Lubelska Akademia Koszykówki

Numer identyfikacyjny projektu: M - 152

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Lubelska Akademia Koszykówki to nowoczesny program szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lublin. Planowane jest stworzenie 6-8 ośrodków koszykarskich, w których odbywać się będą regularne treningi prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Ośrodki będą brały udział w cyklicznych rozgrywkach- lidze LAK oraz turniejach podsumowujących. Aby podnieść poziom i atrakcyjność treningów zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt sportowy, a każdego uczestnik wyposażony będzie w „sportową wyprawkę”. Zorganizowane zostaną wyjazdy na turnieje ogólnopolskie oraz międzynarodowe. Uczestnicy będą objęci systemem motywacyjnym z licznymi nagrody i wyróżnieniami. Placówki, w których nie zostaną utworzone ośrodki będą mogły uczestniczyć w otwartych treningach prowadzonych przez zawodników i trenerów z Polskiej Ligi Koszykówki. Wykorzystując potencjał lubelskiego sportu chcielibyśmy, aby dzieci brały udział w akcji „dziecięca eskorta gwiazd” oraz aktywnie uczestniczyły w meczach

Opis rozszerzony:
Lubelska Akademia Koszykówki to nowoczesny program szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lublin. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszystkie szkoły podstawowe działające w Lublinie, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin. Placówki szkolne będą współtworzyły ośrodki koszykarskie, które skupią kilka szkół zlokalizowanych blisko siebie. W założeniach projektu ma powstać około 6 - 8 takich ośrodków koszykarskich.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia sportowe – regularne treningi koszykówki, dostosowane do wieku uczestników. Treningi, odbywać się będą w wymiarze 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Przewidujemy, że w każdym ośrodku prowadzone będą co najmniej 3 grupy wiekowe. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych, doświadczonych, trenerów/instruktorów – animatorów koszykówki. Ich zadania to przeprowadzenie naboru do grupy, prowadzenie treningów ogólnorozwojowych, nauka podstawowych zasad i techniki gry w koszykówkę oraz zachęcanie dzieci do udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Jednocześnie każdemu z animatorów zapewniona zostanie możliwość osobistego rozwoju, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych szkoleniach trenerskich. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w „sportową wyprawkę”, w skład której będą wchodziły m.in.: treningowy strój sportowy, bluza sportowa oraz torba treningowa.
Aby podnieść poziom i atrakcyjność treningów każdy ośrodek koszykarski zastanie wyposażony w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt sportowy, taki jak piłki do koszykówki, manekiny imitujące blok, sprzęt ogólnorozwojowy, pachołki, drabinki itp.

Uczestnicy projektu umiejętności nabyte podczas treningów będą mogli skonfrontować podczas cyklicznie odbywających się rozgrywek – Lidze Lubelskiej Akademii Koszykówki. Liga odbywać się będzie raz na dwa tygodnie, na terenie obiektów sportowych ośrodków uczestniczących w projekcie. System rozgrywek ligowych, z podziałem na kategorie wiekowe, zakłada rozegranie po 14 spotkań (mecz i rewanż) oraz udział w turnieju podsumowującym. Wprowadzenie elementu rywalizacji, będzie dodatkowym bodźcem motywującym do dalszych treningów. Ponadto aby pokazać dzieciom piękno i możliwości jakie daje uprawianie sportu, przy jednoczesnym dbaniu o ich dalszy rozwój zorganizowane zostaną wyjazdy na turnieju ogólnopolskie oraz międzynarodowe. Uczestnictwo w takich turniejach, gdzie zawodnicy mierzyć się będą z drużynami z innych regionów Polski a także z różnych regionów świata będzie dla nich bezcennym doświadczeniem.

W ramach projektu realizowane będą działania motywacyjne. Dla wyróżniających się uczestników przygotowane zostaną specjalne nagrody, które będą dodatkową motywacją, a także określą ścieżkę rozwoju młodych adeptów koszyków. System motywacyjny, z licznymi wyróżnieniami i nagrodami będzie obejmował także wszystkich uczestników, a czynnie zaangażowani zostaną również ich rodzice i opiekunowi prawni. Dzięki stworzeniu systemu motywacyjnego nastąpi profesjonalizacja działań zmierzających wychować przyszłe gwiazdy koszykówki.

Placówki, w których nie zostaną utworzone ośrodki koszykarskie będą miały możliwość uczestnictwa w jednym z dziesięciu otwartych treningach prowadzonych przez zaproszonych zawodników i trenerów z Polskiej Ligi Koszykówki. Treningi wzbogacone będą również obecnością zawodników z klubów sportowych działających w Lublinie, którzy uczestnicząc w szkolnych treningach, postarają się przekazać młodym adeptom koszykówki praktyczną wiedzę i umiejętności zdobyte na parkiecie.

W ramach projektu zakładane jest również aktywne uczestnictwo dzieci w meczach lubelskich drużyn grających w najwyższych klasach rozgrywkowych. Przed meczami chcielibyśmy przeprowadzać akcję „dziecięca eskorta gwiazd”. Przedsięwzięcie polegać będzie na wyjściu drużyn na przedmeczową prezentację w towarzystwie uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie. Zakładane jest również umożliwienie dzieciom oglądania meczów na żywo. W tym celu chcielibyśmy, aby na obiektach miejskich, gdzie rozgrywane są mecze wydzielona została specjalna strefa/trybuna.

Integralną częścią projektu będzie jego aktywna promocja wizerunkowa wśród mieszkańców Lublina. Narzędzia, które planujemy wykorzystać do promowania Lubelskiej Akademii Koszykówki to m.in. plakaty, dedykowana strona internetowa, informacje w mediach oraz na portalach społecznościowych.

Lubelska Akademia Koszykówki stanowi dla dzieci i młodzieży atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, a ich rodzicom dają pewność, że pod opieką profesjonalistów spędzają wolne chwile ciekawie i aktywnie. Dodatkowym atutem projektu jest nauka gry w koszykówkę - gry zespołowej, która kształtuje nie tylko rozwój fizyczny, ale i wzmacnia umiejętności współpracy w grupie, poprawia samoocenę, uczy systematyczności i cierpliwości. Są to wartości, z którymi młode pokolenie często ma problemy.

Istnieje duża potrzeba, aby zaszczepiać w dzieciach i młodzieży zapał do uprawiania sportu, współzawodnictwa i podnoszenia swojej aktywności fizycznej. Projekt zakłada wykorzystanie doświadczenia naszych lokalnych sportowców i trenerów. Organizacja zajęć sportowych firmowanych wizerunkiem najlepszych zawodników z klubu sportowego działającego w Lublinie będzie, także świetną okazją do budowania pozytywnego wizerunku Lublina na skalę ogólnopolską.

Jesteśmy przekonani, że zajęcia w ramach ,,Lubelskiej Akademii Koszykówki” pozwolą dzieciom rozwijać swoje umiejętności, wyrobią w nich prozdrowotne nawyki, nauczą gry w koszykówkę, by w przyszłości stanowić silną reprezentację lubelskiej, a także polskiej koszykówki.

Szacunkowe koszty projektu:
organizacja i prowadzenie treningów (koszt wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego)115 000,00 zł
organizacja ligi Lubelskiej Akademii Koszykówki oraz wyjazdów na turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe55 000,00 zł
"sportowa wyprawka" dla uczestników projektu85 000,00 zł
system motywacyjny dla uczestników Lubelskiej Akademii Koszykówki25 000,00 zł
promocja i koordynacja projektu20 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Fanpage na Facebookuhttps://web.facebook.com/akademiagortata/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów