Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 27

Dzielnice: Dziesiąta

Opis skrócony:
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Projekt dotyczy remontu ul. Wojennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Wyścigową.
Realizacja wskazanego wyżej zadania obejmować będzie położenie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy, wymianę krawężników, remont nawierzchni chodników z kostki brukowej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni, wyznaczenia nowych przejść dla pieszych w rejonie Biura Obsługi Klienta KOM-EKO oraz wjazdu na posesję Wojenna 1 (blok mieszkalny).

Opis rozszerzony:
Projekt obejmuje realizację zadania w zakresie poprawy stanu osiedlowej infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. Projekt zakłada remont ulicy ul. Wojennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Wyścigową.
Dzielnica Dziesiąta posiada gęstą sieć ulic osiedlowych. Znaczna część tych ulic jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni oraz chodników jest nierówna, znajdują się w niej liczne ubytki i zapadnięcia. W złym stanie jest również oznakowanie pionowe i poziome. Problem złego stanu technicznego dotyczy również ulicy Wojennej.
Realizacja zadania opisanego w niniejszym projekcie w istotny sposób wpłynie na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta, a przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców korzystających z wymienionej wyżej ulicy.
Ulica będąca przedmiotem projektu, mimo iż jest ulicą osiedlową, ma istotne znaczenie jeśli chodzi o sprawną komunikację na terenie dzielnicy. Ulica ta zapewnia obsługę komunikacyjną zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej wzdłuż ulic: Wojennej, Leśnej, Pięknej, Nowy Rynek, Czeskiej i Spacerowej, a ponadto przy ul. Wojennej znajduje się siedziba firmy KOM-EKO wraz z Biurem Obsługi Klienta, do którego dociera codziennie wielu mieszkańców Lublina. Realizacja przedmiotowego projektu skoordynowana jest z innym projektem tzw. "dużym" złożonym do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, który obejmuje m.in. remont ulic: Kruczkowskiego i Dunikowskiego. Realizacja obu projektów wraz z planowaną budową skrzyżowania ulic Dunikowskiego, Wojennej i Wyścigowej w ramach budowy połączenia ul. Dywizjonu 303 z ul. Wrotkowską, utworzy nowe dogodne połączenie komunikacyjne w centrum dzielnicy.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania idei aktywności obywatelskiej mieszkańców dzielnicy Dziesiąta poprzez zaangażowanie się w kampanię wyborczą i udział w głosowaniu. Realizacja zadania wskazanego w projekcie zdecydowanie poprawi wizerunek przestrzeni publicznej, jaką jest wskazana w projekcie ulica.
Wnioskodawcy dopuszczają odstąpienie od realizacji niektórych elementów składowych projektu, w przypadku przekroczenia środków przeznaczonych na jego realizację, tj. 300 tys. zł.

Szacunkowe koszty projektu:
Remont ulicy Wojennej: położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wymiana krawężników, remont chodników z kostki brukowej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych, wykonanie dokumentacji technicznej remontu.300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Marcin Krupiński506-162-567marcin2060@interia.pl
Jolanta Stec601-804-860info@ksj.lublin.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów