Miejsca parkingowe na Tatarach

Numer identyfikacyjny projektu: M - 47

Dzielnice: Tatary

Opis skrócony:
Budowa 30 miejsc parkingowych w dzielnicy Tatary. Projekt zakłada wykonanie nowych miejsc postojowych z płyt ażurowych, wkomponowanych w istniejącą zieleń (bez konieczności wycinki drzew). Lokalizacja inicjatywy obejmuje obszar ulicy Gospodarczej 14-16 i Łęczyńskiej 61.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada budowę 30 miejsc parkingowych z płyt ażurowych w dzielnicy Tatary. Obejmuje 2 obszary: teren przy ulicy Łęczyńskiej 61 od strony chodnika łączącego ulicę Gospodarczą z Łęczyńską oraz teren – pomiędzy budynkami przy ulicy Gospodarczej 14-16.
Inwestycja zakłada budowę 18 miejsc parkingowych w pierwszej lokalizacji i 12 miejsc – w drugiej wraz z rekultywacją zniszczonego trawnika (wysiew trawy).
W dzielnicy Tatary brakuje miejsc parkingowych. Wskazany teren – pomiędzy budynkami przy ulicy Gospodarczej 14-16 idealnie nadaje się na utworzenie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, bez konieczności wycinania drzew i krzewów. Obecnie na tym terenie parkują samochody, rozjeżdżając trawnik, powodując zaburzenie estetyki terenu. Wykonanie parkingu przyczyni się do uporządkowania zdewastowanego terenu i wzmocni estetykę okolicy. Podobnie, przy ulicy Łęczyńskiej 61 kierowcy nie mają miejsca do parkowania swoich aut. Teren zielony, wskazany w załącznikach idealnie się do tego nadaje. W celu optymalnego wykorzystania terenu, należałoby przesunąć fragment chodnika, co zostało uwzględnione w projekcie.
Miejsce przy ul. Łęczyńskiej 61: Działka: 34/92, 34/93; Arkusz: 10; Obręb: 37
Miejsce przy ul. Gospodarczej 14-16: Działka: 34/93; Arkusz: 10; Obręb: 37
Własność: Gmina Lublin.

Szacunkowe koszty projektu:
Budowa 12 miejsc parkingowych z płyt ażurowych60 000,00 zł
Rekultywacja zniszczonego trawnika 40zł/m24 000,00 zł
Budowa 18 miejsc parkingowych z płyt ażurowych90 000,00 zł
Budowa kawałka chodnika 16 000,00 zł
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)5 000,00 zł
SUMA:175 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
IMG_20180401_170132.jpg
geoportal_Leczynska 61'.jpg
IMG_20180317_121311.jpg
IMG_20180401_170125.jpg
geoportal_Gospodarcza 14-16'.jpg

Autorzy projektu:
Tamara Owczarewicz 886677481tamkamaria@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: nie ma możliwości stworzenia miejsc parkingowych w pasie drogowym, bo wiąże się to ze zbyt dużą wycinką drzew.

Powrót do listy projektów