Matematyczne pogotowie ratunkowe Marii Montessori

Numer identyfikacyjny projektu: O - 44

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Celem projektu jest utworzenie miejsca, w którym każdy uczeń szkoły podstawowej z udziałem swojego rodzica oraz pod okiem nauczyciela, będzie mógł pokonać trudności w nauce matematyki. W procesie nauki matematyki pojawiają się trudności w zrozumieniu niektórych zagadnień, a wykorzystywane tradycyjnie pomoce nie przynoszą oczekiwanych efektów. Metoda i pomoce opracowane przez Marię Montessori są jednym z najlepszych sposobów na zrozumienie i nauczenie się matematyki na każdym etapie edukacji. Metoda ta powszechnie wykorzystywana jest w Europie i na świecie. W Lublinie od 25 lat funkcjonują przedszkola i szkoła podstawowa, w których dzieci nauczane są tą metodą.

Opis rozszerzony:
Projekt będzie polegał na zorganizowaniu przestrzeni wyposażonej w pomoce do nauki matematyki Marii Montessori, umożliwiające zrozumienie dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia, tabliczki mnożenia, potęgowania, pierwiastkowania...
Projekt skierowany jest do uczniów i ich rodziców, których sposoby tłumaczenia matematyki są niewystarczające.
Nauczyciel będzie wyjaśniał i pokazywał jak korzystać z narzędzi Montessori. Raz w miesiącu będą organizowane ogólnodostępne wykłady dla rodziców stanowiące teoretyczne omówienie wykorzystania metod i narzędzi Montessori w nauczaniu matematyki.
Przestrzeń będzie dostępna dla chętnych w dni nauki szkolnej, w godzinach popołudniowych w wymiarze 3 godzin dziennie.
Przewiduje się 10 stanowisk pracy dla rodzica i dziecka. Opiekę nad miejscem będzie pełnić jeden nauczyciel. Nauczyciel będzie jednocześnie pomagał wszystkim obecnym dzieciom poprzez udzielanie wskazówek i zadawanie ćwiczeń.

Szacunkowe koszty projektu:
pomoce matematyczne Montessori - komplet20 000,00 zł
Wynajem Sali - 720 godzin x 50 zł36 000,00 zł
wynagrodzenie nauczyciela 720x6043 200,00 zł
Wynajem Sali na wykłady 12x3003 600,00 zł
Wynagrodzenie wykładowcy 12x4004 800,00 zł
promocja projektu 12x150018 000,00 zł
SUMA:125 600,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Wojciech Zirebiec504023246wzirebiec@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów