oBiegowa dolina Czechówki

Numer identyfikacyjny projektu: O - 6

Dzielnice: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

Opis skrócony:
Dolina Czechówki w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego: miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów. Czas na rewitalizację terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin i stworzenie dostępnego dla wszystkich mieszkańców Lublina miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego obszaru powstanie park rekreacji i rozrywki, zachęcający mieszkańców Lublina i pobliskich osiedli odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu

Opis rozszerzony:
„oBiegowa dolina Czechówki” :
Północna dolina Czechówki miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe, street workout, elementy skatepark, ogród zmysłów. Czas na rewitalizację terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin i stworzenie miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Tereny wzdłuż ul. Północnej w dolinie Czechówki mają duży potencjał jednak wciąż są zaniedbane mimo sąsiedztwa z reprezentacyjnym Ogrodem Botanicznym i wjazdem do Lublina. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego obszaru mógłby powstać park rekreacji i rozrywki, zachęcający nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli ale również wszystkich mieszkańców Lublina odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu.
To doskonałe miejsce na plac zabaw dla dorosłych i starszych dzieci, przestrzeń dla najmłodszych oraz miejsce spotkań i wypoczynku dla seniorów.

Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Ogrodu Botanicznego, wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do Skansenu czyni park dostępnym dla wszystkich mieszkańców Lublina. Warto podkreślić, że w tej części miasta brakuje ogólnodostępnych miejsc aktywnego wypoczynku.
Projekt wymaga stworzenia koncepcji zagospodarowania ” Północnej- doliny Czechówki”. Zakłada uporządkowanie terenu , stworzenie ścieżek spacerowych i biegowych na naturalnym podłożu, ustawienie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, wyznaczenie miejsc piknikowych na trawie oraz na ognisko/grilla. Ponadto utworzenie kompleksu urządzeń sprawnościowych do uprawiania kalisteniki (Street Workout). Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń powinien zapewniać możliwość ćwiczenia osobom o różnym poziomie przygotowania a nawierzchnia bezpieczna wykonana z mat gumowych lub żwiru/kory.
Na terenie doliny powinny znaleźć również elementy typu skatepark dla fanów jazdy na rolkach i deskorolkach oraz wrotkarzy.
Na tym etapie ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie i nasadzania zieleni z uwzględnieniem funkcji edukacyjnych, w korespondencji z pobliskim Ogrodem Botanicznym i stworzenie założenia oddziałującego na kilka zmysłów: rośliny pachnące, o różnych barwach i kształtach, fakturach /wskazane byłoby zaangażowanie do prac projektowych na przykład studentów Uniwersytetu Przyrodniczego i ewentualna pomoc Ogrodu Botanicznego oraz studentów przy nasadzeniach/. Współpraca grup studentów, przyszłych architektów krajobrazu pozwoliłaby stworzyć miejsce wyjątkowe. Studenci Politechniki Lubelskiej we współpracy z młodzieżą z liceum plastycznego mogliby zaprojektować i wykonać urządzenia wprawiane w ruch przez wiatr. Rozwijanie projektu zagospodarowania całej doliny Czechówki byłoby możliwe także w kolejnych latach.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)150 000,00 zł
koncepcja zadospodarowania terenu wzdłóż Czechówki50 000,00 zł
ścieżki biegowe i spacerowe- nawierzchnia naturalna250 000,00 zł
uporządkowanie zieleni, nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą200 000,00 zł
przedłużenie ścieżki rowerowej- połączenie z ul. Północną60 000,00 zł
steet workout60 000,00 zł
skatepark50 000,00 zł
oświetlenie150 000,00 zł
kosze ławki stojaki150 000,00 zł
monitoring50 000,00 zł
samoobsługowa stacja naprawy rowerów30 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Dorota Wójcik604188966d0ta@o2.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem., aby w ramach projektu wykonać koncepcję zagospodarowania dla całego obszaru, wraz z dokumentacją projektową. Koszt 300 000.

Powrót do listy projektów