Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)

Numer identyfikacyjny projektu: M - 29

Dzielnice: Sławin

Opis skrócony:
W ramach realizacji zakwalifikowanego zadania z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego na rok 2017 w miejscu ścieżki gruntowej wzdłuż ogrodzenia kościoła, placu zabaw i lasku powstaje ciąg pieszo - rowerowy pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową, który ma umożliwić całoroczne, przejście pomiędzy szkołą a przystankami na ul. Zbożowej oraz ma zapewnić rowerowe połączenie ul. Zbożowej z osiedlem Botanik. Ze względu na ograniczenie wartości projektu nie ujęto w nim oświetlenia.
Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego na rok 2018 zakłada realizację oświetlenia tego ciągu pieszo-rowerowego, co umożliwi jego wykorzystywanie przez mieszkańców po zmierzchu, zwłaszcza przez uczniów szkoły. Zadanie obejmuje też zabezpieczenie w zasilenie przyszłego oświetlenia parkowej alejki w sąsiadującym parku Sławin (do 6 lamp, dokumentacja parku jest finansowana z zielonego budżetu na rok 2017), oraz zabezpieczenie energii dla zasilenia planowanego monitoringu terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada zasilenie energetyczne i budowę oświetlenia (lampy, kable, szafki) na powstającym ciągu pieszo - rowerowym pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową .
Zadanie obejmuje też zabezpieczenie w zasilenie przyszłego oświetlenia parkowej alejki w sąsiadującym parku Sławin (do 6 lamp, dokumentacja parku finansowana z zielonego budżetu na rok 2017) oraz zabezpieczenie energii dla zasilenia monitoringu terenu placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Świerkowej.

Lokalizację chodnika na planie w skali 1:730 pokazano w załączniku nr 1.

Planowane oświetlenie zostanie zrealizowane na działce nr 1/14 - ark.1, nr 31, obręb Sławinek, oraz ewentualnie na działkach wskazanych zgodnie z warunkami zasilenia z zakładu energetycznego.

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja 10 000,00 zł
Roboty elektryczne140 000,00 zł
SUMA:150 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Zal.1 Oswietlenie ciagu.PDF

Autorzy projektu:
RADOSŁAW OSIAK724340353radoslaw_osiak@wp.pl

Lokalizacja na mapie Google:

Powrót do listy projektów