Lublin rowerem – poprawa warunków poruszania się rowerem po mieście

Numer identyfikacyjny projektu: M - 123

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Celem działania jest polepszenie warunków poruszania się rowerem po Lublinie poprzez wyznaczenie pasów dla rowerów na trzech ulicach miasta, ustawienie w wybranych lokalizacjach samoobsługowych stacji naprawy rowerów oraz modułowych parkingów rowerowych.
Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu rowerzystów na trzech ulicach poprzez zapewnienie im wizualnego odseparowania od samochodów. Stacje naprawcze są urządzeniem, których potrzebę rowerzyści w Lublinie sygnalizowali od wielu lat, obecnie na terenie miasta znajdują się tylko trzy takie stacje, w tym dwie ustawione przez podmioty komercyjne. Parkingi rowerowe ułatwią pozostawienie roweru w miejscach, w których obecnie jest to problem (brak stojaków, złe stojaki lub przypinanie się do znaków lub barierek).
Zadanie w perspektywie czasu powinno także zachęcić kolejnych mieszkańców do korzystania z roweru i rzadszego używania samochodu w mieście.

Opis rozszerzony:
Inicjatywa będzie realizowana w następujących miejscach:
Wyznaczenie pasów rowerowych:
- ul. Głuska (pomiędzy Wyzwolenia a Abramowicką)
- ul. Turystyczna (pomiędzy Kijańską a Kasprowicza), jako przedłużenie istniejących pasów na tej ulicy.
- ul. Smoluchowskiego (pomiędzy Budowlaną do wysokości planowanego zakresu budowy przedłużenia ul. Dywizjonu 303).

Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów:
- teren całego miasta z zachowaniem proporcjonalnego rozłożenia w celu jak największej dostępności dla użytkowników

Montaż modułowych parkingów rowerowych:
- obiekty użyteczności publicznej

Szacunkowe koszty projektu:
Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Głuska, Turystyczna i Smoluchowskiego10 000,00 zł
Wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Głuska, Turystyczna i Smoluchowskiego200 000,00 zł
Zakup i montaż 14 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów50 000,00 zł
Zakup i montaż oraz utwardzenie podłoża pod 20 szt. modułowych parkingów rowerowych40 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Klara Jankowska781983868klarajankowskadec@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt należy zwiększyć do 300 000 zł

Powrót do listy projektów