Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: M - 59

Dzielnice: Za Cukrownią

Opis skrócony:
Projekt ma na celu modernizację boiska szkolnego, które spełniałoby podstawowe wymagania stawiane tego rodzaju obiektom. Obecna nawierzchnia boiska jest pokryta trawą, z licznymi nierównościami w ziemi, które stwarzają niebezpieczne warunki do przeprowadzania zajęć sportowych na boisku, a po opadach deszczu uniemożliwia użytkowanie jego przez kilka dni.
Boisko w szkole jest niezbędne do realizacji planów dydaktycznych szkoły, a szczególnie działających w szkole klas profilowanych i sportowych. Jego modernizacja będzie fundamentalnym krokiem do pogłębienia wiary i przekonania, że nasze zdrowie jest w naszych rękach.

Opis rozszerzony:
Projekt ma na celu modernizację boiska szkolnego, które spełniałoby podstawowe wymagania stawiane tego rodzaju obiektom. Obecna nawierzchnia boiska jest pokryta trawą, z licznymi nierównościami w ziemi, które stwarzają niebezpieczne warunki do przeprowadzania zajęć sportowych na boisku, a po opadach deszczu uniemożliwia użytkowanie jego przez kilka dni.
Z boiska korzysta około 300 uczniów naszej szkoły. W najbliższej okolicy nie ma takiego obiektu sportowego, dlatego też korzystają z niego wszystkie dzieci zamieszkałe w okolicy.
Boisko w szkole jest niezbędne do realizacji planów dydaktycznych szkoły, a szczególnie działających w szkole klas profilowanych i sportowych. Jego modernizacja będzie fundamentalnym krokiem do pogłębienia wiary i przekonania, że nasze zdrowie jest w naszych rękach.
Obecne boisko szkolne wymaga rekultywacji warstwy nośnej. Polegać ona będzie na zdarciu istniejącej darni, usunięciu innych zanieczyszczeń typu: kamienie i gruz. Po wywiezieniu darni należało będzie teren wyrównać powierzchniowo i dopiero na wyrównany teren konieczne będzie nawiezienie wystarczająco dużej ilości podłoża dla wzrostu nowych traw. Warstwa nośna musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwolą na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. Po transporcie podłoża, jego odpowiednim przemieszaniu i rozrzuceniu w terenie należy wierzchnią warstwę uwałować i jednocześnie wyprofilować i dokonać wysiewu trawy.
Niezbędny jest też zakup i zamontowanie dwóch nowych bramek do piłki nożnej, a także zamontowanie piłkochwytów od strony sąsiadującego z boiskiem przystanku autobusowego.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)6 000,00 zł
Modernizacja boiska szkolnego (rekultywacja warstwy nośnej z montażem bramek do piłki nożnej i montażem piłkochwytów)106 985,40 zł
SUMA:112 985,40 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Boisko (4).jpg
Boisko (5).jpg
Boisko (3).jpg
Boisko (2).jpg
Boisko (1).jpg

Autorzy projektu:
Kinga Ostrowska81-5321435poczta@sp20.lublin.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów