oBiegowa dolina Czechówki- ścieżki z biegiem Czechówki

Numer identyfikacyjny projektu: D - 31

Dzielnice: Sławin, Sławinek

Opis skrócony:
oBiegowa dolina Czechówki- ścieżki z biegiem Czechówki. Dolina Czechówki w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego : miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów. Czas na rewitalizację terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin i stworzenie miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Tereny wzdłuż ul. Północnej w dolinie Czechówki mają duży potencjał jednak wciąż są zaniedbane mimo sąsiedztwa z reprezentacyjnym Ogrodem Botanicznym i wjazdem do Lublina. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego obszaru powstanie park rekreacji i rozrywki, zachęcający nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli ale również odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu.

Opis rozszerzony:
proFORMA-z biegiem Czechówki :
Północna dolina Czechówki miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe, street workout, skatepark, ogród zmysłów. Czas na rewitalizację terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin i stworzenie miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Tereny wzdłuż ul. Północnej w dolinie Czechówki mają duży potencjał jednak wciąż są zaniedbane mimo sąsiedztwa z reprezentacyjnym Ogrodem Botanicznym i wjazdem do Lublina. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu tego obszaru mógłby powstać park rekreacji i rozrywki, zachęcający nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli ale również odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu.
To doskonałe miejsce na plac zabaw dla dorosłych i starszych dzieci, przestrzeń dla najmłodszych oraz miejsce spotkań i wypoczynku dla seniorów.

Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Ogrodu Botanicznego, wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do Skansenu czyni park dostępny dla wszystkich mieszkańców Lublina. Warto podkreślić, że w tej części miasta brakuje ogólnodostępnych miejsc aktywnego wypoczynku .
Projekt wymaga stworzenia koncepcji zagospodarowania ” Północnej- doliny Czechówki”. Zakłada uporządkowanie terenu , stworzenie ścieżek spacerowych i biegowych na naturalnym podłożu, ustawienie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, wyznaczenie miejsc piknikowych na trawie oraz na ognisko/grilla. Ponadto utworzenie kompleksu urządzeń sprawnościowych do uprawiania kalisteniki (Street Workout). Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń powinien zapewniać możliwość ćwiczenia osobom o różnym poziomie przygotowania a nawierzchnia bezpieczna wykonana z mat gumowych lub żwiru/kory.
Na terenie doliny powinien znaleźć się również skatepark dla fanów jazdy na rolkach i deskorolkach.
Na tym etapie ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie i nasadzania zieleni pod kątem funkcji edukacyjnych w korespondencji z pobliskim Ogrodem Botanicznym i stworzenie założenia oddziałującego na kilka zmysłów: rośliny pachnące, o różnych barwach i kształtach, fakturach /wskazane byłoby zaangażowanie do prac projektowych na przykład studentów Uniwersytetu Przyrodniczego i ewentualna pomoc Ogrodu Botanicznego oraz studentów przy nasadzeniach/. Współpraca grup studentów, przyszłych architektów krajobrazu pozwoliłaby stworzyć miejsce wyjątkowe. Studenci Politechniki Lubelskiej we współpracy z młodzieżą z liceum plastycznego mogliby zaprojektować i wykonać urządzenia wprawiane w ruch przez wiatr. Rozwijanie projektu zagospodarowania całej doliny Czechówki byłoby możliwe także w kolejnych latach.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)150 000,00 zł
uporządkowanie zieleni, nasadzenia zgodnie ze sztuk ogrodniczą200 000,00 zł
ścieżki biegowe i spacerowe - nawierzchnia naturalna250 000,00 zł
przedłużenie ścieżki rowerowej- połączenie z ul. Północną60 000,00 zł
street workout60 000,00 zł
skatepark50 000,00 zł
oświetlenie150 000,00 zł
kosze, ławki, stojaki20 000,00 zł
hot spot8 000,00 zł
monitoring50 000,00 zł
samoobsługowa stacja naprawy rowerów4 000,00 zł
SUMA:1 002 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Dorota Wójcik604188966d0ta@o2.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, aby w ramach projektu<br />wykonać koncepcję zagospodarowania dla całego obszaru, a<br />następnie realizować zgodnie z jej założeniami. Koszt projektu<br />zwiększyć do 1 200 000 zł

projekt wycofany

Powrót do listy projektów