Modernizacja boiska asfaltowego pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: M - 159

Dzielnice: Dziesiąta

Opis skrócony:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja boiska asfaltowego będzie polegała na zebraniu wierzchniej warstwy asfaltu znajdującego się na boisku i przystosowanie terenu do budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30,00x42,00 do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę, tenisa ziemnego z wykonaniem ogrodzenia (montaż słupków i bramek wejściowych), utwardzonych dojść z kostki pol-bruk, oświetleniem i robotami ziemnymi.
Modernizacja boiska i wybudowanie w tym miejscu wielofunkcyjnego może się stać wspaniałym miejscem do organizowania różnych form sportowo-rekreacyjnych, festynów z udziałem mieszkańców dzielnicy Dziesiąta, parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego oraz społeczności szkolnej. Pozwoli na rozwijanie sportowych pasji w wielu dyscyplinach sportu. Pozwoli na zwiększenie dostępności oferty sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Dzisiąta.

Opis rozszerzony:
Dokładną lokalizację wnioskowanego kompleksu boisk przedstawia mapa w GeoPortalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Lublinie. Powierzchnia terenu na którym będzie realizowany projekt wynosi w przybliżeniu 1300m2, działka: 50/8,obręb:9-Dzisiąta II Lublin.
Projekt zakłada zebraniu wierzchniej warstwy boiska asfaltowego, wykonania wszelkich robót ziemnych potrzebnych do przygotowania miejsca pod budowę boiska wielofunkcyjnegoo nawierzchni poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie asfaltobetonowej i wyprofilowanej takby można było wykonać warstwę nośną i warstwę użytkową nawierzchni sportowej.
Planowana inwestycja przewiduje:
- Zebranie wierzchniej warstwy konstrukcji starego asfaltowego boiska( powierzchni popękanej, nierównej i nienadającej się na podbudowę). Prace będą wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na usunięciu starej asfaltowej konstrukcji boiska i wyrównania terenu
- Wykonanie podbudowy asfaltobetonowej pod nawierzchnię akrylową która nie wymaga dylatacji, jest umiarkowanie plastyczna (niepękajaca) i wodoodporna
- Odwodnienie terenu
- Uzbrojenie terenu
- Drenaż i wykonanie obrzeży betonowych
- Ogrodzenie (montaż słupków i bramek wejściowych)
- Utwardzone dojścia komunikacyjne z kostki pol-bruk między boiskiem a zapleczem sanitarno-szatniowym znajdującym się na obiektach sportowych
- Geometria boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego
- Oświetlenie i montaż masztów oświetleniowych - boisko wielofunkcyjne będzie oświetlone projektorami szerokostrumieniowymi z wbudowanymi w odbłyśnik deflektorami. Zastosowane będą maszty stalowe ocynkowane ośmiokątne o wysokości 14 metrów z fundamentem,dopuszcza się zmiany w wyborze masztów i projektorów w celu zmniejszenia kosztów inwestycji. W wyniku realizacji projektowej dopuszcza się zmiany celem zmniejszenia kosztów inwestycji. Zagospodarowanie a nstępnie eksploatacja obiektu nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego. Projektowana inwestycja nie wpływa na konstrukcję sąsiednich budynków, nie stwarza zaciemnienia, nie narusza interesów osób trzecich, o których mowa w prawie budowlanym.

Szacunkowe koszty projektu:
Roboty ziemne( zebranie warstwy asfaltowej, wykonanie podbudowy, drenaż, odwodnienie, utwardzenie dojść z kostki, ogrodzenie - montaż słupków i bramek)200 000,00 zł
Oświetlenie i montaż100 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
zalacznik M-159.pdf

Autorzy projektu:
Dyrektor mgr Anna Wawruch-Lis732500242
Mgr Paweł Śnitko503934154

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że projekty 159 i 160 są możliwe do<br />zrealizowania łącznie. Szacunkowa kwota – 1 200 000 zł – przeniesiony pro<br />projektów dużych – nowy numer D-72

Powrót do listy projektów