. plakaty, dedykowana strona internetowa, informacje w mediach oraz na portalach społecznościowych.

„Lubelska Akademia Koszykówki” to projekt skierowany do dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe). Jego głównym celem jest zachęcenie dzieci z lubelskich szkół do sportowej aktywności oraz wyrobienie nawyku dbania o formę fizyczną w oparciu o konkretną dyscyplinę sportową – w tym przypadku koszykówkę. Znaczącym elementem projektu, który przyczyni się do realizacji tego celu będzie osobisty udział w projekcie najlepszych zawodników z klubów sportowych działających w Lublinie.

Regularne zajęcia sportowe oraz turnieje stanowią dla dzieci atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, a ich rodzicom dają pewność, że pod opieką profesjonalistów spędzają wolne chwile ciekawie i aktywnie. Dodatkowym atutem projektu jest nauka gry w koszykówkę - gry zespołowej, która kształtuje nie tylko rozwój fizyczny, ale i wzmacnia umiejętności współpracy w grupie, poprawia samoocenę, uczy systematyczności i cierpliwości. Są to wartości, z którymi młode pokolenie często ma problemy.

Istnieje duża potrzeba, aby zaszczepiać w dzieciach z lubelskich szkół zapał do uprawiania sportu, współzawodnictwa i podnoszenia swojej aktywności fizycznej. Projekt zakłada wykorzystanie doświadczenia naszych lokalnych sportowców i trenerów. Organizacja zajęć sportowych firmowanych wizerunkiem najlepszych zawodników z klubów sportowych działających w Lublinie będzie, także świetną okazją do budowania pozytywnego wizerunku Lublina na skalę ogólnopolską.

Jesteśmy przekonani, że zajęcia prowadzone w ramach Lubelskiej Akademii Koszykówki pozwolą dzieciom z lubelskich szkół podstawowych rozwijać swoje umiejętności, wyrobią w nich prozdrowotne nawyki oraz zaszczepią na lata pasję do gry w koszykówkę.

Szacunkowe koszty projektu:
Koszt trenerów (wynagrodzenia, szkolenia, materiały dydaktyczne)78 000,00 zł
Koszt zakupu sprzętu dla szkół (sprzęt sportowy, urządzenia do treningów, stroje reprezentacyjne)72 000,00 zł
Organizacja turniejów - kolejki międzyszkolne i turniej finałowy (obsługa techniczna, obsługa sędziowska, obsługa medyczna, wynajem obiektów, zakup medali, zakup wody i nagród)57 000,00 zł
Koszty wyposażenia dla uczestników projektu (zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej i materiałów edukacyjnych)61 000,00 zł
Koszty organizacyjne projektu (koordynacja projektu, stworzenie i obsługa strony Internetowej i mediów społecznościowych, kampania promocyjna, obsługa fotograficzna)31 000,00 zł
SUMA:299 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Facebook.comhttps://www.facebook.com/lubelskaakademiakoszykowki

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Maciej Pawelec533335611maciej.pawelec@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów