Miejsca parkingowe przy COZL - ul. Jaczewskiego i ul. Sieroca

Numer identyfikacyjny projektu: D - 7

Dzielnice: Śródmieście

Opis skrócony:
Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych w okolicy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przy ul. Jaczewskiego (ok. 70 miejsc) oraz przy ul. Sierocej (ok. 35 miejsc) wraz z przebudową (niezbędne przesunięcie) i remontem usytuowanych wzdłuż nich chodników. Należy podkreślić, że miejsca te będą usytuowanie nie tylko w pobliżu COZL, ale także innych instytucji publicznych - Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oraz Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie. Miejsca parkingowe zostaną wykonane w formie ekologicznej z betonowych płyt ażurowych. Przewiduje się wykonanie przede wszystkim miejsc prostopadłych do jezdni, a tam gdzie nie pozwala na to ilość dostępnego miejsca wykonanie miejsc skośnych lub równoległych do jezdni.

Opis rozszerzony:
W ramach projektu przewiduje się wykonanie:

1. W przypadku ul. Jaczewskiego - budowę zatok postojowych wykonanych z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 40x60x8 cm w kolorze szarym (z oddzieleniem stanowisk postojowych wykonanych linią z kostki brukowej betonowej typu HOLLAND w kolorze grafitowym) po obu stronach jezdni na wysokości budynków Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli tj. ul. Jaczewskiego 7. Przewiduje się, że będą to miejsca do parkowania prostopadłego do jezdni, tak aby wykonać jak najwięcej miejsc. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca należy wykonać zatoki do parkowania skośnego. Dodatkowo remont przejdzie chodnik po stronie zachodniej (po stronie SPSK nr 4) na odcinku od przejścia dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. Chodźki do wjazdu na teren szpitala SPSK nr 4 (ul. Jaczewskiego 8). Rozebrana zostanie istniejąca zniszczona nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm i w jej miejsce zostanie wykonana nowa o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm w kolorze szarym. Chodnik ten zostanie wykonany jako przylegający do wybudowanej zatoki postojowej i będzie miał szerokość 2 metrów. Chodnik po stronie wschodniej jest w dobrym stanie i nie będzie remontowany. W celu realizacji budowy zatok postojowych zostanie wyciętych łącznie 21 drzew - w tym 17 starych i stanowiących potencjalne zagrożenie topoli (16 szt. po stronie zachodniej oraz 1 szt. po stronie wschodniej, rosnąca obok latarni nr 9) oraz 4 szt. małych drzewek po stronie wschodniej obok latarni nr 10. W zamian zostaną wykonane nasadzenia kompensacyjne - 30 szt. drzew gatunku klon czerwony Acer rubrum.

Prace należy zaplanować i zrealizować zgodnie z załączonym do projektu załącznikiem graficznym nr 1 (ul. Jaczewskiego - plan).

2. W przypadku ul. Sierocej - budowę zatok postojowych wykonanych z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 40x60x8 cm w kolorze szarym (z oddzieleniem stanowisk postojowych wykonanych linią z kostki brukowej betonowej typu HOLLAND w kolorze grafitowym) po zachodniej stronie jezdni na wysokości budynku COZL przy ul. Sierocej 10 oraz po wschodniej stronie jezdni na wysokości budynku przy ul. Obywatelskiej 14 oraz na wysokości terenu Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Sierocej 17. Przewiduje się, że będą to miejsca do parkowania skośnego lub w przypadku braku wystarczającej ilości miejsca (przede wszystkim wzdłuż działki SP nr 25) parkowania równoległego do jezdni. Dodatkowo przebudowane i wyremontowane zostaną chodniki na odcinkach przylegających do budowanych zatok postojowych. Chodniki zostaną odsunięte od krawędzi jezdni i wykonane na nowo za powstałymi zatokami postojowymi. Nowe chodniki zostaną wykonane o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm w kolorze szarym. Zakłada się wykonanie chodników o szerokości 1,5 metra z lokalnymi poszerzeniami (np. ze względów bezpieczeństwa przed wejściem głównym do szkoły podstawowej). W celu realizacji budowy zatok postojowych zostanie wyciętych łącznie 12 drzew na wysokości budynku przy ul. Obywatelskiej 14 - w tym 2 szt. sosny oraz 12 szt. jarząbów (są to drzewa o niewielkich rozmiarach), usunięte zostanie ponadto ok. 55 mb żywopłotu rosnącego obecnie wzdłuż chodnika. W zamian zostaną wykonane nasadzenia kompensacyjne - 15 szt. drzew gatunku klon czerwony Acer rubrum.

Prace należy zaplanować i zrealizować zgodnie z załączonymi do projektu załącznikami graficznymi nr 2 (ul. Sieroca - plan część 1) i nr 3 (ul. Sieroca - plan część 2).

Nasadzenia kompensacyjne - łącznie 45 szt. drzew gatunku klon czerwony Acer rubrum należy wykonać w następujących miejscach:
- pas drogowy ul. Sierocej - trawnik za chodnikiem po zachodniej stronie jezdni na odcinku od ul. Biernackiego do wjazdu na teren Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (ul. Biernackiego 9) - 9 sztuk,
- pas drogowy ul. Hirszfelda - trawnik za chodnikiem po zachodniej stronie jezdni na wysokości budynku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (ul. Chodźki 1) - 9 sztuk,
- pas drogowy ul. Hirszfelda - trawnik za chodnikiem po wschodniej stronie jezdni na wysokości budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (ul. Obywatelska 13) - 8 sztuk,
- pas drogowy ul. Jaczewskiego - trawnik przy pasie do skrętu w prawo z ul. Chodźki w ul. Jaczewskiego - 2 sztuki,
- pas drogowy al. Smorawińskiego - trawnik na pasie zieleni pomiędzy oboma jezdniami al. Smorawińskiego na odcinku między al. Spółdzielczości Pracy, a ul. Bursaki - 17 sztuk.

Szacunkowe koszty projektu:
Kompletna dokumentacja 39 000,00 zł
Budowa zatok postojowych przy ul. Jaczewskiego - łącznie ok. 70 miejsc postojowych360 000,00 zł
Remont chodnika przy ul. Jaczewskiego - powierzchnia ok. 380 m285 000,00 zł
Wycinka drzew przy ul. Jaczewskiego - 17 szt. dużych topoli i 4 szt. małych drzewek16 000,00 zł
Budowa zatok postojowych przy ul. Sierocej - łącznie ok. 35 miejsc postojowych180 000,00 zł
Przebudowa chodników przy ul. Sierocej - powierzchnia ok. 400 m2100 000,00 zł
Wycinka drzew przy ul. Sierocej - 10 szt. jarząbów i 2 szt. socny oraz usunięcie żywopłotu - ok. 55 mb 5 000,00 zł
Nasadzenia kompensacyjne przy ul. Sierocej, ul. Jaczewskiego, ul. Hirszfelda i al. Smorawińskiego - 45 szt. klonów czerwonych Acer rubrum25 000,00 zł
SUMA:810 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
zalacznik nr 1 - ul. Jaczewskiego plan.jpg
zalacznik nr 2 - ul. Sieroca plan cz. 1.jpg
zalacznik nr 3 - ul. Sieroca plan cz. 2.jpg

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna - zbyt duża wycinka drzew związana z realizacją<br />projektu.

Powrót do listy projektów