Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Kruczkowskiego, Dunikowskiego, Przybylskiego, Młodzieżowej.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 14

Dzielnice: Dziesiąta

Opis skrócony:
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Projekt dotyczy remontu:
- ulicy Kruczkowskiego (na całej długości),
- ulicy Dunikowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania ul. Mickiewicza),
- ulicy Przybylskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Biernata z Lublina),
- ulicy Młodzieżowej (do zakrętu za blokiem Młodzieżowa 6),
- zatoki przystanku Młodzieżowa 02 przy ul. Kruczkowskiego,
- wykonania oświetlenia i chodników na pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Smoluchowskiego i Kruczkowskiego.
Realizacja wskazanych wyżej zadań obejmować będzie położenie nowej nawierzchni asfaltowej ulic (kostki brukowej w przypadku zatoki przystankowej), wymianę krawężników, remont nawierzchni chodników z kostki brukowej (z wyłączeniem chodników remontowanych w ostatnich latach), wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni, oświetlenie pętli autobusowej.

Opis rozszerzony:
Projekt obejmuje realizację zadań w zakresie poprawy stanu osiedlowej infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1) remont ulicy Kruczkowskiego (na całej długości),
2) remont ulicy Dunikowskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania ul. Mickiewicza),
3) remont ulicy Przybylskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Biernata z Lublina),
4) remont ulicy Młodzieżowej (do zakrętu za blokiem Młodzieżowa 6),
5) zatoki przystanku Młodzieżowa 02 przy ul. Kruczkowskiego,
6) wykonania oświetlenia i chodników na pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Smoluchowskiego i Kruczkowskiego.
Dzielnica Dziesiąta posiada gęstą sieć ulic osiedlowych. Znaczna część tych ulic jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni oraz chodników jest nierówna, znajdują się w niej liczne ubytki i zapadnięcia. W złym stanie jest również oznakowanie pionowe i poziome. Problem złego stanu technicznego dotyczy również ulic: Kruczkowskiego, Dunikowskiego, Przybylskiego i Młodzieżowej. Dodatkowo projekt zakłada remont zatoki przystanku Młodzieżowa 02 przy ul. Kruczkowskiego oraz oświetlenie i wykonanie chodników w obrębie pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Smoluchowskiego i Kruczkowskiego. Obecnie zatoka przystanku Młodzieżowa 02 znajduje się w miejscu dawnej zatoki parkingowej. Zatoka ta ma zniszczoną nawierzchnię, a ponadto jest zbyt głęboka, przez co autobusy komunikacji miejskiej nie mogą podjechać bezpośrednio do krawężnika w celu dogodnego wysadzenia lub zabrania pasażerów. Utrudnienie to jest szczególnie uciążliwe w przypadku osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy też osób z dziećmi przewożonymi w wózkach dziecięcych. Z kolei pętla autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Smoluchowskiego nie jest obecnie przystosowana do bezpiecznej obsługi pasażerów komunikacji miejskiej. Na pętli po zmroku jest ciemno z uwagi na brak latarni, pasażerowie wysadzani są w miejscu pozbawionym chodnika, bezpośrednio na nieutwardzone i zarośnięte chwastami pobocze. Realizacja przedmiotowego wniosku, poprzez wykonanie oświetlenia oraz chodników, w tym peronu dla wysadzania pasażerów, znacząco poprawi bezpieczeństwo w rejonie pętli autobusowej (brak oświetlenia pętli był w przeszłości przyczyną śmiertelnego wypadku).
Realizacja zadań opisanych w niniejszym projekcie w istotny sposób wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta, a przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców korzystających z wymienionych wyżej ulic, a także przystanku komunikacji miejskiej i pętli autobusowej.
Ulice będące przedmiotem projektu, mimo iż są ulicami osiedlowymi mają istotne znaczenie jeśli chodzi o sprawną komunikację na terenie dzielnicy. Ulice te zapewniają obsługę komunikacyjną osiedla im. L. Kruczkowskiego, Szkoły Podstawowej nr 40, szpitala, jednostki wojskowej, bloków wzdłuż ul. Dunikowskiego. Realizacja przedmiotowego projektu skoordynowana jest z innym projektem tzw. "małym" złożonym do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, który obejmuje remont ulicy Wojennej. Realizacja obu projektów wraz z planowaną budową skrzyżowania ulic Dunikowskiego, Wojennej i Wyścigowej w ramach budowy połączenia ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską, utworzy nowe dogodne połączenie komunikacyjne w centrum dzielnicy.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania idei aktywności obywatelskiej mieszkańców dzielnicy Dziesiąta poprzez zaangażowanie się w kampanię wyborczą i udział w głosowaniu. Realizacja zadań wskazanych w projekcie zdecydowanie poprawi wizerunek przestrzeni publicznej, jaką są wskazane w projekcie ulice.
Wnioskodawcy dopuszczają odstąpienie od realizacji niektórych elementów składowych projektu, w przypadku przekroczenia środków przeznaczonych na jego realizację, tj. 1 mln 200 tys. zł.

Szacunkowe koszty projektu:
Remont ulic: Kruczkowskiego, Przybylskiego, Dunikowskiego, Młodzieżowej, zatoki przystanku Młodzieżowa 02, pętli autobusowej przy ul. Smoluchowskiego: położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wymiana krawężników, remont chodników z kostki brukowej, postawienie słupów oświetleniowych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie dokumentacji technicznej remontu.1 200 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Marcin Krupiński506-162-567marcin2060@interia.pl
Andrzej Szemro81-744-35-91kruczkowski@kolejarz.lublin.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów