Mieszkania dla Lublinian - remont mieszkań gminnych

Numer identyfikacyjny projektu: D - 34

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Projekt zakłada remont mieszkań gminnych w celu szybszego udostępnienia ich dla mieszkańców miasta.

Opis rozszerzony:
Projekt ma na celu wskazanie władzom miasta, że miejskie mieszkania na wynajem są potrzebne. Miasto nie powinno wyprzedawać budynków mieszkalnych, wręcz przeciwnie, władze miejskie powinny działać w kierunku zwiększania zasobów mieszkaniowych.

W Lublinie nieruchomości są bardzo drogie, koszt wynajmu mieszkania stanowi bardzo dużą część dochodów gospodarstw domowych w jednym z najbiedniejszych województw Polski.
Dzięki większej aktywności władz publicznych w zakresie taniego mieszkalnictwa, to wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców.
Zwiększenie oferty mieszkań na wynajem może przyczynić się do obniżenia czynszów dla mieszkańców oraz poprawić warunki mobilności dla obywateli.

Mieszkalnictwo gminne jest od lat niedofinansowane. W Konstytucji RP w artykule 75 czytamy o misji władz publicznych zmierzającej do pomocy obywatelom w zakresie mieszkalnictwa oraz wychodzenia z bezdomności. Konstytucja RP mówi o tym, że Polska to państwo sprawiedliwości społecznej.
Mieszkania w zasobie gminy to nic innego jak realizacja postanowień Konstytucji RP i tworzenie miasta Lublina przyjaznego wszystkim, także słabiej uposażonym i w trudniejszej sytuacji materialnej, którzy tak samo jak wszyscy inni są mieszkańcami i mieszkankami Koziego Grodu.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)20 000,00 zł
Remont mieszkań1 180 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Lubelska Akcja Lokatorskahttps://lubelskaakcjalokatorska.wordpress.com/

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Szymon Furmaniak48793728826sqf@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów