Najfajniejszy plac dla dzieci na Tatarach - Modernizacja placu zabaw przy ul. Gospodarczej 5

Numer identyfikacyjny projektu: O - 19

Dzielnice: Tatary

Opis skrócony:
Projekt zakłada rozbudowę i unowocześnienie obecnego placu zabaw dla dzieci łącznie z jego ogrodzeniem i monitoringiem (dostawienie nowych i atrakcyjnych urządzeń do zabawy dla dzieci). Celem jest powstanie dużego i atrakcyjnego placu zabaw, skupiającego dzieci z całej dzielnicy Tatary oraz innych dzielnic Lublina (w tym dzielnic sąsiadujących).
Inwestycja obejmuje jednocześnie rewitalizację skwerku tj. wykonanie ogrodzenia oddzielającego skwer od torów kolejowych, wymianę infrastruktury pieszej (alejki), wykonanie Muszli Koncertowej oraz przyłącza energetycznego wraz z instalacją monitorującą skwer.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada realizację dwóch inwestycji: rozbudowę obecnie istniejącego placu zabaw dla dzieci oraz rewitalizację skweru położonych przy ulicy Gospodarczej 5 na Tatarach.
Pierwsza z nich obejmuje: zamontowanie dodatkowych urządzeń do zabaw dla dzieci (np. domki, huśtawki, karuzele, bujaki, zjeżdżalnie typu Buglo), ogrodzenie terenu wraz z monitoringiem oraz dodatkowo aranżację miejsc siedzących dla opiekunów.

Druga obejmuje rewitalizację istniejącego skweru, na którym usytuowany jest w/w plac zabaw. Obejmuje ona wykonanie ogrodzenia oddzielającego skwer od torów kolejowych, wymianę infrastruktury pieszej (alejki), wykonanie Muszli Koncertowej oraz przyłącza energetycznego wraz z instalacją monitorującą skwer.

Obecnie przy ulicy Gospodarczej 5 istnieje mały plac zabaw z ubogą ilością urządzeń do zabaw dla dzieci. Z uwagi na to, iż w dzielnicy Tatary zamieszkuje coraz więcej młodych rodzin z dziećmi, wspomniany plac cieszy się ogromną popularnością, niewspółmiernie do jego obecnej przestrzeni. W związku z tym istnieje potrzeba rozbudowy placu, o co od kilku lat wnoszą mieszkańcy. Dodatkowo na Tatarach nie ma wielu placów zabaw, więc modernizacja istniejącego jest zasadna.
Plac zabaw jest położony na terenie skweru zielonego, stanowiącego niejako oazę zieleni i oddechu dla znacznej części mieszkańców Tatar – można tam spacerować, jeździć na rowerze, odpoczywać. Jest to bardzo dobre miejsce na letnie piknikowanie, jak również na tym terenie organizowane są przez Radę Dzielnicy Tatary coroczne Festyny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Powyższy projekt spełnia kryteria ogólnodostępności oraz celowości i ma charakter ogólnomiejski, ponieważ dotyczy mieszkańców i dzieci nie tylko z dzielnicy Tatary, ale też innych dzielnic Lublina (Hajdów-Zadębie, Ponikwoda, Kalinowszczyzna, Bronowice) – znaczna część dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na Tatarach, przyjeżdża z innych dzielnic Lublina. Tutaj po zajęciach zajmują się nimi opiekunowie (dziadkowie i rodzina), korzystając z infrastruktury dzielnicy Tatary – wspomnianego placu zabaw i skweru.

Ulica Gospodarcza 5: Działka: 40/3; Arkusz: 9; Obręb: 37
Własność: Gmina Lublin

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Realizacja inwestycji1 140 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Tamara Owczarewicz886677482tamkamaria@gmail.com
Mieczysław Stasiak663496657mieczyslaw.stasiak60@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że zamiast muszli koncertowej altanka.

Powrót do listy projektów