Modernizacja obiektów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 79

Dzielnice: Czuby Południowe

Opis skrócony:
Projekt zakłada rewitalizację obiektów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie zlokalizowanego przy ul. Biedronki 13 w Lublinie. W roku szkolnym 2019/2020 w ZS 10 naukę rozpoczną absolwenci klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów. Wymaga to respektowania potrzeb psychofizycznych uczniów, czyli stworzenia im właściwych warunków do prawidłowego rozwoju, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do obiektów sportowych.

Celami szczegółowymi projektu są modernizacja obiektów szkolnych, w wyniku której baza szkolna poszerzy się o:
-strzelnicę wielofunkcyjną - multimedialną/pneumatyczną,
-salę sportów walki wraz z wyposażeniem do treningu,
-dodatkowe wyposażenia siłowni szkolnej,
-dodatkowe wyposażenia do prowadzenia ćwiczeń i symulacji z pierwszej pomocy.
Dodatkowo dla uczniów oraz mieszkańców Lublina przeprowadzone zostaną:
-zajęcia otwarte - strzeleckie, samoobrony, treningu personalnego i siłowego oraz pierwszej pomocy,
-cykl zawodów sportowo-obronnych.

Opis rozszerzony:
Zespół Szkół nr 10 w Lublinie jest instytucją publiczną służącą od wielu już lat mieszkańcom Lublina, powierzającym swoje dzieci pod opiekę wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. W opinii wielu mieszkańców Lublina i jednocześnie rodziców uczniów infrastruktura ZS nr 10 w Lublinie, choć bezsprzecznie skrupulatnie doglądana przez zarządców, powinna zostać poddana remontowi i modernizacji w kilku obszarach.

Projekt ma na celu rozbudowę zaplecza sportowego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie tak, aby lekcje wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w sprzyjających i atrakcyjnych warunkach. To także pierwsza tak innowacyjna inicjatywa w Lublinie, która ma na celu nie tylko wszechstronny psychofizyczny rozwój uczniów, ale również aktywizację mieszkańców Lublina ze szczególnym uwzględnieniem zajęć strzeleckich, samoobrony oraz praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Celami szczegółowymi projektu są modernizacja obiektów szkolnych, w wyniku której baza szkolna poszerzy się o:
- strzelnicę wielofunkcyjną - multimedialną/pneumatyczną,
- salę sportów walki wraz z wyposażeniem do treningu,
- uzupełnienie wyposażenia siłowni szkolnej,
- uzupełnienie wyposażenia do prowadzenia ćwiczeń i symulacji z zakresu pierwszej pomocy.
Dodatkowo dla uczniów oraz mieszkańców Lublina przeprowadzone zostaną:
- zajęcia otwarte - strzeleckie, samoobrony, podstaw treningu personalnego i siłowego oraz pierwszej pomocy,
- cykl zawodów sportowo-obronnych.

Pierwszym celem projektu jest modernizacja i właściwe wyposażenie jednego z pomieszczeń ZS nr 10 w Lublinie, celem przystosowania go do pełnienia roli strzelnicy multimedialnej/pneumatycznej. Realizacja tej części projektu pozwoli na stworzenie pierwszej tego typu w Lublinie wielofunkcyjnej strzelnicy dostępnej dla uczniów, jak i samych mieszkańców miasta. Interaktywna formuła zestawu uzupełniona o realistyczne repliki broni umożliwi szybki i precyzyjny trening w bardzo bezpiecznych warunkach. Całość systemu informatycznego uwzględnia różnorodne wymagania służb oraz cechuje się dużą elastycznością w realizowaniu szkoleń. Strzelnica ta pozwoli także na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń pneumatycznych. Trening taki pozwoli na wszechstronne przygotowanie potencjalnych kandydatów do służb mundurowych takich, jak Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja czy też Straż Graniczna. Trening strzelecki pozwoli także na kreowanie pozytywnych postaw takich, jak odpowiedzialność za własne czyny, dbanie o właściwą sylwetkę ciała oraz poprawę kondycji psychicznej. Projekt strzelnicy zakłada wykorzystanie jej także jako miejsca do prowadzenia symulacji udzielania pierwszej pomocy.

Dostosowanie obiektu do pełnienia roli strzelnicy multimedialnej/pneumatycznej zakłada zakup następujących elementów wyposażenia:
Strzelnica multimedialna trzyekranowa z wyposażeniem towarzyszącym – całość – 85 000 zł
Strzelnica pneumatyczna z wyposażeniem:
- płyta antyrykoszetowa 15m2 – 3 750 zł,
- wiatrówka klasyczna i pistoletowa 2x5 szt. - 5 000 zł,
- śrut, kulochwyty, tarcze, środki konserwacji – 1 000 zł,
- szafa metalowa zamykana na klucz 1 szt. - 1 000 zł,
- tablica suchościeralna magnetyczna biała 150x100 cm szt. 1 - 170 zł.

Całość kosztów tej fazy projektu to 95 920 zł

Drugim celem projektu jest modernizacja i odpowiednie wyposażenie jednego z pomieszczeń ZS nr 10 w Lublinie celem przystosowania go do pełnienia roli sali sportów walki. Dzięki temu zostaną stworzone warunki do prowadzenia zajęć samoobrony. Zajęcia te nie tylko pozwolą kształtować sprawność ogólną i specjalną, ale przede wszystkim pozwolą wyposażyć uczestników zajęć w praktyczne umiejętności samoobrony. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z tego typu treningu są między innymi wzrost samodyscypliny i samooceny oraz poziomu koncentracji, bezpośrednio przekładające się na bardziej efektywną naukę. Projekt sali sportów walki zakłada wykorzystanie jej także jako miejsca do prowadzenia zajęć z zakresu gier i zabaw w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Dostosowanie obiektu do pełnienia roli sali sportów walki zakłada zakup następujących elementów wyposażenia:
- mata do judo 4 cm grubości 95m2 – 14 000 zł,
- materac gimnastyczny antypoślizgowy 200x120x5 -12 szt. - 3 350 zł,
- worki bokserskie 160cm – 5 szt. - 1 250 zł,
- wzmocniony uchwyt na worek bokserski na sufit wraz ze śrubami 5 szt. - 300 zł,
- rękawice bokserskie 20 kompletów - 1 800 zł,
- ochraniacz piankowy na głowę 10 szt. - 1 200,
- nóż drewniany lub gumowy 20 szt. - 800 zł,
- kije bokken/laska gimnastyczna drewniana 120 cm 20 szt. - 400 zł,
- gumowa replika pistoletu 20 szt. - 600 zł,
- gumowa replika KB-AK 20 szt. - 2 250 zł,
- łapy trenera para - 20 kompletów - 2 000 zł,
- tarcza mała na przedramię 20x40cm 20 szt. - 1500,
- tarcza duża 60x33cm 20 szt. - 2800 zł,
- manekin treningowy dwunożny - MMA, Judo, Zapasy - 165 cm 30 kg - 1 szt. - 600 zł,
- szafa metalowa zamykana na zamek na wyposażenie 4 szt. - 4 000 zł.

Całość kosztów tej fazy projektu to 36 850 zł

Trzecim celem projektu jest modernizacja i odpowiednie doposażenie siłowni szkolnej. Dzięki temu stworzone zostaną warunki do urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego o elementy treningu personalnego i siłowego. Dodatkowo poszerzona zostanie oferta sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów miasta Lublin.

Dostosowanie i rozbudowa siłowni szkolnej zakłada zakup następujących elementów wyposażenia:
- wykładzina antypoślizgowa 40m2 - 4 000 zł,
- spinningowy rower treningowy 3 szt. - 3 000 zł,
- magnetyczny ergonometr wioślarski 3 szt. - 3 000 zł,
- atlas wielostanowiskowy 1 szt. - 12 000 zł,
- zestaw hantli stałych ze stojakiem - 5 000 zł,
- ławka treningowa pod sztangę 1 szt. - 1 000 zł,
- zestaw talerzy do sztang (otwór 30 mmm) - 1500 zł,
- stojak na obciążenia do sztang 2 szt. - 900 zł,
- gumy treningowe Training band – 20x25kg, 20x35kg, 10x45kg – 1 900 zł,
- tablica suchościeralna magnetyczna biała 150x100 cm 1 szt. - 170 zł.

Całość kosztów tej fazy projektu to 32 470 zł

Zagospodarowanie i adaptacja pomieszczeń do wyżej wymienionych celów 45 000 zł.

Czwartym celem projektu jest uzupełnienie wyposażenia ZS nr 10 w Lublinie do prowadzenia ćwiczeń i symulacji z pierwszej pomocy. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętność udrażniania dróg oddechowych poszkodowanego i prawidłowe prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w różnych warunkach, oraz praktyczną umiejętność obsługi zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia. Wczesne podjęcie resuscytacji i prawidłowe wykonanie defibrylacji przy nagłym zatrzymaniu krążenia skutkuje znaczącym wzrostem przeżywalności poszkodowanych. Dodatkowo szkoła zostanie wyposażona w półautomatyczny defibrylator AED Heartsine Samaritan PAD 350P do użytku publicznego.

Rozbudowa i uzupełnienie zaplecza do nauki pierwszej pomocy i prowadzenia symulacji zakłada zakup następujących elementów wyposażenia:
- fantom Laerdal Little Anne QCPR 12 szt. - 15 000zł,
- tablet do obsługi fantomów Laerdal Little Anne QCPR 2 szt. - 2 000 zł,
- CPR Baby Anne – 4-pak 3 szt. 6 300 zł,
- zestaw symulacji ran 1 szt. - 3 500 zł,
- zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną oraz szynami Kramera - 6 000 zł,
- deska ortopedyczna ze stabilizacją i pasami 1 szt. - 1 600 zł,
- zestaw opatrunków do PSP R1 1 szt. - 850 zł,
- defibrylator szkoleniowy HeartSine SAMARITAN 350 TRAINER 2 szt. - 4 000 zł,
- AED HeartSine SAMARITAN 350 plus skrzynka ścienna – 5 000 zł,
- fantom do treningu udrażniania dróg oddechowych - Ambu Airway Management Trainer 2 szt. - 8 000 zł,
- resuscytator PVC dla dorosłych z maską 15 szt. -1125 zł,
- resuscytator PVC dla dzieci z maską 15 szt. -1125 zł,
- IPMed WZ.93 indywidualny pakiet medyczny z wyposarzeniem 1 szt. - 780 zł
- kamizelka Kendricka (KED) 2 szt. - 900 zł
- kołnierz ortopedyczny regulowany Ambu Perfit ACE Militarny 10 szt. 350 zł
- zestaw do segregacji poszkodowanych Triage 1 szt. - 360 zł
- materiały opatrunkowe oraz inne materiały szkoleniowe wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych - 3 000 zł,
- materiały dydaktyczne, podręczniki – 500 zł
- szafa metalowa zamykana na zamek na wyposażenie 1 szt. - 1 000 zł.

Całość kosztów tej fazy projektu to 61 390 zł

Projekt modernizacji zaplecza sportowego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie zakłada także przeprowadzenie zajęć otwartych dla uczniów i mieszkańców Lublina z zakresu:
- strzelectwa z wykorzystaniem strzelnicy elektronicznej w wymiarze 10x2h,
- strzelectwa z wykorzystaniem strzelnicy pneumatycznej w wymiarze 10x2h,
- technik samoobrony w wymiarze 10x2h,
- podstawy treningu personalnego i siłowego w wymiarze 20x2h,
- warsztaty pierwszej pomocy - 2 instruktorów 3x3h.

Godzina pracy instruktora z uwzględnieniem stawek rynkowych - 127 zł brutto.

Ogólna liczba godzin zajęć otwartych w projekcie - 118

Całość kosztów tej fazy projektu to 15 000 zł.

Projekt przewiduje także organizację i przeprowadzenie cyklu trzech zawodów sportowo obronnych na obiektach ZS 10 dla uczniów szkół miasta Lublin z podziałem na szkoły podstawowe (udział klas 7 i 8), ponadpodstawowe oraz organizacje proobronne działające na terenie miasta Lublin. Zawody będą oparte o współpracę i rywalizację czteroosobowych zespołów.

Do przeprowadzenia cyklu zawodów sportowych niezbędne będą:
- nagrody książkowe dla zawodników - miejsca I-III - Kwalifikowana pierwsza pomoc, Kopta Andrzej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL - 36 szt. - 2 340 zł
- nagrody za zajęcie I miejsca - Apteczka Samochodowa AS-III - 12 szt. - 4 000 zł
- nagrody za zajęcie II miejsca - Apteczka Samochodowa AS-II - 12 szt. - 3 000 zł
- nagrody za zajęcie III miejsca - Apteczka Samochodowa AS-I - 12 szt. - 2 000 zł
- dyplomy, medale i puchary dla zwycięzców trzech edycji zawodów - 2 000 zł

Całość kosztów tej fazy projektu to: 13 340 zł

Realizacja całości projektu pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać ogromny potencjał jaki drzemie w lokalizacji obiektów ZS 10 w Lublinie. Najważniejsze zalety zadania to:
- wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży,
- dostęp do nowoczesnych urządzeń i form treningu,
- zwiększony dostęp dla mieszkańców do kolejnych form aktywności ruchowej,
- zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- jeszcze lepiej wykorzystany potencjał kadry szkoleniowej ZS nr 10 w Lublinie,
- edukacja i dalszy rozwój kadry szkoleniowej,
- trening ogólnorozwojowy jako doskonała forma profilaktyki przed chorobami, urazami i kontuzjami,
- ogólna poprawa kondycji fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych miasta Lublin.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
Strzelnica wielofunkcyjna - multimedialna/pneumatyczna z zapleczem95 920,00 zł
Sala sportów walki wraz z wyposażeniem do treningu36 850,00 zł
Wyposażenie siłowni szkolnej32 470,00 zł
Wyposażenie do prowadzenia ćwiczeń i symulacji z zakresu pierwszej pomocy61 390,00 zł
Cykl zawodów sportowoobronnych13 340,00 zł
Zagospodarowanie i adaptacja pomieszczeń45 000,00 zł
Wynagrodzenie dla instruktorów15 000,00 zł
SUMA:299 970,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
zgoda dyrektora.jpg

Autorzy projektu:
Wojciech Bielecki793945208wojtek.b.net@gmail.com
Andrzej Grochowski698418694agrochowski40@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna, z zastrzeżeniem, że projekt możliwy jest do wysokości środków.

Powrót do listy projektów