Oświetlenie - więcej światła więc bezpieczniej, budowa latarni miejskich na ulicy Zdrowej.

Numer identyfikacyjny projektu: M - 15

Dzielnice: Głusk

Opis skrócony:
W celu polepszenia bezpieczeństwa budowa latarni miejskich przy ulicy Zdrowej szt. 14 - łączny koszt 149500zł, tym projekt.

Opis rozszerzony:
W celu polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców, budowa latarni przy ulicy Zdrowej szt. 14 ( dz. 453/2 ,Obr.67 Ark.20 latarnia co 35 m co daje oświetlenie na długości ok. 490mb drogi.Zgodnie z cennikiem miejskim dla drogi dojazdowej/ osiedlowej koszt latarni wynosi 10tys. zł/ 1 szt. Łączny koszt budowy ok. 149500zł obejmujący także koszt wykonania projektu - 7500zł oraz koszt dodatkowego przewodu - do zastosowania w przewężeniach ulicy.
Dodatkowo w przypadku przewężenia ulicy Zdrowej proponuję przy latarni lokalizowanej w tym miejscu na na zabezpieczenie ok. 5mb przewodu więcej dla późniejszej możliwości jej przestawienia.
W przypadku konieczności wykonania kilku latarni w ten sposób jak powyżej - aby nie przekroczyć kosztów całkowitych projektu/ 150tys zł/ zmniejszamy ilość latarni do 13 szt.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)7 500,00 zł
14 szt latarni x 10000zł140 000,00 zł
koszt przewodu 20x1002 000,00 zł
SUMA:149 500,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Anna Basiuk696699166anna-basiuk@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów