Miasto kamienic

Numer identyfikacyjny projektu: O - 52

Dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście

Opis skrócony:
Celem projektu jest stworzenie uwarunkowań do zatrzymanie procesu degradacji i poprawy jakości zasobu mieszkalno-użytkowego Miasta w dzielnicy centralnej poprzez dokończenie programu rewitalizacji lubelskich kamienic oraz dokonanie rewitalizacji wybranych kamienic. Program opracowany zostanie poprzez oszacowanie skali istniejącej luki remontowej, ilość zasobów mogących zostać objętymi programem, stan zachowania wraz z szacunkowym wykazem koniecznych prac i ich wyceną. Obecny, zły, stan zasobu gminnego, znajdującego się w obrębie Starego Miasto, a także ich postępująca degradacja powoduje wiele negatywnych konsekwencji - wizualno-estetycznych, nagłe potrzeby remontowe, zmniejsza wartość Miasta wśród inwestorów i ruchu turystycznego. Stworzenie programu pozwoli na rozpoczęcie prac nad pozyskaniem środków finansowych na realizację programu, który poprzez określenie procedur i struktur koordynacji będzie służył ciągłości wykonania procesów remontowych.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest stworzenie uwarunkowań do zatrzymanie procesu degradacji i poprawy jakości zasobu mieszkalno-użytkowego Miasta w dzielnicy centralnej poprzez dokończenie ubiegłorocznego programu rewitalizacji lubelskich kamienic oraz dokonanie rewitalizacji wybranych kamienic. Program opracowany zostanie poprzez oszacowanie skali istniejącej luki remontowej, ilość zasobów mogących zostać objętymi programem, stan zachowania wraz z szacunkowym wykazem koniecznych prac i ich wyceną. W przyszłości realizacja założeń programu pozwoli na podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców Lublina poprzez modernizacje gminnych kamienic stanowiących element historycznej zabudowy Miasta. Program poprawi estetykę, zarówno elewacji jak i części wspólnych tj. podwórek, nawierzchni, jak i poprawi stan techniczny budynków poprzez remonty lub wymianą elementów konstrukcji budynków. Ponadto zmniejszy emisję CO2 - poprzez likwidację pieców węglowych i podłączenie budynków do miejskiej sieci cieplnej oraz termomodernizację budynków - oraz dostosuje zasób komunalnych do potrzeb mieszkańców - poprawa funkcjonalności budynków, lokali handlowych, tworzenie mieszkań dla osób niepełnosprawnych oraz lokali przeznaczonych na cele społeczne. Obecny, zły, stan zasobu gminnego, znajdującego się w obrębie Starego Miasto, a także ich postępująca degradacja powoduje wiele negatywnych konsekwencji - wizualno-estetycznych, nagłe potrzeby remontowe, zmniejsza wartość Miasta wśród inwestorów i ruchu turystycznego. Stworzenie programu pozwoli na rozpoczęcie prac nad pozyskaniem środków finansowych na realizację programu, który poprzez określenie procedur i struktur koordynacji będzie służył ciągłości wykonania procesów remontowych.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja programu "Miasto kamienic"50 000,00 zł
Rewitalizacja kamienic1 150 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Filip Trubalski511634632kontakt@naszadzielnica.org

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna - projekt realizowany w tym roku

Powrót do listy projektów