Miasto piękna i sztuki

Numer identyfikacyjny projektu: O - 43

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Lublin cierpi na brak dobrej sztuki w przestrzeni publicznej. Jeśli jest już obecna to zazwyczaj w formie pomników o tematyce martyrologicznej albo historycznej. Brakuje prac uniwersalnych, neutralnych światopoglądowo, których podstawowym walorem jest świetna estetyka oraz wzbudzanie pozytywnych uczuć u odbiorcy. Brakuje realizacji, których wygląd wpływa na poprawę jakości wizualnej przestrzeni publicznej. Zgłoszony projekt zakłada realizację 15 trwałych obiektów w przestrzeni publicznej o wysokich walorach artystycznych takich jak rzeźby, instalacje, neony, murale. Zostaną one zaprojektowane przez najlepszych artystów a finalny wybór obiektów nastąpi przez głosowanie internetowe. Wychodzimy z przekonania, że sztuka dzięki swojej nośności jest doskonałym narzędziem promocji i buduje pozytywny wizerunek miasta oraz przyczynia się do jego promocji. Prezentowanie sztuki w przestrzeni miejskiej ożywia ją i może stanowić środek do polepszania jakości życia mieszkańców.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada pięć etapów realizacji:

I - wybór i zaproszenie artystów sztuki publicznej do Lublina;
II - przygotowanie projektów do wyboru w drodze plebiscytu internetowego;
III - głosowanie i wybór projektów do realizacji;
IV - wybór miejsc realizacji projektów;
V- realizacja projektów w przestrzeni publicznej;

IDEA:

Sztuka w przestrzeni publicznej może pełnić wiele funkcji. Przede wszystkim estetyzuje, czyli zdobi i dekoruje daną przestrzeń, stając się przyczynkiem do przeżycia estetycznego. Takie przykłady odnajdziemy między innymi w licznych miejskich mozaikach czy rzeźbach parkowych. Jej funkcja upamiętniająca znajduje z kolei swój wyraz przede wszystkim w rozwiązaniach pomnikowych czy rzeźbiarskich. W tym przypadku pomaga upamiętniać ważne postacie, wydarzenia znaczące dla historii, również bolesne i traumatyczne (np. liczne pomniki Holokaustu), a także – coraz częściej – oddaje symboliczne miejsce w przestrzeni wspólnej grupom wykluczonym czy marginalizowanych. Sztuka w przestrzeni publicznej posiada także istotny wpływ na sferę symboliczną, a niekiedy nawet ekonomiczną miast. Stanowi element identyfikacji z miejscem i pomaga budować tożsamość miejską. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku sztuki wpisującej się w zastany kontekst miejsca (site-specific). Dzieła te wiążą się z daną przestrzenią, opisują ją lub są świadectwem związanych z tym obszarem wydarzeń, ludzi czy lokalnych narracji.
Wkomponowywanie sztuki w codzienne otoczenie pozwala uwrażliwiać, otwiera na nowe doznania. Nie każdy zwiedzi wystawę w muzeum czy obejrzy wernisaż w galerii, natomiast nie sposób nie zatrzymać się przy ulicy, gdzie ustawione są niecodzienne i oryginalne instalacje artystyczne i nie przyjrzeć się im. Sztuka znajduje także swoje miejsca przy okazji współczesnych eventów promujących miasta i całe regiony, jak chociażby ta powstała w ramach obchodów kolejnych edycji Europejskiej Stolicy Kultury. Nasycanie przestrzeni publicznej sztuką bywa także ważnym elementem długofalowych miejskich strategii rozwoju, co obserwować można w przypadku Barcelony lat 80tych redefiniującej swoją przestrzeń publiczną podczas przygotowań do olimpiady, Bilbao rewitalizującego się w oparciu o tworzenie infrastruktury kultury, a także Londynu odnawiającego swoje poprzemysłowe tereny portowe. Wszystkie te przedsięwzięcia były kompleksowymi działaniami mającymi, także przy pomocy sztuki w przestrzeni publicznej, kształtować krajobraz kulturowy,
sprzyjając rewitalizacji i odbudowie miast. Polska posiada bogate tradycje sztuki w przestrzeni publicznej, tworzonej przy okazji różnych wydarzeń: Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach, Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, Lubelskie Spotkania
Plastyczne a obecnie festiwal Miasto Otwarte czy Narracje w Gdańsku. Tak znaczące tradycje artystyczne stanowią punkt odniesienia i inspirację aby zaprezentować trwałe realizacje artystyczne w przestrzeni Lublina o uniwersalnej wymowie i wysokich walorach estetycznych. Zakładamy, że będą to formy przestrzenne, obiekty, rzeźby, instalacje, mozaiki na trwałe osadzone w mieście ale, również design oddający lokalną specyfikę. Prace zostaną wykonane przez najwybitniejszych współczesnych polskich artystów plastyków oraz projektantów przy użyciu najnowszych technologii wykorzystywanych w sztuce. Jesteśmy przekonani, że powstaną wyjątkowe i niepowtarzalne realizacje, które w niebanalny sposób staną się świadectwem aktualnego czasu, pomnikiem kultury polskiej ukazującym rozwój, kreatywność i wyobraźnię obecnego pokolenia.

Szacunkowe koszty projektu:
koszt wykonania 15 prac w przestrzeni publicznej250 000,00 zł
koszt wynagrodzeń związanych z projektami oraz nadzorem wykonawczym50 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Artyści i ich dzieła w przestrzeni publicznejhttp://www.bryla.pl/bryla/56,85298,14384148,Uwaga__Sztuka_w_miescie.html

Załączniki:
elewacja mozaika.jpg
elwacja malarstwo.jpg
neon szacun.jpg
emotikony.jpg
lapa.jpg
kon.jpg
rusalka.jpg
pistolet.jpeg
slimaki.jpg
spinacz.jpg
New-public-space.jpg
rzezba parkowa.jpg

Autorzy projektu:
Szymon Pietrasiewicz601-075-722szymonow@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów