Nowe chodniki na Dzielnicy Rury (LSM).

Numer identyfikacyjny projektu: O - 2

Dzielnice: Rury, Wieniawa

Opis skrócony:
Projekt zakłada modernizację chodników i budowę ścieżek rowerowych na Dzielnicach Rury i Wieniawa, tj. na Osiedlu im. A. Mickiewicza, Osiedlu im. M. Konopnickiej, Osiedlu Piastowskim, Osiedlu im. H. Sienkiewicza, ulicy Tomasza Zana, ulicy Głębokiej i ulicy Glinianej.

Opis rozszerzony:
Osiedle im. A. Mickiewicza – remont ciągów pieszych – wymiana na wytypowanych odcinkach ul. GRAŻYNY i ul. PANA TADEUSZA starej nawierzchni chodników na kostkę brukową.

Osiedle Piastowskie – remont ciągów pieszych – wymiana starej nawierzchni chodników na kostkę brukową wzdłuż ulicy KAZIMIERZA WIELKIEGO.

Osiedle im. M. Konopnickiej – budowa chodnika stanowiącego połączenie między ul. Jana Sawy a ul. Juranda, tj. pomiędzy sklepem Biedronka a Media Markt oraz wykonanie chodnika łączącego osiedle im. M. Konopnickiej z główną aleją w wąwozie (od strony osiedla Ruta - Czuby).

Osiedle im. H. Sienkiewicza – remont ciągów pieszych – wymiana starej asfaltowej nawierzchni chodników na kostkę brukową w okolicy przychodni przy ulicy JURANDA.

Dzielnica Rury – ulica TOMASZA ZANA - wykonanie modernizacji chodnika poprzez wybudowanie drogi dla rowerów na odcinku od ulicy FILARETÓW do ulicy JANA SAWY.

Dzielnica Rury (ulica GLINIANA) – remont ciągów pieszych – wymiana starej asfaltowej nawierzchni chodników na kostkę brukową w okolicy budynków Gliniana 25,27,29.

Dzielnica Wieniawa (ulica GŁĘBOKA) – budowa brakującego odcinka chodnika w sąsiedztwie Parku Akademickiego UMCS.

W przypadku negatywnej oceny odnośnie wskazanych lokalizacji autorzy przewidują lokalizacje zastępcze.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Modernizacja chodników (szczegółowy kosztorys w załączniku nr 1). 1 1 140 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
NOWE CHODNIKI na Dzielnicy Rury (LSM) - Zalacznik nr 1.pdf

Autorzy projektu:
jarosław jagitka504144036jaroslaw.jagitka@op.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – z projektu wyłączamy ul. P.Tadeusza (planowana kompleksowa przebudowa ulicy)

Powrót do listy projektów