Nowe parkingi na Dzielnicy Rury (LSM)

Numer identyfikacyjny projektu: D - 1

Dzielnice: Rury

Opis skrócony:
Projekt zakłada utworzenie nowych zatok parkingowych na Osiedlu im. A. Mickiewicza, na Osiedlu im. B. Prusa (ul. Tomasza Zana), na Osiedlu im. H. Sienkiewicza i w sąsiedztwie ul. Glinianej.

Opis rozszerzony:
Os. im. A. Mickiewicza - utworzenie zatoki parkingowej (parkowanie prostopadłe) przyległej do ul. Pana Tadeusza w okolicy budynku Pana Tadeusza 2 (działka nr 52/1 arkusz: 7 obręb 21 – teren ZDiM).

Os. im. B. Prusa (ul. Tomasza Zana) - utworzenie zatok parkingowych wzdłuż ul. Tomasza Zana na odcinku od ul. Filaretów do ul. Nadbystrzyckiej ( działka nr 173/5 arkusz: 6 obręb 28 – teren ZDiM) między słupami oświetleniowymi. Od strony os. im. B. Prusa parkowanie
prostopadłe lub skośnie. Od strony stoku narciarskiego utworzenie zatoki na parkowanie równoległe.

Os. im. H. Sienkiewicza - utworzenie zatoki parkingowej w pasie zieleni między ul. Skrzetuskiego a ul. B.M. Cassino, tj. w okolicy budynku Skrzetuskiego 8-10 (działka nr 8/1 arkusz: 1 obręb 21 – teren ZDiM).

Dzielnica Rury (ul. Gliniana) - utworzenie zatoki parkingowej (parkowanie prostopadłe) w sąsiedztwie budynku Gliniana 29 (działka nr 8/8 arkusz: 2 obręb 29 – teren ZNK).

Autorzy dopuszczają możliwość wycięcia drzew oraz żywopłotów. W przypadku negatywnej oceny odnośnie wskazanych lokalizacji autorzy przewidują lokalizacje zastępcze. W przekonaniu autorów zasadne jest by realizatorem zadnia niezależnie od własności działek był Zarząd Dróg i Mostów.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)15 000,00 zł
Budowa miejsc parkingowych 285 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
BO 2020 - Zalacznik nr 1 NOWE PARKINGI NA DZIELNICY RURY (LSM).pdf

Autorzy projektu:
jarosław jagitka504144036jaroslaw.jagitka@op.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z wyłączeniem:
- na ul. Pana Tadeusza powstał kompleksowy projekt dotyczący przebudowy tej ulicy i zostanie ona wykonana wraz z maksymalną ilością miejsc postojowych.
- Ul. Zana nie jest dopuszczane parkowanie wzdłuż ulic tak wysokiej klasy i o tak wysokim natężeniu ruchu.

Powrót do listy projektów