Lublin Przyjazny Rowerzystom

Numer identyfikacyjny projektu: O - 21

Dzielnice: Śródmieście

Opis skrócony:
Infrastruktury rowerowej coraz więcej, jednak wciąż wyzwaniem jest dostanie się z północnego Lublina do Centrum. Postulujemy wykonanie:
- trasy rowerowej na ul. Lubomelskiej, co pozwoli połączyć drogę rowerową na ul. Kompozytorów Polskich z Centrum,
- wykonanie pasów rowerowych na ul. Lubartowskiej pomiędzy ul. Bajkowskiego a al. Tysiąclecia oraz uspokojenie ruchu na pozostałym odcinku ul. Lubartowskiej, co pozwoli bezpiecznie poruszać się tam rowerem i zmieni charakter ulicy z tranzytowej na lokalną. Uspokojenie ruchu będzie polegało na wyznaczeniu naprzemiennie zatok parkingowych oraz wykonaniu azyli na przejściach dla pieszych.

Opis rozszerzony:
1. Trasa rowerowa wzdłuż ul. Lubomelskiej obejmuje wykonanie przejazdów rowerowych przez al. Solidarności oraz wykonanie drogi rowerowej lub pasów rowerowych na ul. Lubomelskiej aż do skrzyżowania z ul. Leszczyńskiego. Sugerowane przez autorów projektu jest wykonanie drogi rowerowej w miejscu istniejącego pasa ruchu, po stronie zachodniej.
2. Na ul. Lubartowskiej od ul. Bajkowskiego do al. Tysiąclecia zostaną wyznaczone pasy rowerowe. Przy skrzyżowaniu z ul. Nowy Plac Targowy na istniejącym przejściu dla pieszych zostanie wykony azyl, co ułatwi przekroczenie jezdni w dwóch etapach, natomiast naprzeciwko przystanku Probostwo 02 zostaną wyznaczone miejsca parkingowe w połowie na jezdni, w połowie na chodniku. Na ul. Lubartowskiej pomiędzy ul. Ruską a ul. Unicką na jezdni zostaną wyznaczone miejsca postojowe. W celu uspokojenia ruchu będą one zlokalizowane naprzemiennie po jednej albo po drugiej stronie. Na istniejących przejściach (przy ul. Lubartowskiej 44 i 56) zostaną wykonane azyle lub zwężenia jezdni z fizycznym uniemożliwieniem parkowania (jeśli będą zlokalizowane w ciągu miejsc parkingowych na jezdni). Miejsca do parkowania zostaną wyznaczone w taki sposób, by w obrębie przystanków nie było możliwości omijania pojazdów komunikacji zbiorowej. Sugerowane przez autorów projektu jest wykonanie azyli i obszarów wyłączonych z ruchu w formie gumowych wysepek, uniemożliwiających nielegalne parkowanie. Chodnik wzdłuż miejsc parkingowych na jezdni oraz innych miejsc gdzie niedopuszczalne jest parkowanie powinien być wyposażony w rozwiązania uniemożliwiające wjeżdżanie na niego samochodów, poprzez ustawienie np. słupków i stojaków rowerowych. Wyznaczone miejsca powinny obejmować także miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dostaw (z ograniczonym czasem parkowania do 1 godziny).

Szacunkowe koszty projektu:
Zaprojektuj i wybuduj ul. Lubomelska700 000,00 zł
Zaprojektuj i wybuduj ul. Lubartowska500 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Strona informacyjnahttps://bo.lublinrowerem.pl

Załączniki:
Przyklad azylu.jpg
Przyklad zwezenia.jpg
wizualizacja.JPG

Autorzy projektu:
Krzysztof Kowalik508087959kowalik.krzysztof@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem:
na ul.Lubomelskiej nie ma miejsca na stworzenie pasa rowerowego. Na pozostałym odcinku realizacja zadania wymaga przebudowy skrzyżowania i przeprogramowania dwóch sygnalizacji świetlnych, co przekracza możliwości budżetu obywatelskiego. Prawdopodobnie konieczne będzie także pozyskanie dodatkowego ternu na realizację zadania. Teren dotyczący zakresu zadania ul. Lubartowskiej objęty jest do dnia dzisiejszego umową z prywatnym inwestorem.

Skrzyżowanie Nowy Plac Targowy - opinia negatywna - brak potrzeby wykonywania azylu, ponieważ występuje tu przekrój jednojezdniowy.
Miejsca postojowe przy przystanku Probostwo 02 w połowie na jezdni w połowie na chodnikach - opinia negatywna - konieczność zachowania płynności ruchu.
Miejsca postojowe na jezdni Lubartowska na odcinku od Ruskiej do Unickiej - szczegółowe rozwiązania na etapie realizacji.
Koszt zmniejszony do 350 000 zł

Powrót do listy projektów