Modernizacja Pracowni Komputerowych i Centrum Multimedialnego w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 120

Dzielnice: Czechów Południowy

Opis skrócony:
Celem projektu jest modernizacja przestarzałych pracowni informatycznych i bibliotecznego centrum multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Chcemy wyposażyć je w nowe komputery.
Obecnie uczniowie korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które szkoła otrzymała 13 lat temu w ramach projektu unijnego. Komputery wyposażone są w sytem operacyjny Windows XP i Vista oraz pakiet biurowy Office 2003. Oba te produkty straciły już wsparcie producenta i nie są udostępniane nowe aktualizacje zabezpieczeń. Nowe pracownie komputerowe to nowe mozliwości nauki na lekcjach informatyki, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji innych przedmiotów. W szkole ma również siedzibę komisja wyborcza, która korzysta z komputerów do przesyłania danych. Modernizacja stworzy możliwości wykorzystania pracowni i centrum multimedialnego dla potrzeb uczniów i podejmowania działań w środowisku lokalnym.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest modernizacja przestarzałych pracowni informatycznych i bibliotecznego centrum multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Chcemy wyposażyć je w nowe komputery. Obecnie uczniowie korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które szkoła otrzymała 13 lat temu w ramach projektu unijnego. Komputery wyposażone są w system operacyjny Windows XP i Vista oraz pakiet biurowy Office 2003. Oba te produkty straciły juz wsparcie producenta, nie są udostępniane nowe aktualizacje zabezpieczeń oraz inne poprawki wpływające na bezpieczeństwo. Nie pozwala to na bezpieczną i stabilną pracę, zarówno w Internecie jak również z aplikacjami użytkowymi. Stare komputery są powolne, awaryjne, podczas pracy zawieszają się, uczniowie bardzo często tracą wyniki swojej pracy. Modernizacja pracowni to stworzenie warunków do rzetelnego realizowania Podstawy Programowej, to wyrównanie szans edukacyjnych oraz osiąganie sukcesów w dalszym etapie kształcenia, możliwość korztystania z atrakcyjnych środków dydaktycznych, najnowszych aplikacji i rozwiązań technologicznych, a także możliwość organizowania innowacyjnych zajęć, zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, realizowania przez uczniów zadań w ramach projektów z różnych dziedzin o zasięgu krajowym i międzynarodowym, stworzenie ciekawej oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Z pracowni będą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, oraz ich rodzice. Oprócz zajęć lekcyjnych z informatyki odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań i warsztaty z programowania. Nowy sprzęt pozwoli na organizowanie innowacyjnych zajęć, mających na celu zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych IT w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, nauki programowania oraz pozaszkolnych konkursów informatycznych, spotkań i pokazów mieszkańców dzielnicy. W okresie rekrutacji pracownie umożliwią rodzicom dostęp do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szacunkowe koszty projektu:
Zestawy komputerowe uczniowskie z monitorem, klawiaturą, myszką, słuchawkami (zerowy VAT) 20 sztuk do pracowni komputerowych x 2650,00 zł53 000,00 zł
5 sztuk do centrum multimedialnego x 2650,00 zł13 250,00 zł
MS Office 2019 Standard 25x 344,00 zł8 600,00 zł
Laptop nauczycielski z oprogramowaniem 2x 3175,00 zł6 350,00 zł
Projektor 2x 2645,00 zł5 290,00 zł
Switch (24) 1x480,00 zł480,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka+skaner) 1x725,00 zł725,00 zł
Ekran projekcyjny elektryczny 2x520,00 zł1 040,00 zł
SUMA:88 735,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zgoda Dyrektora Szkoly nr 34.pdf

Autorzy projektu:
Katarzyna Mazur81 7418906

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów