Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 53

Dzielnice: Śródmieście

Opis skrócony:
Istniejący obecnie plac zabaw nie spełnia standardów pod względem jakości, funkcjonalności i atrakcyjności dla dzieci (na tak małej powierzchni ok 270 m2). Brak możliwości bezpośredniego przejścia z budynku przedszkola na teren placu zabaw jest dodatkową trudnością dla dzieci pod względem samodzielności, samoobsługi jak i bezpieczeństwa. Wykonanie tych dwóch zadań równocześnie jest niezbędne dla polepszenia komfortu z użytkowania placu zabaw przez dzieci.

Opis rozszerzony:
Z Przedszkola nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 korzysta 75 dzieci. Teren wokół budynku jest niewielki ok. 545 m2 ( w tym na plac zabaw przypada ok. 270 m2), pofałdowany, z utrudnioną dostępnością na plac zabaw. Wejście do przedszkola znajduje się od ul. Chmielnej a wejście na plac zabaw od ul. Spokojnej. Przedszkole jest zlokalizowane na działce nr 15/2, ark. 4, nr. obr.36, obr. Śródmieście o łącznej pow. 828 m2.
W 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola. Dokumentacja jest w posiadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów.
Modernizacji, poprzedzonej opracowaniem dokumentacji wymaga również plac zabaw wraz ogrodzeniem.
Wykonanie tych zadań równocześnie w znaczący sposób poprawi komunikację między obszarami i zabezpieczy teren.
Działania mające na uwadze wszechstronny rozwój dzieci oraz ich bezpieczeństwo powinny być dla nas wszystkich celem priorytetowym. Poprawa estetyki i funkcjonalności wpłynie pozytywnie na wizerunek przedszkola jak również na wizerunek miasta(znajdujemy się w jego ścisłym centrum).

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja na wykonanie modernizacji placu zabaw wraz ogrodzeniem7 000,00 zł
Wykonanie nowego placu zabaw raz z ogrodzeniem wg dokumetacji150 000,00 zł
Wykonanie schodow i muru oporowego wg dukumentacji z 2018r.123 000,00 zł
SUMA:280 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Agnieszka Kulesza512291922agnieszkakulesza3@gmail.com
Anna Majewska729147812

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna, koszt 300 000

Powrót do listy projektów