Mieszkania dla Lublinian

Numer identyfikacyjny projektu: O - 30

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada zwiększenie nakładów na remonty mieszkań w zasobie gminy w celu szybszego oddania ich oczekującym lubliniankom i lublinianom.

Opis rozszerzony:
Wciąż bardzo wiele osób czeka na przydział miejskiego mieszkania. Mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Gmina Lublin może mieć bardzo dobry i duży wpływ na to, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim mieszkankom i mieszkańcom.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)50 000,00 zł
Pieniądze na remont mieszkań w zasobie gminy1 150 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Szymon Furmaniak48793728826sqf@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów