modernizacja pętli autobusowej przy ulicy Zbożowej

Numer identyfikacyjny projektu: M - 52

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
Pętla autobusowa przy ulicy Zbożowej jest bardzo zaniedbana. Położona jest na wzniesieniu, które jest źle wyprofilowane co powoduje stałe zaleganie wody i błota z opadów. Studzienka ściekowa jest stale zapchana. Autobusy stojące na pętli rozjeżdżają dodatkowo powstałe rozlewisko, co skutkuje osuwaniem się skarpy i ściekaniem wody i nieczystości do przyległych do pętli posesji. W miejscu stojącej wody brak jest chodnika, który umożliwiałby bezpieczne wysiadanie pasażerów z autobusów. Kolejnym problemem jest brak latarni na pętli, które zwiększałyby bezpieczeństwo mieszkańców.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada modernizację pętli autobusowej, zlokalizowanej przy ulicy Zbożowej, na działce nr. 40a (zgodnie z informacją zawartą na stronie www.geoportal.lublin.eu).
Pętla jest zaniedbana od wielu lat. Wszelkie prace modernizacyjne prowadzone na pętli przynoszą chwilową poprawę. Problemy zalegającej wody i błota powracają po dłuższych opadach deszczu i topniejących śniegach. Jest to spowodowane złym wyprofilowaniem nawierzchni w miejscu postoju autobusów oraz niedrożną studzienką ściekową. Autobusy zatrzymując się na łuku pętli (w miejscu nagromadzenia wody) rozjeżdżają niewielki chodnik, który po pewnym czasie rozpada się i zostaje zalewany przez wodę i błoto, przestając spełniać swoją funkcję. Brak odpływu wody powoduje również zalewanie przyległych do pętli posesji.
Brak oświetlenia w obrębie całej pętli powoduje, że bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i samych kierowców autobusów staje się ograniczone, ponieważ zwiększa się możliwość napadu i kradzieży.

W ramach projektu planowane są następujące prace:

-ulepszenie 15m2 drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego oraz udrożnienie studzienki ściekowej gdzie stale zalega woda i błoto z opadów. Przybliżony koszt wykonania 500zł

-budowa/poszerzenie 15m2 chodnika, w miejscu wysiadania pasażerów z autobusów, gdzie zalega woda. przybliżony koszt wykonania 3300zł

-montaż dwóch latarni w obrębie całej pętli autobusowej. Przybliżony koszt wykonania 22 000zł

Całkowity koszt projektu wynosi 25800zł

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)0,00 zł
ulepszenie 15m2 drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego oraz udrożnienie studzienki ściekowej500,00 zł
budowa/poszerzenie 15m2 chodnika3 300,00 zł
montaż dwóch latarni w obrębie całej pętli autobusowej22 000,00 zł
SUMA:25 800,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
marta hofman604531447anek.wojtowicz@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna: przebudowa pętli znajduje się w puli przygotowywanych<br />zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE.

Powrót do listy projektów