Nowe ogrodzenie dla Przedszkola Nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie

Numer identyfikacyjny projektu: M - 56

Dzielnice: Rury

Opis skrócony:
Nasze Przedszkole istnieje od 1962 r., imię Kubusia Puchatka zostało nadane w 2004 r. Od lat cieszy się opinią miejsca ciepłego i przyjaznego, dzieciom oraz rodzicom, zapewniającego podopiecznym wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Właśnie, ze względu na bezpieczeństwo, niezbędna jest wymiana ogrodzenia całej placówki. Zostało ono wykonane ponad 50 lat temu i jego obecny stan, odbiega od norm, jakie powinno spełniać otoczenie terenu przedszkola. Przez lata, własnymi siłami, Dyrekcja, Wychowawcy oraz Rodzice, starali się naprawiać ogrodzenie placówki, jednak w wyniku ciągłej degradacji jego elementów, środki jakimi dysponujemy, przestały wystarczać. Dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego, całe ogrodzenie zostałoby wymienione na nowe, zapewniając bezpieczeństwo naszym Podopiecznym. Głos na nasz projekt to pomoc dla społeczności przedszkolnej, aby po 56 latach, Przedszkole nadal mogło spełniać swoją misję, zapewniając najwyższy poziom opieki Dzieciom.

Opis rozszerzony:
Projekt wymiany ogrodzenia Przedszkola Nr 33, im. Kubusia Puchatka, 20 - 605 Lublin, ul. Grażyny 10 (Nr działki 11; Arkusz mapy 8; Nr obrębu 21; Obręb Osiedla LSM; Powierzchnia (m2) 4 390; Rodzaje użytków Bi; Grupa rejestrowa 4.2), obejmuje następujące prace: demontaż starego ogrodzenia w całości tj. rozebranie części metalowych ogrodzenia, rozebranie podmurówki; przygotowanie powierzchni pod nowe ogrodzenie tj. wyrównanie terenu pod podmurówkę, wycięcie krzewów i gałęzi rosnących przy ogrodzeniu; wykonanie nowego ogrodzenie tj. wykonanie nowej podmurówki, montaż nowego metalowego ogrodzenia oraz bram.
Wymiary ogrodzenia wraz z bramami są następujące:
- łączna długość ogrodzenia złożonego z przęseł ogrodzeniowych i słupków, wynosi - 244 mb
- brama dwuskrzydłowa - 2,75 m x 2 szt.
- brama dwuskrzydłowa - 2,60 m x 1 szt.
- brama dwuskrzydłowa - 3,40 m x 1 szt.
Specyfikacja prac, obejmujących kompleksowe wykonanie projektu wymiany ogrodzenia, będzie następująca:
- demontaż ogrodzenia (wraz z wywiezieniem starych części ogrodzenia oraz gruzu z podmurówki)
- wykonanie podmurówki
- montaż ogrodzenia z transportem i rozładunkiem
Elementy metalowe ogrodzenia:
- brama dwuskrzydłowa wys. 1,5 m szer. 2,75 m - 2 szt.
- brama dwuskrzydłowa wys. 1,5 m szer. 2,60 m - 1 szt.
- brama dwuskrzydłowa wys. 1,5 m szer. 3,10 m - 1 szt.
- przęsło ogrodzeniowe wys. 1,5 m szer. 2,5 m - 99 szt.
- słup przęsłowy wys. 2,0 m - 99 szt.
Dopuszczalna jest modyfikacja wymiarów, poszczególnych elementów ogrodzenia.
Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia, będą ocynkowane i pomalowane farbą nierdzewną, tak aby były skutecznie zabezpieczone przed korozją.
Prace wymiany ogrodzenia zostaną zlecone podmiotowi, który zostanie wybrany przez Gminę Lublin w ramach procedur określonych prawem.
Przy wyborze oferty, najważniejsze będą następujące kryteria:
- jakość - 50 %
- wartość techniczna - 30 %
- cena - 20 %
Nie jest wymagane doświadczenie w realizacji tożsamych projektów, Wykonawca powinien posiadać wiedzę i kwalifikacje w zakresie prac budowlanych, bądź posiadać zaplecze osobowe posiadające ww.

Szacunkowe koszty projektu:
Demontaż ogrodzenia wraz z wywiezieniem starych elementów i gruzu38 000,00 zł
Koszt zakupu bram dwuskrzydłowych (wymiary: 1,5m x 2,75m x 2 szt.; 1,5m x 2,60m x 1 szt.; 1,5m x 3,40m x 1 szt.)9 200,00 zł
Koszt zakupu przęseł ogrodzeniowych (wymiary: 1,5m x 2,5m x 99 szt.) 89 101,00 zł
Koszt zakupu słupów przęsłowych (wys. 2,0m)15 870,00 zł
Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie39 000,00 zł
Montaż ogrodzenia wraz z transportem i rozładunkiem69 829,00 zł
SUMA:261 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Przedszkole Nr 33 w Lublinie im. Kubusia Puchatkahttp://p33.lublin.eu/

Załączniki:
Plan P33-4 001.jpg

Autorzy projektu:
Izabela Romanowska514449733izia83@op.pl
Anna Chwiejczak503613203a.m.chwiejczak@gmail.com

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów