Lublin dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku

Numer identyfikacyjny projektu: M - 50

Dzielnice: Czuby Północne, Ponikwoda, Rury, Wieniawa

Opis skrócony:
Projekt zakłada wyposażenie 5 oddziałów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie w stanowiska przeznaczone dla osób niewidomych, słabowidzących oraz starszych.
Proponowane stanowisko zawiera:
- zestaw komputerowy
- zestaw lektorski z oprogramowaniem, pozwalający na odczytywanie na głos skanowanego tekstu, dedykowany osobom niewidomym, a także niedowidzącym i starszym, które nie mogą samodzielnie odczytać druku
-oprogramowanie powiększające zawartość ekranu komputerowego
-oprogramowanie udźwiękawiające pozwalające osobom niewidomym na bezwzrokową obsługę komputera po przez odczytanie zawartość ekranu komputerowego
- oprogramowanie dostosowujące system komputerowy do potrzeb osób starszych, poprzez uproszczenie obsługi oraz interfejsu komputera
-elektroniczny powiększalnik stacjonarny- pozwalający na odczytywanie książek, czasopism w powiększonej formie
-odtwarzacz książek w formie cyfrowej ( do wypożyczenia dla czytelników)

Opis rozszerzony:
Biblioteka to nie tylko księgozbiór, to przede wszystkim miejsce o zadaniach dydaktycznych, które służy upowszechnianiu kultury i nauki w społeczeństwie. Sporą grupę społeczeństwa obecnie stanowią osoby starsze i niepełnosprawne, które w zetknięciu z przeróżnymi barierami stają się odizolowane od dóbr dostępnych dla pełnosprawnych, w tym, dóbr kultury i nauki.
Różne typy niepełnosprawności wymagają indywidualnego podejścia oraz podjęcia odpowiednich działań. Na szczególną uwagę zasługują osoby z dysfunkcjami wzroku, ponieważ ich liczba jest coraz większa. Przyczyny dysfunkcji wzroku są bardzo zróżnicowane: od wypadków przez przewlekłe choroby jak cukrzyca, wady wrodzone lub nabyte, po dysfunkcje wynikające z wieku. Koniecznym jest więc zapobieganie wykluczeniu tych osób z grona obywateli Lublina mających dostęp do informacji, edukacji i dóbr kultury.
W Polsce obserwuje się wzrost problemów związanych ze wzrokiem zarówno u dzieci, jak i u osób starszych. U dzieci w wieku szkolnym pojawia się coraz wyraźniejsza tendencja rozwoju wad wzroku (nadwzroczności, krótkowzroczności). Ok. 40% młodzieży wymaga korekcji okularowej. Dodatkowo istnieje jeszcze grupa dzieci i młodzieży, która choć nie podlega korekcji okularowej, to jednak widzi nieprawidłowo. Statystyki GUS (2004) odnotowują, że 941 tys. osób ma bardzo poważne ograniczenia widzenia. Przewiduje się, że do 2020 roku liczba osób po 85. roku życia wzrośnie dwukrotnie, przez co również problematyka wad wzroku będzie obejmować coraz większą część społeczeństwa.
Po konsultacjach z dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz lubelskim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych, projekt proponuje likwidację barier ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niewidomych i słabowidzących poprzez kompleksowe dostosowanie 5 filii Biblioteki:
Filia Nr 27

Ul. Braci Wieniawskich 5

20-844 Lublin

Filia Nr 26

ul. Leonarda 18

20-625 Lublin

Filia Nr 8

ul. Zuchów 2

20-047 Lublin

Filia 37

ul. Bazylianówka 85

20-144 Lublin

Filia Nr 28

ul. Nadbystrzycka 85

20-501 Lublin

W skład zestawu wchodzi:
-zestaw komputerowy (monitor, klawiatura, jednostka centralna i myszka)
-zestaw lektorski z oprogramowaniem, pozwalający na odczytywanie na głos skanowanego tekstu, dedykowany osobom niewidomym, a także niedowidzącym i starszym, które nie mogą samodzielnie odczytać druku
-oprogramowanie powiększające zawartość ekranu komputerowego, pozwalające na zmianę trybu wyświetlania kolorów oraz trybu powiększenia, tak by osoba starsza i słabowidząca mogła dostosować wyświetlany tekst do swoich potrzeb
- oprogramowanie udźwiękawiające system komputerowy pozwalający osobom niewidomym na bezwzrokową obsługę komputera po przez odczytanie zawartość ekranu komputerowego
- oprogramowanie dostosowujące system komputerowy do potrzeb osób starszych, poprzez uproszczenie obsługi komputera, dzięki którym praca z komputerem będzie mniej skomplikowana i intuicyjna
-elektroniczny powiększalnik stacjonarny- pozwalający na odczytywanie książek, czasopism w powiększonej formie
-odtwarzacz książek w formie cyfrowej ( do wypożyczenia dla czytelników)
Znakomitym uzupełnieniem projektu, będzie przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi dla personelu placówek objętych realizacją zadania.

Dostosowanie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy doskonale wpisuje się w wizerunek Miasta Lublina jako miejsca przyjaznego, zwracającego uwagę na problem osób niepełnosprawnych i starszych, a także zwraca uwagę na potrzebę przełamywania przez te osoby barier nie tylko o wymiarze architektonicznym, ale również tych o charakterze komunikacyjnym. Placówki wyposażone w wyżej wymieniony sprzęt staną się miejscami, w których osoby starsze, niewidome i słabowidzące będą mogły samodzielnie skorzystać z oferty, uzyskując dostęp do informacji i wiedzy. Wpłynie to korzystnie na aktywizację tych grup na polu zawodowym i kulturalnym, zapobiegając ich społecznemu wykluczeniu.

Szacunkowe koszty projektu:
Zestaw komputerowy - jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka (5x3000,00 zł.)15 000,00 zł
Program udźwiękawiający (5x4300,00)23 500,00 zł
Program powiększający (5x2100,00)10 500,00 zł
Program ułatwiający obsługę komputera (5x2400,00)12 000,00 zł
Elektroniczny powiększalnik stacjonarny (5x11000,00)55 000,00 zł
Odtwarzacz książek w formie cyfrowej (5x2500)12 500,00 zł
Biurko + krzesło (5x1000)5 000,00 zł
Szkolenie personelu (5x4000)20 000,00 zł
SUMA:153 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Joanna Szafrańska695711147joanna.haru@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów