Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - budowa oświetlenia w ul. Iwaszkiewicza

Numer identyfikacyjny projektu: M - 57

Dzielnice: Dziesiąta

Opis skrócony:
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Projekt dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ul. Iwaszkiewicza na odcinkach: od ul. Sierpińskiego do ul. Szelburg-Zarembiny oraz od ul. Michałowskiego do ul. Zamenhofa.
Mimo, iż nawierzchnia jezdni i chodników ul. Iwaszkiewicza została wybudowana około 20 lat temu, równocześnie z budową ulicy nie zostało wybudowane oświetlenie. Brak oświetlenia jest istotnym utrudnieniem dla codziennego funkcjonowania mieszkańców. Budowa oświetlenia przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania, jak również do zwiększenia bezpieczeństwa, tym samym będzie elementem rewitalizacji przestrzeni ulicy. Ulica Iwaszkiewicza ma istotne znaczenie w lokalnym układzie komunikacyjnym, zbiera ruch z sąsiednich ulic i kieruje do ul. Sierpińskiego i dalej w kierunku ul. Kunickiego i Abramowickiej (kościół, przystanki komunikacji miejskiej, sklepy, punkty usługowe, poczta, szkoła języków obcych itp.).

Opis rozszerzony:
Projekt obejmuje realizację zadania w zakresie poprawy stanu dzielnicowej infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie (działki nr: 173/15, 171/1, 171/2, 68) . Projekt zakłada budowę oświetlenia ul. Iwaszkiewicza na odcinkach, które do tej pory nie posiadają oświetlenia ulicznego (od ul. Sierpińskiego do ul. Szelburg-Zarembiny oraz od ul. Michałowskiego do ul. Zamenhofa) mimo, iż nawierzchnia jezdni oraz chodników została wybudowana około 20 lat temu.
Dzielnica Dziesiąta posiada gęstą sieć ulic osiedlowych. Znaczna część z nich jest obecnie w złym stanie technicznym. Część z nich w dalszym ciągu pozostaje nieurządzona (brak nawierzchni jezdni i chodników, doraźne utwardzanie kruszywem lub destruktem asfaltowym), lub też nie posiada wszystkich elementów jakie powinna zawierać ulica np. oświetlenia, tak jak w przypadku ul. Iwaszkiewicza.
Realizacja zadania opisanego w niniejszym projekcie w istotny sposób wpłynie na poprawę stanu technicznego ulicy Iwaszkiewicza, a przede wszystkim na poprawę warunków życia oraz bezpieczeństwa mieszańców tej ulicy.
Ulica ta mimo, iż jest ulicą osiedlową , ma istotne znaczenie jeśli chodzi o sprawną komunikację na terenie osiedla. Ulica ta zbiera ruch lokalny z ulic sąsiednich i wyprowadza go w kierunku ul. Sierpińskiego, stanowiącej dojście do kościoła, przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Kunickiego i Abramowickiej, poczty, obiektów handlowych i usługowych przy skrzyżowaniu ul. Sierpińskiego z ul. Kunickiego i Abramowicką, szkoły języków obcych przy ul. Sierpińskiego, do której uczęszcza wiele dzieci z okolicy. Brak oświetlenia ul. Iwaszkiewicza jest szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są krótkie a większa część aktywności mieszkańców odbywa się po zmroku. Jest to uciążliwe i niebezpieczne.
Projekt ten jest kontynuacją projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, w wyniku których na całej dzielnicy były realizowane zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej. W sąsiedztwie ul. Iwaszkiewicza w 2018 został zrealizowany projekt Budżetu Obywatelskiego - budowa odcinka ul. Szelburg-Zarembiny.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia idei aktywności obywatelskiej mieszkańców dzielnicy Dziesiąta poprzez zaangażowanie w kampanię wyborczą i udział w głosowaniu. Realizacja zadania wskazanego w projekcie zdecydowanie poprawi wizerunek przestrzeni publicznej, jaką jest wskazana w projekcie ulica.

Szacunkowe koszty projektu:
Budowa oświetlenia w ul. Iwaszkiewcza (odcinki: od ul. Sierpińskiego do ul. Szelburg-Zarembiny oraz od ul. Michałowskiego do ul. Zamenhofa), w tym dokumentacja300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Marcin Krupiński506-162-567marcin2060@interia.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów