Nasza Dzielnica - Nasz Sławinek

Numer identyfikacyjny projektu: D - 39

Dzielnice: Sławinek

Opis skrócony:
Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt zakłada:

- powstanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ulicy Kolorowej lub Baśniowej;
- rozbudowę istniejącego pasa oświetlenia ulic: Kolorowej, Baśniowej, Bajkowej, Sielankowej i
Serdecznej;
- powstanie 4 progów zwalniających na ulicach B.M. Cassino (1) oraz Powstańców Śląskich (3);
- powstanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przy stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego);
- remont chodników na ulicy m.in. Dzieci Zamojszczyzny, Księdza Blachnickiego, Generała Zajączka, Miernicza, aleja Róż;
- budowa parkinu na ulicy Krynicznej;
- doświetlenie kładki na al. Sikorskiego;
- powstanie zewnętrznej siłowni.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Rady Dzielnicy Sławinek i uwzględnia pozycje zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt zakłada:

- powstanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ulicy Kolorowej lub Baśniowej:

Obecnie „Lubelski Rower Miejski” to 90 lokalizacji wypożyczalni i 891 rowerów. W samym 2016 roku odnotowano 854 881 wypożyczeń oraz 22 917 rejestracji nowych użytkowników to ogromne zainteresowanie pokazuje jak ważne jest zlokalizowanie przynajmniej jednej dodatkowej stacji w obrębie naszej dzielnicy.
- rozbudowę istniejącego pasa oświetlenia ulic: Kolorowej, Baśniowej, Bajkowej, Sielankowej i Serdecznej;
- powstanie 4 progów zwalniających na ulicach B.M. Cassino (1) oraz Powstańców Śląskich (3);
- powstanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przy stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego);
- remont chodnika - ulica Jakuba Jasińskiego;
- remont chodnika - ulica Dzieci Zamojszczyzny;
- remont chodnika - ulica Księdza Blachnickiego;
- remont chodnika - ulica Generała Zajączka;
- remont chodnika - ulica Miernicza;
- remont chodnika - aleja Róż;
- budowa parkingu na ulicy Krynicznej;
- remont chodnika - ulica Harcerska;
- doświetlenie kładki na al. Sikorskiego;
- powstanie siłowni na świeżym powietrzu.

Realizacja projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Rady Dzielnicy przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców oraz zwiększy możliwości komunikacyjne dzielnicy.

Szacunkowe koszty projektu:
Stacja Lubelskiego Roweru Miejskiego35 000,00 zł
Ustawienie latarni ulicznych350 000,00 zł
Progi spowalniające (4)30 000,00 zł
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów4 000,00 zł
Remont chodnika ulica Dzieci Zamojszczyzny180 000,00 zł
Remont chodnika ulica Księdza Blachnickiego (od al. Róż do Monte Cassino)48 000,00 zł
Remont chodnika ulica Generała Zajączka40 000,00 zł
Remont chodnika ulica Miernicza (od Powstańców Śląskich do Strzeleckiej)90 000,00 zł
Budowa parkingów na ulicy Krynicznej40 000,00 zł
Remont chodnika aleja Róż72 000,00 zł
Doświetlenie kładki na al. Sikorskiego15 000,00 zł
Siłownia na świeżym powietrzu (ul. Miernicza lub ul. Powstańców Śląskich)120 000,00 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej55 000,00 zł
Remont chodnika ulica Harcerska120 000,00 zł
SUMA:1 199 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Filip Trubalski511634632kontakt@naszadzielnica.org

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów