Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków - przejścia z ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką

Numer identyfikacyjny projektu: M - 11

Dzielnice: Dziesiąta

Opis skrócony:
Wykonanie kostką trzech przejść komunikacyjnych pieszych, ze schodkami i zjazdem dla wózków, z ulicy Nadrzecznej (przez łąki ) do kładek na rz. Czerniejówce prowadzące do placu zabaw dla dzieci mieszczącego się przy ul. Skrzynickiej
1. Przejście - destrukt- na wysokości ul Rejtana (przy Przedszkolu Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament)
2. Przejście - kostka -piesze między MPWIK a działkami ogrodowymi
3. Przejście - destrukt -piesze na wysokości ulicy Reja

Opis rozszerzony:
Wykonanie utwardzenie destruktem i kostką przejść komunikacyjnych pieszych z ulicy Nadrzecznej do kładek rz. Czerniejówki
1. Przejście na wysokości ul Rejtana,ul Maczka - destruktem - 350 m2, ze schodkami i zjazdem dla wózków o dł. 5 m
2. Przejście - kostką - piesze między Mpwik a działkami ogrodowymi droga nr 104a, Ark.8, Nr ob.9, Obr.Dziesiąta II, (m2) 400, schodki ok 15 m
3. Przejście piesze - destruktem - na wysokości ulicy Reja ok 380 m długości, ze schodkami i zjazdem dla wózków o długości ok 50 m

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Wykonanie drogi destruktem 790 m2100 000,00 zł
Remont schodów i wykonanie zjazdów dla wózków110 000,00 zł
Wykonanie drogi kostką (przy MPWIK) 400m250 000,00 zł
SUMA:275 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Joanna Jabłońska510144385joanna.jablonska@kosminek.lublin.eu

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – wartość projektu zwiększona do 275 000 zł

Powrót do listy projektów