Mieszkania dla lublinian

Numer identyfikacyjny projektu: D - 49

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada remont lokali, którymi zarządza gmina Lublin.

Opis rozszerzony:
W Lublinie jest wciąż za mało mieszkań komunalnych i socjalnych, tysiące ludzi czekają w kolejce na takie mieszkanie. Władze miasta wciąż za mało pieniędzy przeznaczają na budowę nowych mieszkań i remont tych, które są już w zarządzie gminy. Pieniądze z powyższego projektu mają posłużyć na remont mieszkań. Wszystko po to by mieszkańcy Lublina mieli dach nad głową.

Polecam lekturę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:
Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 75. 1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)1 200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Szymon Furmaniak48793728826sqf@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów