Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10

Numer identyfikacyjny projektu: D - 66

Dzielnice: Kalinowszczyzna

Opis skrócony:
Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę parkingu przed budynkiem mieszkalnym Lwowska 10. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Opis rozszerzony:
Projekt w całości realizowany będzie w 2020 r. na terenach należących do Gminy Lublin.
Lokalizacja projektu: parking znajduje się na terenie miejskim (działka 14/14) bezpośrednio przed budynkiem mieszkalnym Lwowska 10.

Szczegółowy wykaz działań:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- modernizacja nawierzchni parkingu (przekładka na kostkę brukową, wymiana krawężników),
- wytyczenie i oznakowanie miejsc postojowych,
- rozbudowa parkingu – częściowa niwelacja terenu skarpy i utworzenie nowych miejsc parkingowych zgodnie z możliwościami technicznymi i finansowymi.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Lwowskiej 10285 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Paweł Babula814665954rada.dzielnicy.kalinowszczyzna@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem wykonania prac do wysokości środków.

Powrót do listy projektów