Nowoczesne karetki pogotowia dla Lublina

Numer identyfikacyjny projektu: D - 5

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Zakup i przekazanie w darze dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie 4 nowoczesnych ambulansów sanitarnych przeznaczonych do codziennego ratowania życia mieszkańców Lublina.

Opis rozszerzony:
Projekt obejmuje zakup 4 nowoczesnych karetek pogotowia ratunkowego i nieodpłatne przekazanie ich w darze miasta dla potrzeb Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie świadczącego w ramach NFZ usług ratownictwa medycznego dla mieszkańców Lublina. Karetki zgodnie z założeniem projektu zostaną przekazane dwóm zespołom ratownictwa medycznego typu P - podstawowego ze stacji pogotowia przy ul. Spadochroniarzy (Podstacja Śródmieście) oraz po jednej zespołom ratownictwa medycznego typu P - podstawowego ze stacji pogotowia przy al. Kompozytorów Polskich (Podstacja Czechów) i stacji pogotowia przy ul. Tetmajera-Przerwy (Podstacja Bronowice). Dzięki przekazaniu ambulansów do wszystkich trzech lubelskich stacji pogotowia nowoczesne karetki będą służyć wszystkim mieszkańcom Lublina.

Zadanie to mieści się w zadaniach samorządu, a praktyka przekazywania w darze od miasta lub gminy dla pogotowia ratunkowego karetek pogotowia była i jest praktykowana w wielu polskich gminach. Zakupione zostaną 4 sztuki ambulansów sanitarnych typu B spełniających wszystkie wymagania określone stosownymi przepisami prawa dla karetek wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego typu P - podstawowego. Zespoły takie realizują większość interwencji obsługiwanych przez pogotowie. Podmiotem, któremu w darze od Gminy Lublin zostaną przekazane ambulanse jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie Samodzielny Publiczny ZOZ. Dwa pojazdy zostaną przekazane dla stacji pogotowia ratunkowego przy ul. Spadochroniarzy, natomiast po jednym dla stacji pogotowia ratunkowego przy al. Kompozytorów Polskich i przy ul. Tetmajera-Przerwy. Nowe karetki zgodnie z zasadami dysponowania zespołów ratownictwa medycznego będą obsługiwać wszystkie dzielnice miasta Lublin.

Przyjmuje się, że w celu zapewnienia odpowiednich standardów niezawodności ambulansy sanitarne powinny być zastępowane nowymi pojazdami po skończeniu 5 lat lub przekroczeniu przebiegu 300 tysięcy kilometrów. Dlatego konieczne jest stałe unowocześnianie floty pojazdów posiadanej przez pogotowie ratunkowe. W celu obniżenia kosztów zakupu pojazdów przetarg na ich zakup należy podzielić na dwie części tj. pierwszą obejmującą zakup pojazdów bazowych i drugą obejmującą wykonanie specjalistycznej zabudowy medycznej na pojazdach bazowych. Jest to praktyka regularnie stosowana przy zakupie karetek w całym kraju. Zakupione pojazdy mają być karetkami w kolorze białym bez przesadnego oklejania ich odblaskową folią czerwoną lub niebieską. Oklejenie ma spełniać podstawowe wymagania w zakresie oznakowania pojazdów ratownictwa medycznego tj. należy je wykonać w układzie: umieścić wzór graficzny systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na białym tle z tyłu (na szybie lewego skrzydła tylnych drzwi), na dachu oraz po bokach (na szybie bocznych drzwi wejściowych oraz w analogicznym miejscu z drugiej strony pojazdu), a także z przodu w przestrzeni między przednią szybą a dachem pojazdu - wzór graficzny o średnicy 50 cm; umieścić lustrzany napis "AMBULANS" barwy granatowej z przodu pojazdu (na masce silnika) oraz z tylu pojazdu (w przestrzeni między szybami tylnych drzwi a dachem pojazdu) - napis o wysokości liter 22 cm z przodu pojazdu oraz 10 cm z tyłu pojazdu; umieścić na obu bokach pojazdu (w przestrzeni między bocznymi drzwiami wejściowymi a tyłem pojazdu i w analogicznym miejscu po drugiej stronie) oraz z tyłu (na szybie prawego skrzydła tylnych drzwi) nadruk barwy czerwonej w postaci litery P w okręgu o średnicy 50 cm - grubość linii koła i liter 4 cm; umieścić wokół pojazdu (przód, tył, oba boki) trzy pasy odblaskowe wykonane: z folii typu 3 barwy czerwonej o szerokości 15 cm umieszczony w obszarze między linią okien i nadkolami, z folii typu 3 barwy czerwonej o szerokości 15 cm umieszczony wokół dachu, z folii typu 3 barwy niebieskiej o szerokości 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym znajdującym się w obszarze między linią okien i nadkolami (oba pasy stykające się ze sobą lub z minimalną przerwą między sobą). Dodatkowo na obu bokach, na drzwiach do kabiny pojazdu pod pasami odblaskowymi należy zamieścić naklejki nazwy dysponenta jednostki ratownictwa medycznego tj. pisany literami drukowanymi dwurzędowy napis barwy granatowej, w układzie: rząd górny - "WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ" i rząd dolny "W LUBLINIE" - o wysokości liter 2 cm i odstępie między rzędem górnym i dolnym o wysokości 1 cm. W górnej części pojazdu po obu bokach (między dachem i pasem barwy czerwonej) należy dodatkowo umieścić napisy wykonane w kolorze granatowym, literami drukowanymi, w układzie jednorzędowym, o treści "DAR MIESZKAŃCÓW LUBLINA - BUDŻET OBYWATELSKI 2017" o wysokości liter - 5 cm. Ponadto po obu bokach pojazdu należy umieścić napisy wykonane w kolorze białym, literami drukowanymi, w układzie jednorzędowym o treści "POGOTOWIE RATUNKOWE" o wysokości liter - 10 cm. Napis ten powinien zostać umieszczony w środkowej wysokości niebieskiego pasa (po 2,5 cm wolnego pasa od góry i od dołu pod napisem) w układzie napis "POGOTOWIE" na odcinku między tyłem pojazdu i bocznymi drzwiami wejściowymi oraz napis "RATUNKOWE" na bocznych drzwiach wejściowych pojazdu (i analogicznie z drugiej strony w odwróconej kolejności). Pod bocznymi pasami niebieskim i czerwonym na bocznych drzwiach pojazdu należy umieścić wzór graficzny słuchawki telefonicznej i napis "999" oraz "112". Napis ten wraz z wzorem słuchawki należy wykonać w kolorze granatowym o wysokości 15 cm. Poza wymienionym oznakowaniem nie dopuszcza się zastosowania dodatkowego np. poprzez większą szerokość pasów, dodatkowe pasy ukośne, dodatkowe znaki graficzne systemu PRM. Istnieje możliwość zastąpienia napisów oznaczających dysponenta karetki na przednich drzwiach logiem własnym WPR SP ZOZ w Lublinie. Jako sygnalizację świetlno-dźwiękową należy zastosować sygnalizację zgodną z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wykonania sygnalizacji świetlnej w technologii LED oraz odnośnie sygnalizacji świetlnej zamieszczonej na dachu zgodnie z układem - belka sygnalizacyjna z przodu pojazdu i pojedyncze światło sygnalizacyjne z tylu pojazdu umieszczone na dachu po stronie lewej. Nie dopuszcza się do zastosowania z tyłu drugiej belki sygnalizacyjnej, dwóch świateł pojedynczych po obu bokach lub też zamontowania pojedynczego światła po stronie prawej lub na środku. Nie dopuszcza się także do zastosowania belek zintegrowanych z nadwoziem pojazdu. Należy zastosować belkę świetlną zamontowaną w sposób klasyczny.

Szacunkowe koszty projektu:
Zakup 1 szt. ambulansu ratunkowego typu B dla zespołu ratownictwa medycznego typu podstawowego (P) z wyposażeniem300 000,00 zł
Zakup 1 szt. ambulansu ratunkowego typu B dla zespołu ratownictwa medycznego typu podstawowego (P) z wyposażeniem300 000,00 zł
Zakup 1 szt. ambulansu ratunkowego typu B dla zespołu ratownictwa medycznego typu podstawowego (P) z wyposażeniem300 000,00 zł
Zakup 1 szt. ambulansu ratunkowego typu B dla zespołu ratownictwa medycznego typu podstawowego (P) z wyposażeniem300 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Brak danych.

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów