Nowe oświetlenie dla Lublina - Etap I

Numer identyfikacyjny projektu: D - 4

Dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Rury, Śródmieście, Wieniawa

Opis skrócony:
Projekt obejmuje przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy oświetlenia w wybranych częściach dzielnic: Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda oraz w przypadku ul. Głębokiej dzielnice Rury, Wieniawa i Śródmieście i jest pierwszym etapem modernizacji sieci oświetlenia miasta.

Opis rozszerzony:
W ramach projektu "Nowe oświetlenie dla Lublina - Etap I" planuje się wykonanie następujących prac (część prac będzie realizowana na podstawie postępowań przetargowych, a część ze względów własnościowych latarni na podstawie zlecenia prac przez Zarząd Dróg i Mostów do realizacji przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin - Miasto na podstawie zawartej umowy wieloletniej dot. wykonywania konserwacji i obsługi sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie w granicach administracyjnych miasta Lublin - Umowa nr 397/ZDM/15 z dnia 23.12.2015 r. - obowiązującej do dnia 31.12.2019 r.):

1. Modernizacja istniejącego oświetlenia ul. Elsnera (od słupa nr 4 do ronda im. W. Pola) - wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy typu LED (37 szt.),

2. Rozbudowa istniejącego oświetlenia ul. Związkowej - wymiana istniejących wysięgników jednoramiennych na dwuramienne typu "T" wraz z zamontowaniem dodatkowej oprawy od strony chodnika / chodnika ze ścieżką rowerową w 13 latarniach (13 szt. wymienionych wysięgników + 13 szt. dodatkowych opraw oświetleniowych sodowych). Powyższa rozbudowa dotyczy słupów numer: 6, 17, 18, 20, 22, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 58.

3. Rozbudowa istniejącego oświetlenia ul. Młodej Polski - wymiana istniejących wysięgników jednoramiennych na dwuramienne typu "T" wraz z zamontowaniem dodatkowej oprawy od strony chodnika w 7 latarniach (7 szt. wymienionych wysięgników + 7 szt. dodatkowych opraw oświetleniowych sodowych). Powyższa rozbudowa dotyczy słupów numer: 44, 45, 46 (wszystkie przy parkingach zlokalizowanych obok początku sięgacza do Przedszkola Specjalnego nr 11), 47, 48, 66, 88 (wszystkie wzdłuż sięgacza do Przedszkola Specjalnego nr 11).

4. Modernizacja istniejącego oświetlenia ul. Lawinowej (wraz z sięgaczem) - wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy typu LED (19 szt.), odmalowanie istniejących wysięgników na kolor czarny wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (19 szt.)

5. Rozbudowa oświetlenia ul. Lawinowej - budowa oświetlenia na odcinku równoległym do ul. Elsnera tj. od parkingu strzeżonego do wjazdu na teren Zespołu Szkół nr 5. Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych w kolorze grafitowym wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. (zakładana ilość latarni - 8 szt.)

6. Modernizacja istniejącego oświetlenia ul. Górskiej - wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy typu LED (7 szt.), odmalowanie istniejących wysięgników na kolor czarny wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (7 szt.)

7. Modernizacja istniejącego oświetlenia chodników w os. Karłowicza (osiedle w kwadracie ulic: Elsnera - Szeligowskiego - Smorawińskiego - Kompozytorów Polskich) - wymiana istniejących opraw oświetleniowych parkowych typu kula na nowe oprawy parkowe typu LED (69 szt.), odmalowanie istniejących słupów na kolor czarny wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (69 szt.). Dodatkowo zakłada się wykonanie pionowania słupów odchylonych od pionu (założono pionowanie 15 szt. słupów).

8. Budowa oświetlenia jezdni ul. Solarza - budowa oświetlenia jezdni na odcinku od ul. Koncertowej do ul. Dudzińskiego. Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych w kolorze grafitowym wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. (zakładana ilość latarni - 7 szt.)

9. Rozbudowa oświetlenia ul. Magnoliowej - budowa oświetlenia na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazylianówka. Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych w kolorze grafitowym wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. (zakładana ilość latarni - 7 szt.)

10. Modernizacja istniejącego oświetlenia ul. Bazylianówka na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej - wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy typu LED (23 szt.).

11. Rozbudowa oświetlenia ul. Bazylianówka - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Węglarza. Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych w kolorze grafitowym wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. (zakładana ilość latarni - 5 szt.)

12. Doświetlenie chodnika przy ul. Koryznowej - wymiana istniejących wysięgników jednoramiennych na dwuramienne typu "T" wraz z zamontowaniem dodatkowej oprawy oświetleniowej (oprawa sodowa) od strony chodnika w 2 latarniach, latarnie nr 24 i nr 30 (2 szt. wymienionych wysięgników + 2 szt. dodatkowych opraw oświetleniowych sodowych)

13. Modernizacja istniejącego oświetlenia w wąwozie na Czechowie na odcinku od dołu schodów terenowych z ul. Organowej do góry schodów terenowych z ul. Paganiniego - wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy typu LED (12 szt.), odmalowanie istniejących słupów na kolor czarny (10 szt.)

14. Rozbudowa oświetlenia ul. Głębokiej - podłączenie do miejskiej sieci oświetleniowej 6 słupów trakcyjnych typu ETO (słupy o numerach: 3314, 3333, 3338, 3346, 3358, 3362), zamontowanie na podłączonych do sieci oświetleniowej słupach trakcyjnych typu ETO wysięgników dwuramiennych typu "T" (6 szt., o dostarczenie odpowiednich wysięgników należy wystąpić do MPK Lublin), zamontowanie na podłączonych do sieci oświetleniowej słupach trakcyjnych typu ETO opraw oświetleniowych sodowych skierowanych na jezdnię (o mocy 250W) i na chodnik (12 szt. opraw, w tym 6 szt. o mocy 250W)

15. Budowa oświetlenia chodników wokół przychodni zdrowia i filii MOPR przy al. Kompozytorów Polskich - budowa oświetlenia chodników prowadzących od al. Smorawińskiego i od al. Kompozytorów Polskich do przychodni zdrowia i filii MOPR przy al. Kompozytorów Polskich 8A zgodnie z przedstawionym na załączniku graficznym obszarem chodników przewidzianych do oświetlenia (wraz z usunięciem nieczynnych od kilkudziesięciu lat 8 szt. zdegradowanych latarni stalowych - stare latarnie do usunięcia również zostały zaznaczone na załączniku graficznym). Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych typu parkowego w kolorze grafitowym wraz z oprawami oświetleniowymi parkowymi typu LED. (zakładana ilość latarni - 15 szt.)

16. Budowa oświetlenia ul. Technicznej - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Bursaki do al. Spółdzielczości Pracy. Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych w kolorze czarnym wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. (zakładana ilość latarni - 5 szt.)

17. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia terenu Przedszkola nr 58 przy ul. Radzyńskiej - wymiana zamontowanej na wysięgniku zawieszonym na elewacji wschodniej budynku istniejącej oprawy oświetleniowej rtęciowej na nową oprawę typu LED (1 szt.).

Ponadto przewiduje się rozbudowę oświetlenia terenu Przedszkola nr 58 przy ul. Radzyńskiej poprzez zamontowanie na elewacji południowej budynku (od strony ogrodu z placem zabaw) dwóch wysięgników z dodatkowymi nowymi oprawami oświetleniowymi typu LED (2 szt. dodatkowych wysięgników + 2 szt. dodatkowych nowych opraw oświetleniowych typu LED). Dodatkowe wysięgniki z oprawami planuje się zamontować na wysokości górnych przestrzeni międzyokiennych za pierwszym dużym oknem licząc od strony wschodniej (jeden wysięgnik z oprawą) oraz za pierwszym dużym oknem licząc od strony zachodniej (jeden wysięgnik z oprawą).

18. Modernizacja oświetlenia terenu Przedszkola nr 56 przy ul. Kurantowej - całkowita wymiana istniejących (i niesprawnych od kilkunastu lat) latarni typu parkowego wraz z okablowaniem na nowe, z zachowaniem obecnych lokalizacji słupów (9 szt.). Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych typu parkowego w kolorze zielonym wraz z oprawami oświetleniowymi parkowymi typu LED.

19. Modernizacja oświetlenia terenu Filii Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Kurantowej - całkowita wymiana istniejących (i niesprawnych od kilkunastu lat) latarni typu parkowego wraz z okablowaniem na nowe, z zachowaniem obecnych lokalizacji słupów (7 szt.). Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych typu parkowego w kolorze zielonym wraz z oprawami oświetleniowymi parkowymi typu LED.

20. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Lawinowej - wymiana zamontowanych na wysięgnikach zawieszonych na elewacji południowej i północnej budynku istniejących opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy typu LED (5 szt.).

Ponadto przewiduje się rozbudowę oświetlenia terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Lawinowej poprzez zamontowanie na elewacji wschodniej i elewacji zachodniej budynku wysięgników z dodatkowymi nowymi oprawami oświetleniowymi typu LED (2 szt. dodatkowych wysięgników + 2 szt. dodatkowych nowych opraw oświetleniowych typu LED). Dodatkowe wysięgniki z oprawami planuje się zamontować na wysokości podobnej jak obecne na elewacjach północnej i południowej, mniej więcej w połowie długości elewacji zarówno w przypadku strony wschodniej, jak i strony zachodniej budynku.

21. Modernizacja oświetlenia terenu Przedszkola nr 70 przy ul. Smyczkowej - całkowita wymiana istniejących (i niesprawnych od kilkunastu lat) latarni typu parkowego wraz z okablowaniem na nowe, z zachowaniem obecnych lokalizacji słupów (8 szt.). Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych typu parkowego w kolorze zielonym wraz z oprawami oświetleniowymi parkowymi typu LED.

22. Modernizacja oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej (drogi dojazdowej od strony ul. Skrzypcowej) - całkowita wymiana istniejących latarni typu parkowego wraz z okablowaniem na nowe, z zachowaniem obecnych lokalizacji słupów (3 szt.). Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych typu parkowego w kolorze zielonym wraz z oprawami oświetleniowymi parkowymi typu LED.


UWAGI OGÓLNE DO WSZYSTKICH CZĘŚCI PROJEKTU:
- jako kolor czarny słupa aluminiowego rozumie się kolor C-35,
- jako kolor grafitowy słupa aluminiowego rozumie się kolor Cl-65,
- jako kolor zielony słupa aluminiowego rozumie się kolor Cl-75,
- słupy i ich wysięgniki powinny być w jednym kolorze (nie dotyczy słupów betonowych),
- wysięgniki montowane powinny być wygięte łukowo (nie dopuszcza się wysięgników z kątem prostym na zgięciu ramienia wysięgnika,
- nie dopuszcza się zmiany na inne kolorów słupów i wysięgników wskazanych w projekcie,
- nie dopuszcza się stosowania jako oprawy parkowe LED opraw typu kula,
- w przypadku części nr 2 - doświetlenie chodnika przy ul. Związkowej (13 opraw oświetleniowych), części nr 3 - doświetlenie chodnika przy ul. Młodej Polski (7 opraw oświetleniowych), części nr 12 - doświetlenie chodnika przy ul. Koryznowej (2 oprawy oświetleniowej) oraz części nr 14 - doświetlenie jezdni i chodnika ul. Głębokiej (12 opraw oświetleniowych) dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych sodowych używanych (z odzysku) będących w dobrym stanie technicznym,
- w przypadku części nr 2 - doświetlenie chodnika przy ul. Związkowej (13 wysięgników), części nr 3 - doświetlenie chodnika przy ul. Młodej Polski (7 wysięgników), części nr 12 - doświetlenie chodnika przy ul. Koryznowej (2 wysięgniki), części nr 17 - doświetlenie terenu Przedszkola nr 58 (2 wysięgniki) oraz części nr 20 - doświetlenie terenu Przedszkola nr 2 (2 wysięgniki) dopuszcza się zastosowanie wysięgników używanych (z odzysku) będących w dobrym stanie technicznym i odmalowanych na kolor czarny,
- we wszystkich częściach projektu w razie potrzeby należy wykonać przycięcie gałęzi i konarów drzew przy latarniach oświetleniowych,
- części numer: 1 - modernizacja oświetlenia ul. Elsnera, 2 - rozbudowa oświetlenia ul. Związkowej, 3 - rozbudowa oświetlenia ul. Młodej Polski, 4 - modernizacja oświetlenia ul. Lawinowej, 6 - modernizacja oświetlenia ul. Górskiej, 7 - modernizacja oświetlenia os. Karłowicza, 10 - modernizacja oświetlenia ul. Bazylianówka, 12 - doświetlenie chodnika przy ul. Koryznowej, 13 - modernizacja oświetlenia w wąwozie na os. Czechów oraz 14 - rozbudowa oświetlenia ul. Głębokiej ze względu na własność istniejącego oświetlenia w tych lokalizacjach wykonuje bez przetargu PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny w drodze zlecenia wystawionego przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie na mocy obowiązującej do dnia 31.12.2019 r. wieloletniej umowy na wykonywanie konserwacji i obsługi sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie w granicach administracyjnych miasta Lublin - Umowa nr 397/ZDM/15 z dnia 23.12.2015 r.

Szacunkowe koszty projektu:
Pkt. 1. Modernizacja oświetlenia ul. Elsnera 55 524,00 zł
Pkt. 2. Rozbudowa oświetlenia ul. Związkowej32 143,00 zł
Pkt. 3. Rozbudowa oświetlenia ul. Młodej Polski13 188,00 zł
Pkt. 4. Modernizacja oświetlenia ul. Lawinowej34 200,00 zł
Pkt. 5. Rozbudowa oświetlenia ul. Lawinowej (budowa oświetlenia na odcinku równoległym do ul. Elsnera)64 044,00 zł
Pkt. 6. Modernizacja oświetlenia ul. Górskiej12 600,00 zł
Pkt. 7. Modernizacja oświetlenia chodników w os. Karłowicza142 640,00 zł
Pkt. 8. Budowa oświetlenia jezdni ul. Solarza56 038,00 zł
Pkt. 9. Rozbudowa oświetlenia ul. Magnoliowej (budowa oświetlenia na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazylianówka)56 038,00 zł
Pkt. 10. Modernizacja oświetlenia ul. Bazylianówka37 720,00 zł
Pkt. 11. Rozbudowa oświetlenia ul. Bazylianówka (budowa oświetlenia na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Węglarza)40 027,00 zł
Pkt. 12. Doświetlenie chodnika przy ul. Koryznowej4 294,00 zł
Pkt. 13. Modernizacja oświetlenia chodnika w wąwozie przy al. Kompozytorów Polskich22 930,00 zł
Pkt. 14. Rozbudowa oświetlenia ul. Głębokiej11 286,00 zł
Pkt. 15. Budowa oświetlenia chodników wokół przychodni przy al. Kompozytorów Polskich94 404,00 zł
Pkt. 16. Budowa oświetlenia ul. Technicznej40 027,00 zł
Pkt. 17. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia terenu Przedszkola nr 58 przy ul. Radzyńskiej5 064,00 zł
Pkt. 18. Modernizacja oświetlenia terenu Przedszkola nr 56 przy ul. Kurantowej62 924,00 zł
Pkt. 19. Modernizacja oświetlenia terenu Filii Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Kurantowej48 940,00 zł
Pkt. 20. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Lawinowej11 624,00 zł
Pkt. 21. Modernizacja oświetlenia terenu Przedszkola nr 70 przy ul. Smyczkowej53 437,00 zł
Pkt. 22. Modernizacja oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej21 689,00 zł
VAT 23%211 780,00 zł
Opracowanie potrzebnej dokumentacji56 629,00 zł
SUMA:1 189 190,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
BO 2017 pkt. 15. budowa oswietlenia chodnikow przy al. Kompozytorow Polskich 8A.jpg

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów