Oświetlony trakt pieszo-rowerowy na Węglinie Południowym, wiodący od ul. Jana Pawła II przez Kryształową, Berylową i Onyksową do ul. Granitowej.

Numer identyfikacyjny projektu: D - 55

Dzielnice: Czuby Południowe, Węglin Południowy

Opis skrócony:
Projekt zakłada budowę oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego w Dzielnicy Węglin Południowy wraz z infrastrukturą oraz elementami małej architektury i zielenią. Trakt rozpocznie bieg od ul. Jana Pawła II na wysokości przejścia dla pieszych przy przystankach komunikacji miejskiej 5561 i 5562 (Kryształowa) i będzie wiódł wzdłuż nowo wybudowanych bloków, przetnie ul. Kryształową następnie ul. Berylową i biegnąc dalej łukiem przetnie ul. Onyksową by w końcu połączyć się z ul.Granitową w okolicy pętli autobusowej.
Projektowany ciąg w tym obszarze, umożliwi bezpieczną komunikację wewnątrz osiedla. Ułatwi mieszkańcom dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, przychodni i sklepów. Zapewni również możliwość spacerów traktem pieszym i odpoczynek na ławkach ustawionych w zatokach oraz pozwoli na aktywny wypoczynek na trakcie rowerowym. Trakt stworzy również połączenie pomiędzy dzielnicami Węglin Południowy i Czuby Południowe.

Opis rozszerzony:
Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego w Dzielnicy Węglin Południowy wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią. Trakt rozpocznie swój bieg od ul. Jana Pawła II na wysokości przejścia dla pieszych przy przystankach komunikacji miejskiej 5561 i 5562 (Kryształowa). Na skarpie wiodącej w głąb osiedla powstaną schody i zjazd dla wózków dziecięcych. Ciąg pieszo- rowerowy będzie wiódł od ul. Jana Pawła II wzdłuż budynku Kryształowa 10 i przetnie ulicę Kryształową ciągnąc się dalej wzdłuż budynków Kryształowa 17 i 19. Następnie po przecięciu ulicy Berylowej pobiegnie łukiem obok bloków mieszkalnych ul.Onyksowa 3, 5, 5a, 7 i 9, przetnie ul.Onyksową i biegnąc pomiędzy budynkiem parku handlowego, a przychodnią połączy się w okolicy pętli autobusowej z ulicą Granitową.
Połączony trakt pieszy i rowerowy będzie miał łączną szerokość ok. 3,5 m. Na niektórych odcinkach możliwy lub konieczny będzie podział na dwie nitki. Wzdłuż traktu, na całej jego długości ustawione zostaną lampy oświetleniowe a w dostępnych miejscach powstaną zatoki wypoczynkowe, w których ustawione zostaną ławki, stojaki na rowery oraz samoobsługowa stacja naprawy rowerów i kosze na śmiecie.
Trakt powstanie na gruntach należących do Gminy Lublin. Usadowiony będzie na działkach o numerach: 9/6, 10/4, 17/4, 65, 12/5, 13/7, 13/8, 13/9, 15/1, 17/1, 19/1, 19/2, 21/3, 21/1, 22/8, 23/12, 25/5 , 62/5, 27/6, 29/7, 31/1, 33/10, 34/10, 36/5, 37/14, 38/16, 39/6, 71/16, 71/23 , 71/24, 3/2, 9/1, 11/1
Projektowany ciąg pieszo- rowerowy w obszarze nowej części Węglina Południowego, umożliwi bezpieczną komunikację wewnątrz osiedla, ułatwi mieszkańcom dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, przychodni i sklepów. Zapewni możliwość spacerów traktem pieszym oraz pozwoli na aktywny wypoczynek na trakcie rowerowym. Stworzy również połączenie pomiędzy dzielnicami Węglin Południowy i Czuby Południowe. Łączna długość traktu ok. 750m.

Projekt połączony z D - 21

Szacunkowe koszty projektu:
Dokumentacja (Wymagana w przypadku projektów inwestycyjnych. Szacunkowy koszt dokumentacji to ok. 5% całości inwestycji)60 000,00 zł
Roboty budowlane ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenie, infrastruktura i mała architektura1 140 000,00 zł
SUMA:1 200 000,00 zł

Linki do stron i serwisów związanych z projektem:
Brak linków.

Załączniki:
Brak plików.

Autorzy projektu:
Iwona Mańko500502321iwonamanko@o2.pl
Magdalena Ćwiklińska

Lokalizacja na mapie Google:

Opinia projektu:
Ocena pozytywna

Powrót do listy projektów