Nowe oświetlenie dla Czechowa - jaśniej na os. Karłowicza

Numer identyfikacyjny projektu: M - 17

Dzielnice: Czechów Południowy

Opis skrócony:
Projekt zakłada modernizację oświetlenia ulicznego na terenie os. Karłowicza tj. ulic: Górskiej, Kameralnej, Lawinowej i Młodej Polski poprzez wymianę istniejących kilkudziesięcioletnich opraw oświetleniowych sodowych na nowoczesne oprawy typu LED.

Opis rozszerzony:
W ramach projektu zostaną wymienione istniejące oprawy sodowe na oprawy oświetlenia drogowego typu LED przy ulicach znajdujących się w obrębie osiedla im. M. Karłowicza - ul. Górskiej (7 opraw), ul. Kameralnej (9 opraw), ul. Lawinowej (19 opraw) oraz ul. Młodej Polski (49 opraw). Oświetlenie w.w ulic jest częścią tzw. miejskiej sieci oświetleniowej nadzorowanej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. W ramach modernizacji oświetlenia w tym osiedlu planuje się (zgodnie z wskazaną powyżej ilością opraw) wymianę wszystkich opraw sodowych zamontowanych na słupach betonowych. Same słupy i linie zasilające są w dalszym ciągu w dobrym stanie i dlatego z uwagi na wysokie koszty nie przewiduje się ich wymiany. Ze względów finansowych wymianie nie będą także podlegać kilkuletnie oprawy sodowe zamontowane na słupach przy drodze dojazdowej do budynku Izby Skarbowej od strony ul. Szeligowskiego. W związku ze stanem własnościowym latarni przewidzianych do modernizacji prace wykona PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto na podstawie podpisanej z Gminą Lublin (Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie) umowy wieloletniej na wykonywanie konserwacji i obsługi sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie w granicach administracyjnych miasta Lublin - Umowa nr 397/ZDM/15 z dnia 23.12.2015 r. obowiązująca do dnia 31.12.2019 r. W związku z tym koszty prac zostały obliczone na podstawie obowiązującego załącznika do w.w umowy - Załącznik nr 2 do umowy nr 397/ZDM/15 "Jednostkowe koszty prac interwencyjnych dot. urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta Lublin".

Szacunkowe koszty projektu:
ul. Górska - demontaż opraw sodowych - szt. 72 500,00 zł
ul. Górska - montaż opraw typu LED - szt. 79 050,00 zł
ul. Kameralna - demontaż opraw sodowych - szt. 93 200,00 zł
ul. Kameralna - montaż opraw typu LED - 9 szt.11 650,00 zł
ul. Lawinowa - demontaż opraw sodowych - 19 szt.6 700,00 zł
ul. Lawinowa - montaż opraw typu LED - 19 szt.24 500,00 zł
ul. Młodej Polski - demontaż opraw sodowych - 49 szt.17 200,00 zł
ul. Młodej Polski - montaż opraw typu LED - 49 szt.63 200,00 zł
Podatek VAT 23% dla demontażu opraw sodowych i montażu opraw LED przy ulicach: Górska, Kameralna, Lawinowa i Młodej Polski32 000,00 zł
SUMA:170 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów