Odwodnienie ulicy Dzierżawnej

Numer identyfikacyjny projektu: D - 123

Dzielnice: Za Cukrownią

Opis skrócony:
Mieszkańcy ulicy Dzierżawnej od wielu lat czekają na wykonanie odwodnienia na ich dzielnicy.Sytuacja jest szczególnie dramatyczna po intensywnych opadach gdzie ze względu na brak ujścia wody deszczowej zalewane są posesje mieszkanców. Budowa kanalizacji deszczowej w znaczny sposób poprawiła by warunki bytowe mieszkańców i bezpieczeństwo.

Opis rozszerzony:
Projekt należałoby dostosować do planów budowy Lubelskiego Lipca 80. W związku z budową wskazanej ulicy będą budowane nowe przyłącza i odwodnienia nowej drogi. Istnieje możliwość dostosowania mojego projektu do nowo budowanych obiektów i wybudowania mieszkańcom kanalizacji deszczowej.Od wielu lat mieszkańcy ulicy Dzierżawnej borykają się z wodą opadową, która zalewa ich posesje - i nie wszędzie problemem są podwyższone wody gruntowe a właśnie deszczówka. Na ulicy Dzierżawnej nie ma sprawnej instalacji odprowadzającej wody deszczowe - z uliczek jedynym rodzajem odwodnienia dzielnicy są rowy melioracyjne przy rzece Bystrzycy. Jednakże ni ew pełni spełniają one swoją funkcję, gdyż woda z początku uliczki nie spływa do rowów a na posesje mieszkańców. W ramach nowych technologii istnieje możliwość zaprojektowania odpowiedniego drenażu, studni chłonnych czy innych urządzeń osuszjących grunt i "przerzucenie" wody do kanalizacji miejskiej powstałej przy budowie Lubelskiego Lipca a także do istniejących rowów melioracyjnych.

Szacunkowe koszty projektu:
Budowa drenażu i studni chłonnych zapewniających odwodnienie ulicy Dzierżawnej300 000,00 zł
SUMA:300 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Lidia Kasprzak - Chachaj601269074prestolidka@o2.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena negatywna - aby wykonać odwodnienie, które ma być włączone do ul. Lubelskiego Lipca 80 trzeba najpierw wykonać ul. Lubelskiego Lipca 80. Kwota niewystarczająca, znacznie przekroczy możliwość projektu dzielnicowego.

Powrót do listy projektów