Nasza Dzielnica - Nasz Sławinek

Numer identyfikacyjny projektu: D - 41

Dzielnice: Sławinek

Opis skrócony:
Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt zakłada:

- powstanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ulicy Kolorowej lub Baśniowej;
- rozbudowę istniejącego pasa oświetlenia ulic: Kolorowej, Baśniowej, Bajkowej, Sielankowej i Serdecznej;
- powstanie 4 progów zwalniających na ulicach B.M. Cassino (1) oraz Powstańców Śląskich (3);
- powstanie przystanku autobusowego w kierunku centrum miasta zlokalizowanego na Al. Warszawskiej;
- powstanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przy stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego);
- remont chodnika ulica Jakuba Jasińskiego, Dzieci Zamojszczyzny, Księdza Blachnickiego, Generała Zajączka, Miernicza, aleja Róż;
- budowa parkingów na ulicy Krynicznej
- doświetlenie kładki na al. Sikorskiego
- zewnętrzna siłownia

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Rady Dzielnicy Sławinek i uwzględnia pozycje zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy.

Opis rozszerzony:
Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt zakłada:

- powstanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ulicy Kolorowej lub Baśniowej
Obecnie „Lubelski Rower Miejski” to 90 lokalizacji wypożyczalni i 891 rowerów. W samym 2016 roku odnotowano 854 881 wypożyczeń oraz 22 917 rejestracji nowych użytkowników to ogromne zainteresowanie pokazuje jak ważne jest zlokalizowanie przynajmniej jednej dodatkowej stacji w obrębie naszej dzielnicy.

- rozbudowę istniejącego pasa oświetlenia ulic: Kolorowej, Baśniowej, Bajkowej, Sielankowej i Serdecznej
- powstanie 4 progów zwalniających na ulicach B.M. Cassino (1) oraz Powstańców Śląskich (3)
- powstanie przystanku autobusowego w kierunku centrum miasta zlokalizowanego na Al. Warszawskiej
- powstanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów (przy stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego)
- remont chodnika ulica Jakuba Jasińskiego
- remont chodnika ulica Dzieci Zamojszczyzny
- remont chodnika ulica Księdza Blachnickiego
- remont chodnika ulica Generała Zajączka
- remont chodnika ulica Miernicza
- remont chodnika aleja Róż
- budowa parkingów na ulicy Krynicznej
- doświetlenie kładki na al. Sikorskiego
- siłownia na świeżym powietrzu

Realizacja projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Rady Dzielnicy przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców oraz zwiększy możliwości komunikacyjne dzielnicy.

Szacunkowe koszty projektu:
Stacja Lubelskiego Roweru Miejskiego 35 000,00 zł
Ustawienie latarni ulicznych 350 000,00 zł
Progi spowalniające (4) 30 000,00 zł
Wybudowanie zatoki autobusowej 100 000,00 zł
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów4 000,00 zł
Remont chodnika ulica Jakuba Jasińskiego40 000,00 zł
Remont chodnika ulica Dzieci Zamojszczyzny 180 000,00 zł
Remont chodnika ulica Księdza Blachnickiego (od al. Róż do Monte Cassino)48 000,00 zł
Remont chodnika ulica Generała Zajączka40 000,00 zł
Remont chodnika ulica Miernicza (od Powstańców Śląskich do Strzeleckiej)90 000,00 zł
Budowa parkingów na ulicy Krynicznej 40 000,00 zł
Remont chodnika aleja Róż72 000,00 zł
Doświetlenie kładki na al. Sikorskiego15 000,00 zł
Siłownia na świeżym powietrzu (ul. Miernicza)100 000,00 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej55 000,00 zł
SUMA:1 199 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Filip Trubalski782134632filiptrubalski@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów