Odnowienie zielonych skwerów na Czechowie

Numer identyfikacyjny projektu: D - 45

Dzielnice: Czechów Południowy

Opis skrócony:
Dwa obszary zieleni na Czechowie wymagają odnowienia. Staną się dzięki temu wizytówką dzielnicy oraz miejscem bardziej przyjaznym wszystkim mieszkańcom. Chodzi o dwa punkty: - skwer u zbiegu ul. Braci Wieniawskich i ul. Koncertowej; - teren u zbiegu al. Kompozytorów Polskich i ul. Północnej – poniżej ulicy Paganiniego, w miejscu przebiegu dawnej ulicy Drobnej. Pierwszy potencjalnie jest miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dużych okolicznych osiedli, drugi położony jest między południowym Czechowem i Śródmieściem. Po planowanych zmianach, oba obszary będą ciekawymi punktami na mapie miasta. Obecnie są niedoinwestowane i potrzebują, by tchnąć w nie nowego ducha.

Opis rozszerzony:
Projekt przewiduje:
- remont alejek spacerowych,
- odnowienie bruku dawnej ulicy Drobnej,
- dostawienie 8 ławek,
- dostawienie 15 latarni,
- ustawienie 5 stojaków rowerowych,
- ustawienie 3 poidełek w stylu śródmiejskich konstrukcji MPWiK (1 sprzężone z rowerkiem stacjonarnym – w stylu konstrukcji obok Centrum Kultury),
- ustawienie 2 stacjonarnych miejskich pompek rowerowych,
- wytyczenie pochylni dla wózków obok schodów prowadzących z ulicy Północnej do ulicy Paganiniego,
- nasadzenie 20 drzewek, dodanie drobnych elementów typu małe meble miejskie z zielenią,
- dodanie niestandardowych elementów zieleni - niewielka łąka kwietna, mały skalniak, rzadkie krzewy, nieregularny klomb, siedziska z pniaków i elementy korzenioplastyki,
- odnowienie huśtawek i innych elementów do zabaw dziecięcych,
- dostawienie elementów siłowni zewnętrznych,
- pumptrack – tor do jazdy na rowerkach, wrotkach, deskorolkach… (w miejscu najmniej używanego boiska, kortu lub tuz obok nich),
- wykonanie ok. 150 metrów drogi dla rowerów, przecinającej skwer;

Szacunkowe koszty projektu:
Remont i przebudowa alejek spacerowych - około 400-500m100 000,00 zł
Drobne poprawki i wyczyszczenie bruku na pozostałości dawnej ulicy Drobnej – ok 100m długości x ok 2m szerokości22 000,00 zł
8 ławek12 000,00 zł
15 latarni180 000,00 zł
5 stojaków rowerowych1 900,00 zł
Ustawienie 3 poidełek25 000,00 zł
Ustawienie 2 stacjonarnych miejskich pompek rowerowych1 900,00 zł
Wytyczenie pochylni dla wózków na skarpie - ok. 100m x ok. 600zł60 000,00 zł
Nasadzenie 20 drzew, mniej więcej po połowie iglastych i liściastych10 000,00 zł
Inne drobne elementy roślinne7 200,00 zł
Dostawienie 3 podstawowych elementów siłowni zewnętrznych30 000,00 zł
Tor typu pumptrack300 000,00 zł
Odnowienie huśtawek i innych elementów placu zabaw40 000,00 zł
150-200 metrów drogi dla rowerów190 000,00 zł
Dokumentacja20 000,00 zł
SUMA:1 000 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Jacek Śliwiński609602043podmiejski@vp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że projekt może być z
realizowany z pominięciem części terenu w pobl. ul. Koncertowej,
co do którego trwa postępowania o zwrot nieruchomości. Zamiana
boiska na tor pumptruck, ponieważ boisko jest używne. Koszt
projektu zwiększony do 1 000 000 zł.

Powrót do listy projektów